Op 7 december hebben we onze tweede ALV van dit jaar gehouden in de HUB Twente, waar we ook vanaf 1 januari 2018 ons campagnehonk hebben. De 38 leden konden genieten van een door het bestuur opgestelde gevarieerde agenda. Naast de gebruikelijke onderwerpen zoals mededelingen, notulen vorige ALV, stonden ook het benoemen van een nieuw bestuurslid, de behandeling van de ingediende amendementen op het concept verkiezingsprogramma en het vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 op de agenda.

We hebben afscheid moeten nemen van Milou Mulder als campagneleidster, de ALV beloonde haar grote inzet tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen met een welgemeend applaus. In haar plaats verwelkomen wij Brechje Maréchal als nieuwe campagneleidster, zij is al volop bezig met het uitzetten van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en ze gaf op de ALV een korte toelichting hierop. 

De behandeling van de ingekomen amendementen op het concept verkiezingsprogramma leverde zoals verwacht enige discussie op die erin resulteerde dat we enige onderdelen van het verkiezingsprogramma gaan aanpassen.

Zoals te verwachten was werd het grootste deel van de avond besteed aan het vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Na een verantwoording over de gevolgde procedure door de kandidaten commissie en na een voorstelronde van de 9 topkandidaten kon er tot stemming worden overgegaan. Als lijsttrekker werd na drie stemrondes Hetty Wolf gekozen. Ook voor het bepalen van de overige kandidaten waren soms meerdere stemrondes nodig, maar uiteindelijk zijn we in goede harmonie tot een aansprekende lijst gekomen.

Nog net voor middernacht werd deze ALV afgesloten.