GroenLinks timmert proclamatie tegen armoede aan de deur van het stadhuis

Op zaterdag 17 oktober, de dag van de armoede, heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor armoede, wereldwijd en in Enschede.
Om 13.00 uur timmerde GroenLinks een proclamatie tegen armoede aan de deur van het stadhuis. Vanaf 12.00 uur stond ze met de bakfiets op Het Ei van Ko en informeerde de bezoekers van de binnenstad met flyers.

Lees hier de proclamatie

GroenLinks Enschede opent eigen meldpunt voor klachten AWBZ

GroenLinks Enschede opent een eigen meldpunt om zicht op lokale problematiek te krijgen, en ondersteunt daarmee de actie vanuit de Tweede Kamer.

GroenLinks opent een meldpunt voor mensen die de dupe dreigen te worden van de voorgenomen bezuinigingen op de AWBZ.
De Tweede Kamerfractie wil de gevolgen voor zorgbehoevenden in kaart brengen en daarmee een AWBZwartboek opstellen dat wordt aangeboden aan staatssecretaris Bussenmaker van Volksgezondheid. De GroenLinksfractie van de gemeenteraad van Enschede, wil graag zicht hebben hoe het er in Enschede voor staat, daarom werken wij daar voor Enschede aan mee.
Op de AWBZ-zorg wordt vanaf volgend jaar flink bezuinigd. Veel mensen die nu AWBZ-zorg krijgen, zullen deze straks geheel of gedeeltelijk kwijt raken. Zo krijgen ouderen met lichte dementie straks geen begeleiding meer. En mensen met een verstandelijke beperking raken zoveel ondersteuning kwijt, dat het nog maar de vraag is of ze nog zelfstandig kunnen blijven wonen.
GroenLinks vindt dat er compensatie moet komen voor iedereen die door het verlies van AWBZ-zorg in de problemen komt. We krijgen nu al vele verontruste reacties binnen. Zo vragen ouders van zieke of gehandicapte peuters zich af, hoe ze straks de zorg voor hun kind moeten regelen als de gespecialiseerde dagverblijven de AWBZ-financiering verliezen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat deze ouders straks hun baan moeten opgeven.
Met het AWBZwartboek wil GroenLinks de problemen die mensen gaan ondervinden door de bezuinigingen op de AWBZ indringend in kaart brengen.
De GroenLinksfractie van Enschede zal de problemen die in Enschede binnenkomen zelf in kaart brengen. Woordvoerder op dit onderwerp is Tiny Hannink. Zij zal de binnengekomen problemen voorleggen aan wethouder Ed Wallinga en ook doorsturen naar GroenLinks Tweede Kamerlid Jolande Sap.