GroenLinks werkt samen met EnHOe op de Lonnekerberg

GroenLinks Enschede was op zaterdag 21 februari actief tijdens een natuurwerkdag van EnHOe op de Lonnekerberg. Wethouder, fractie en leden van GroenLinks gingen samen met een groep vrijwilligers  van EnHOe de natuur in om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Tijdens een faunaonderzoek op de terreinen van Landschap Overijssel rondom vliegveld Twente is in 2007, op de Lonnekerberg de levendbarende hagedis, Zootoca vivipara aangetroffen. Een van de aanbevelingen uit het rapport van het faunaonderzoek is om de opslag van berken, die een bedreiging vormen voor open plekken, actief te verwijderen ten behoeve van het leefgebied van o.a. bijzondere dagvlinders en reptielen. Dus ook voor deze hagedis.

Fietsend naar de plek van samenkomst zagen we een ree wegspringen, zodat we meteen in de sfeer van de natuur kwamen. Op de verzamel plek aangekomen, zagen we een flinke groep mensen die graag aan de slag wilden. Dat was maar goed ook, want daar, waar een open plek moest komen stonden tal van berken, maar ook sparretjes en rododendrons. Een kleine groep ging naar een andere plek, waar ook rododendrons  verwijderd moesten worden.
Na een prettige pauze, waar ook een stuk voorlichting plaatsvond, werd het terrein verder geschoond. Aan het eind van de ochtend was het terrein onherkenbaar. Het ‘bijna bos’ was een open plek geworden, waar alles wat gekapt was, netjes in rijen was verzameld. Zo komt er weer licht en zon op deze plaats, kan de natuur zich  ontwikkelen en krijgen bijzondere dagvlinders en reptielen weer een kans.
Heel bevredigend om na een half dagje werken, zo’n groot resultaat te zien.

terug