Op bezoek bij taallessen

Vrijdag 30 januari bezochten de fractieleden van GroenLinks een taalles in buurthuis de Kom en in speeltuin ’t Honk. Alle deelnemers aan de lessen doen dit vrijwillig. De vrouwen willen graag beter Nederlands leren, meer moedoen in de Nederlandse samenleving. Dit doen ze met veel enthousiasme, al is het Nederlands voor velen niet makkelijk. Hieronder een impressie van beide lessen.

Speeltuin Het Honk (Tiny Hannink en Jelle Kort)
Na het voorstellen komt direct de vraag aan de orde dat hier alleen vrouwen bij de taalles zijn. Voor velen geeft dat een vertrouwd gevoel, maar niemand vindt het een bezwaar dat er dit keer een man aanwezig is.
Daarna worden we in 2 groepen verdeeld en iedere groep kan haar vragen stellen aan het GroenLinkslid van de gemeenteraad. Dat is nog niet zo gemakkelijk, de taal blijkt moeilijker te verstaan dan gedacht. Met wat extra herhalen komen we toch een heel eind.
Er wordt gepraat over wat iemand trekt in de politiek en hoe je hierin kunt komen. Daarna komen al snel de dagelijkse zorgen ter sprake. In één groep komt de Cito-toets ter sprake, het blijkt dat ook hier (zoals veel in het land gebeurd), kinderen met een allochtone achtergrond vaak een lager advies krijgen dan de citoscore aangeeft. In de ogen van leerkrachten vormt de allochtone achtergrond een belemmering. Maar als dat zo zou zijn, laten deze kinderen met de hoge score dan juist niet zien dat zij veel in hun mars te hebben?
Opvallend was hoezeer de vrouwen gemotiveerd waren om hun zegje te doen. Angst of pessimisme kreeg van deze vrouwen geen gelegenheid. Ook het dure leven kwam ter sprake, maar ook de mogelijkheden die er zijn om een beroep te doen op ondersteuning. Bij de koffie vertelde één van de deelnemers, dat ze vroeger het lezen en schrijven niet geleerd heeft. Nu is het heel moeilijk, maar ook geweldig uitdagend om het alsnog te leren. Een andere moeder vertelde over de wil haar kinderen een goede Nederlandse opvoeding te geven. En dat een school van eigen keuze (ondanks een andere geloofsovertuiging) hierbij behulpzaam kan zijn.Na een dank en mooi theeboeket, nemen we afscheid. Een waardevolle morgen voor de GroenLinks fractieleden en voor de deelnemers.

De Kom (Marieke Arends)
In buurthuis De Kom bezocht ik een les voor een kleine groep vrouwen. Voor hen is vooral het praten nog helemaal niet makkelijk. Een terloops gesprek lukt dan ook nog niet erg soepel. De les bestaat vooral uit lezen, het wennen aan de klanken, en het oefenen in bijvoorbeeld de en het. Ook is er huiswerk gemaakt wat doorgelopen wordt. Dan zie je ook dat de vrouwen echt heel serieus zijn, en het lezen en schrijven soms toch al best goed kunnen.
De groep vrouwen is heel divers, oud en jong, Arabisch sprekend, uit Syrie, maar ook uit Portugal. Het niveau verschilt. Toevallig staat deze les in het teken van de gemeente. De gemeentegids is meegenomen, en jawel hoor, ik word herkend. De meeste ervaring met de gemeente Enschede zijn goed, gelukkig. Een paar vrouwen wonen in Velve-Lindenhof en zullen moeten verhuizen, dat is wel ingrijpend. Ook niet alle vrouwen mogen al stemmen.
De vrijwilligster die de les begeleid probeert goed door te vragen en de vrouwen daar te helpen waar het nodig is. Continue aandacht is nodig, vandaar ook de kleine groep. En ook hier wordt soms gespiekt. Maar ook wordt er wordt geglunderd als een rijtje foutloos verloopt. Erg leuk om een keer mee te maken, ik heb de vrouwen bedankt dat ik er bij mocht zijn en veel succes gewenst.

Over de taallessen
Het waren verschillende taallessen die we bezocht hebben. Bij beide biedt Alifa ondersteuning. In speeltuin ’t Honk bezochten de fractieleden van GroenLinks het project “Taal in de Wijk”. Dit project duurt 6 maanden en wordt geven door een docent van de VUE, die wordt geassisteerd door een vrijwillige klasse-assistent. Deze lessen zijn een samenwerkingsproject van Alifa, VUE en SIVE.
“Taal in de Wijk” is een onderdeel van het taalontmoetingsproject “Taal in Actie”, dat uit drie onderdelen bestaat: “Taal aan Huis” is gericht op vrouwen die geïsoleerd van de Nederlands samenleving leven. “Taal in de Wijk” is bedoeld voor vrouwen die door allerlei belemmeringen even niet in staat zijn een intensief traject te volgen. Tenslotte is er “Taal in de Stad” voor vrouwen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om een persoonlijk leertraject uit te zetten.
Binnenkort wordt gestart met een vierde onderdeel: “Taal en Vrijwillige inzet”, gericht op vrouwen die begeleiding wensen bij het vinden van een duurzame vrijwilligersplek.
Onder de noemer “Taal in de Kom” geeft Alifa taalcursussen in buurthuis de Kom aan vrouwen om ‘schoolrijp’ te worden. Zo’n cursus is een belangrijke activiteit om vrouwen meer zelfvertrouwen te geven en in een veilige omgeving, in hun eigen tempo, te leren om te leren. De lessen worden gegeven door ervaren vrijwilligers. Na deze cursus stromen de vrouwen door naar een intensiever leertraject.

terug