GroenLinks op bezoek bij Scholingsboulevard

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op werkbezoek. GroenLinks wil goed op de hoogte zijn en weten wat er speelt in de stad. Op vrijdag 11 december zijn de raadsleden en geïnteresseerde Groenlinksers op bezoek geweest bij de Scholingsboulevard. Veel van de vragen die bij hun leven werden beantwoord. Zorg over een deel van de school werd weggenomen, beloftes lijken waargemaakt. Er is veel positiefs te melden, maar GroenLinks blijft de school aandachtig volgen.


De teamleider Zorg & Welzijn binnen de Scholingsboulevard, Emmy Weel-Kroon heeft de leden van GroenLinks rondgeleid in sectie 2, de afdeling waar het onderwijs voor Zorg en Welzijn gestalte krijgt.
De afdeling is bijzonder mooi vorm gegeven en er zijn veel oefensituaties aanwezig.
Er wordt gestreefd naar vraaggestuurd onderwijs, zodat de interesse van de leerlingen geprikkeld wordt en zij ook iets gaan doen met de kennis die ze op doen.
Op deze afdeling zijn, in tegenstelling tot andere afdelingen van de scholingsboulevard, voor het grootste deel meisjes. Zij leren de praktische vaardigheden niet alleen in school, maar gaan ook geregeld naar instellingen waar ze het geleerde alvast in praktijk kunnen brengen en met hun toekomstige cliënten en het werkveld in aanraking komen.
Lesuitval was steeds een belangrijk item op de scholingsboulevard. Op deze afdeling zijn lesuitval en tussenuren tot een minimum terug gebracht. Docenten worden ‘vrij geroosterd’ om bij ziekte van collega’s in te vallen.
Veiligheid was ook steeds een belangrijk thema tot vragen. Op deze afdeling wordt de veiligheid geborgd door veel sociale contacten. De groepen zijn klein en de afdeling is overzichtelijk, qua aantal leerlingen en ruimte. Deze ‘Ufo’ is kleiner dan zijn broertje van sectie 2. Tijdens de pauzes, zitten de docenten tussen de leerlingen. De leerlingen worden gekend en voelen dat ook. Ze worden direct aangesproken op hun verantwoordelijkheid, wangedrag wordt niet getolereerd. Wel is er begrip voor de soms bijzondere (thuis)situatie van leerlingen, die niet altijd gemakkelijk is. Bij spijbelen wordt er direct ingegrepen, zodat er nog alle mogelijkheden zijn iets aan de situatie te veranderen.
Het werken in deze kleine groepen is voor de contacten en het leren ‘op maat’ heel gunstig. Voor de financiën pakt het ongunstig uit, omdat deze opleiding nog niet ‘vol’ zit. Leerlingen worden vaak op een hoger type onderwijs ingedeeld waardoor er voor de laagste niveaus, die in dit gebouw les krijgen, minder leerlingen over blijven. Ook de slechte naam van de beginperiode heeft hier invloed op.
Omdat onder de opleidingen waarvoor de leerlingen hier op school zijn, ook altijd schoonmaak activiteiten vallen, wordt dat de leerlingen ook in school aangeleerd. Na iedere pauze maken de leerlingen zelf de kantine schoon, steeds een andere klas, volgens rooster. Er heerst een prettige sfeer, waarin goed geleerd kan worden.  Het behaalde niveau is dan ook goed, in landelijke examens presteren deze leerlingen niet onder het gemiddelde.
Het was een zeer informatieve en nuttige middag, waarin veel negatieve berichten gerelativeerd konden worden.

terug