GroenLinks bezoekt werkende bijstandsgerechtigden bij Visschedijk Hoveniers

Sinds enkele jaren neemt het werken met behoud van de bijstandsuitkering, een steeds belangrijker plaats in bij het participatie- en reïntegratiebeleid van de gemeente. De fractie van GroenLinks wilde daarom graag kennismaken bij Visschedijk Hoveniers, waar momenteel een groep van zo’n veertig bijstandsgerechtigden wordt opgeleid en werkt. Deelnemers ontvangen een uitkering plus een bonus (voor medewerkers ouder dan 27 jaar) van 50,- euro. Op dit moment wordt ‘De Zuidkamp’, dat jarenlang minimaal werd onderhouden, met groot effect door de mensen van ‘fit for job’ opgeknapt. Er is mooie huisvesting en er zijn mooie materialen om mee te werken. GroenLinks hoopt dat dit bij andere werkgevers ook het geval zal zijn.
 
De fractie kreeg een zeer positieve indruk van dit project bij Visschedijk: Het belang van de uitkeringsgerechtigde staat centraal en we hebben een aantal tevreden deelnemers gesproken. Niettemin vindt GroenLinks dat de gemeente meer moet focussen op kansen op werk en een goede aansluiting bij de achtergrond van de uitkeringsgerechtigde. De markt kan maar heel beperkt opgeleide hoveniers opnemen, dus is er diversiteit nodig van deze samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, onderwijs en gemeente. Immers, deelnemers en bedrijven hebben er niets aan als jarenlang wordt gewerkt aan een mismatch. Verder is nodig meer aandacht voor de selectie van deelnemers. Een project moet bij de deelnemer passen, anders kan het geen succes worden.
 
Visschedijk is een groot bedrijf, er werken in totaal 1100 mensen. Het bestaat uit verschillende onderdelen: catering, schoonmaak en een hoveniersbedrijf. Binnen het hoveniersbedrijf is een project gestart in samenwerking met het AOC (Agrarisch Opleidingscentrum) en de gemeente, ‘fit for job’ geheten, dat is gericht op bijstandsgerechtigden met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij moeten aan het werk met als opzet allerlei vaardigheden op te doen, waaronder het verkrijgen van arbeidsritme en er wordt gewerkt aan de presentatie (personal branding). Tegelijkertijd leren deelnemers het hoveniersvak en ontvangen na een aanlooptijd van drie maanden, indien door de deelnemer gewenst, één dag per week een beroepsopleiding van het AOC. Vanuit ‘fit for job’ hebben tot nu toe zo’n 15 uitkeringsgerechtigden werk gevonden. Visschedijk zet waar mogelijk haar netwerk in voor het vinden van werk voor deelnemers. Binnen dit project zou het AOC nog meer aan bemiddeling voor deelnemers kunnen doen.
 
Indien deelnemers zonder geldige reden niet naar de werklocatie komen, kunnen door de gemeente sancties worden opgelegd die gevolgen hebben voor de uitkering. In de looptijd van het project, ongeveer een jaar, zijn enkele tientallen deelnemers afgehaakt en mogelijk gesanctioneerd. In de praktijk selecteren deelnemers die niet gemotiveerd zijn, zichzelf uit en hun aantal is aan de hoge kant. Visschedijk Hoveniers wil daarom in de toekomst de selectie van deelnemers voor het project zelf ter hand gaan nemen. In de aanlooptijd, waarin momenteel veel energie wordt gestopt, wordt op dit moment door medewerkers van Visschedijk gekeken of mensen gemotiveerd zijn voor de opleiding tot hovenier: Er zijn verschillende mogelijkheden. Deelnemers die niet tot hovenier opgeleid willen worden, worden via een cursus ‘personal branding’ geholpen om hun kansen te vergroten en hebben vanuit de werkende situatie meer kans om regulier aan de slag te komen.
 
Wie wel gemotiveerd is voor een opleiding tot hovenier, ontvangt een BBL-opleiding. Dat betekent vier dagen werken, één dag naar school. De opleiding wordt verzorgd door docenten van het AOC. Er zijn twee opleidingsniveaus: BBL-1, is éénjarig, BBL-2 is een tweejarige opleiding.
 
Als iemand aan de opleiding begonnen is, wordt van hem/haar verwacht, dat de opleiding wordt afgemaakt. Dat hoeft niet bij Visschedijk: als men elders een reguliere baan kan krijgen wordt dat toegejuicht. In dat geval werkt men vier dagen elders en komt voor het onderwijs terug naar Visschedijk. Deelnemers die eenmaal in de opleiding zitten, zijn erg gemotiveerd. Deelnemers vinden het een prettige gedachte aan het eind van het traject een erkend diploma te hebben en verwachten daarmee langer uit de werkloosheid te kunnen blijven. Hovenierswerk is seizoenswerk, waardoor een bepaald deel van de hoveniers ’s winters pech heeft. Na afloop van het traject van twee jaar, zijn er een aantal die nog langer willen doorgaan om de opleiding BBL-2 af te maken (in totaal drie jaar). Ook hierover is de directeur van Visschedijk Hoveniers, Gerwin Ordelmans, nog met de gemeente in gesprek.
 
Jelle Kort
Tiny Hannink

terug