Werkbezoek GroenLinks aan Universiteit Twente

Op vrijdag 12 september is de GroenLinks fractie op werkbezoek geweest bij de Universiteit Twente.
Na het welkom kreeg de fractie een algemene inleiding over de universiteit. De UT noemt zichzelf een ondernemende universiteit, waar ontwikkeling en onderzoek een grote plaats innemen. De focus ligt op de technologische ontwikkelingen en de toepassing daarvan in de samenleving.
De Universiteit streeft naar een hoge kwaliteit en internationalisering.
Het aantal studenten is nu 8.500, men wil naar 10.000 studenten. Er is een flinke groei van buitenlandse studenten, m.n. uit Duitsland. Ook het aantal Nederlandse studenten zou nog kunnen groeien. Onderzoek heeft uitgewezen dat De UT in de regio een goede naam en goede bekendheid heeft. Buiten de regio is de UT niet voldoende bekend onder VWO leerlingen. Hier wil men wat aan doen. Maar als leerlingen eenmaal voor de UT gekozen hebben, zijn ze in het algemeen zeer tevreden.
Met + 2500 personeelsleden is de UT een van de grotere werkgevers in Enschede. Vervolgens kregen we informatie over de Universiteitsraad en UT-medezeggenschap.

Na de introductie gingen we het terrein op. Veel grote gebouwen, waarbij ook steeds nieuw gebouwd wordt.
Daarnaast zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. We werden rondgeleid bij de Thermische Werktuigbouw. Hier wordt energie gewonnen uit biomassa. We kregen indrukwekkende machines te zien waarmee olie uit biomassa werd gewonnen. De machine zelf draaide op het bijproduct dat bij dit proces gewonnen werd: gas. De proef is zover dat binnenkort een installatie gebouwd zal worden bij Twence, om uit afval ook alternatieve energie te winnen.
Het is belangrijk om de olie te produceren dicht bij plek waar de biomassa wordt gewonnen. Vervoer van biomassa is voor een groot deel vervoer van lucht. Beter kun je de olie die uit de biomassa gewonnen wordt, en vele malen minder volume inneemt, vervoeren.
Dit onderzoek is een mooi voorbeeld hoe op de UT technologische ontwikkelingen worden toegepast in de samenleving.

Hierna vertelde Sophie van der Ham over de Student Union. Sofie is voorzitter van het bestuur van de Student Union, dat geheel uit studenten bestaat. De missie van de Student Union is het bevorderen van de academische vorming en het welzijn van de studenten van de UT.
Zij vertegenwoordigen de studenten en de ongeveer 100 student organisaties en zijn daarmee een unieke organisatie in Nederland. Naast het vertegenwoordigen van studenten en studentenverenigingen, houdt de Student Union zich ook bezig met bijvoorbeeld het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid onder studenten en het stimuleren en ondersteunen van studenten die een eigen onderneming willen starten.
Hierna kregen we een rondleiding door de Bastille, waarna onder het genot van een drankje, nog even ontspannen nagepraat werd. Op onze vraag wat de gemeente zou kunnen doen om Enschede aantrekkelijker te maken voor studenten werd o.a. geantwoord dat we meer zouden kunnen halen uit ‘Enscheday’, bijvoorbeeld door dit te koppelen aan een informatiedag op de Saxion of UT. Andere tips aan de gemeente waren het plaatsen van plakzuilen aan de Hengelosestraat en samenwerking met de Student Union op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.
Een zinvol bezoek, we weten weer meer van de UT en haar leerlingen en werkers.     

terug