GroenLinks op werkbezoek bij de wijkcoach

Woensdag 17 november waren de raadsleden van GroenLinks en enkele GroenLinks buurtbewoners op bezoek bij de wijkcoaches in de wijkpost Velve/Lindehof. Velve/Lindehof is een zogenaamde Vogelaarwijk, hierdoor is er extra geld om dicht bij de bewoners ondersteuning te bieden.

In de wijk was voordat de wijkcoaches kwamen, een wijkzorgteam. Dit team kwam in actie als er vanuit de professionele hoek signalen kwamen als het met een persoon of een gezin, niet goed ging. Er moesten problemen zijn op drie leefgebieden, voordat het wijkzorgteam aan de slag kon.
De wijkcoach daarentegen is als persoon bekend in de wijk en spreekt zelf mensen aan. Ook bij een enkel, simpel probleem komt de wijkcoach in actie. De insteek is een vroegtijdige oplossing van een probleem, waardoor erger voorkomen wordt. Mensen worden gestimuleerd waar mogelijk zelf in actie te komen, eigen kracht en mogelijkheden te gebruiken, waardoor hun zelfvertrouwen stijgt.
Schulden, vereenzaming, maar ook problemen met instanties komen voor. De wijkcoach kijkt naar wat bewoners nodig hebben voor de volgende stap. Hij heeft daarvoor tal van mogelijkheden. Maar; voor wat hoort wat. Als de cliënt zijn beloftes niet nakomt, dan zal hij dat merken. Duidelijkheid over gemaakte afspraken is belangrijk.

In Velve/Lindehof heeft de wijkcoach de taak van het wijkzorgteam overgenomen. Hierdoor zijn meteen een aantal zware problemen ook bij de wijkcoach terechtgekomen.
De wijkcoach mag handelen op het brede terrein van zorg en welzijn. Dat kan soms leiden tot verschil van mening met mensen van andere instanties. De wijkcoach kent echter zijn cliënten goed en heeft daarom de doorslaggevende stem. Problemen zijn niet altijd gemakkelijk op te lossen. Soms is daarvoor ook kinderopvang nodig. Als die geregeld is, is de mogelijkheid voor de cliënt soms weer weg. Daarom hebben de wijkcoaches behoefte aan enkele eigen kinderopvangplekken, zodat kinderen direct naar een (tijdelijke) opvangplek kunnen op het moment dat er een baan, opleiding of participatieplek voor de ouders is gevonden.

De aanpak met de wijkcoaches bevalt zo goed, dat er plannen zijn om deze over de hele stad uit te breiden. In Zuid is men daar al mee begonnen, maar daar werkt de wijkcoach naast de wijkzorgteams.
Goede samenwerking is heel belangrijk, niet alleen wijkcoach en wijkzorgteam, maar ook met veel andere instanties. Binnen het team van wijkcoaches gaan binnenkort al mensen werken van Jarabee, jeugdzorg en MEE. Het idee is dat ook mensen van SMD E-H, Tactus, Mediant, RIBW en Livio het team gaan versterken. De wijkcoach in Velve/Lindehof is een pilot, die loopt tot eind 2011. Het geld moet daarna niet alleen bij de gemeente, maar ook door de samenwerkende organisaties worden opgebracht, die door inzet van de wijkcoach minder kosten hebben. Ook GroenLinks heeft vertrouwen in de nieuwe manier van werken. Wij hopen daarom dat men het eens kan worden over de financiering, ten behoeve van inwoners van Enschede die het (tijdelijk) moeilijk hebben.

Tiny Hannink

terug