Bezoek ROZ Twente

Nog maar enkele jaren geleden nam Sjon Reimink initiatief tot het oprichten van ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) Twente. Op zijn uitnodiging maakten wij kennis op 28 november in Spinnerij Oosterveld. ROZ richt zich op het ondersteunen van (startende) ondernemers, vanuit het beginsel dat ondernemen voor iedereen bereikbaar moet zijn. Wij werden gevoed met veel interessante ideeën en lieten ons overtuigen dat ROZ, met zijn brede aanpak, een belangrijke taak vervult.

Twee dagen per week zijn er mensen van ROZ aanwezig in Spinnerij Oosterveld om (startende) ondernemers ter plekke, met raad en daad bij te staan, vooral op gebied van acquisitie en financiële zaken. De spinnerij, een oud fabriekscomplex, is enkele jaren geleden opgeknapt en in gebruik genomen als bedrijfsverzamelgebouw. Een opvallend concept dat we tijdens de rondleiding door de spinnerij aantroffen, was ‘het Multimediahouse’. Verschillende kleine bedrijfjes, vaak ZZP’ers werkzaam in dezelfde bedrijfstak, deelden dezelfde ruimte en voorzieningen – in het kader van kostenbesparing – maar vooral om elkaar tot steun te zijn, samen inspiratie te vinden en opdrachten te verwerven. Het gebouw is mooi en voorziet in een behoefte, wat echter opviel was de leegstand van de grote ruimtes in het gebouw; terwijl de kleine, vaak als kantoorruimte benutte ruimten allemaal bezet waren, door vooral startende ondernemers.

Verder over ROZ. Het werd opgericht omdat voorheen bedrijven op het randje vaak met afwachtende ambtenaren te maken kregen, als zij uiteindelijk om ondersteuning kwamen vragen. Er bestond ook de behoefte aan een organisatie die bijstandsgerechtigden op een goede manier naar het ondernemerschap zou kunnen leiden – eventueel tijdens of na afloop van deelname aan workstep. ROZ heeft een breed takenpakket. Het verzorgt ook dienstverlening voor gevestigde ondernemers: advisering (o.a. over bedrijfsvoering, personeel, marktpositie, investeringen) en het doet aan kredietverstrekking. Bij ROZ werken met name ondernemers en oud-ondernemers. Zij willen graag hun kennis en ervaring delen, met hen die daarvan enorm kunnen profiteren – ‘een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen’, volgens Sjon.

Starteradvisering is de grootste poot bij ROZ. Scholing, begeleiding, advisering bij het maken van een ondernemersplan, financiering, coaching en een sociaal vangnet na de start (van max. 3 jaar) zijn de voornaamste taken. ROZ wil kansen creëren voor mensen, maar het werkt met objectieve criteria als het om de beoordeling van plannen gaat. Commercieel en financieel specialisten beoordelen de plannen. 80% van de verstrekte kredieten moeten op voorschrift van het ministerie terug komen. Er is een uitval van 8% van alle bedrijven die gestart zijn onder begeleiding van ROZ. Volgens Reimink moet dat percentage omhoog; hij vindt dat ROZ de mogelijkheid moet hebben vaker het voordeel van de twijfel te geven aan klanten. Overigens liggen de uitvalpercentages van starters landelijk, op een veel hoger niveau – wel tot 60%.

In de communicatie richt ROZ zich specifiek naar de klant, zij spreekt hen aan op een manier die past, rekening houdend met specifieke kenmerken van een beroepsgroep of culturele achtergrond. Zo hebben bepaalde groepen ondernemers bijvoorbeeld meer advies nodig op fiscaal gebied dan anderen en ROZ, probeert maatwerk te leveren voor die groepen. ROZ houdt zich verder bezig met coaching van ondernemers, schuldhulpverlening en projectontwikkeling.

ROZ ontwikkelt projecten op het gebied van wijkeconomie, allochtoon ondernemerschap, deeltijdondernemerschap, duurzaam ondernemen en sociale economie. In wijken is vaak nog veel werk te doen bij het activeren van aspirant ondernemers. ROZ zou graag de verbindingen zien ontstaan tussen verschillende initiatieven op dit gebied: de wijkcoach, de ondernemerscoach en de taak van ROZ in deze. Soms zijn de oplossingen eenvoudig, maar niet zo gauw gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om parkeerruimte voor bedrijfsauto’s, de verruiming voor mogelijkheden van bedrijfsruimte aan huis. Volgens ROZ is zichtbaarheid van economie in de wijk belangrijk, ook zouden zij graag zelf zichtbaar zijn in de talentspinnerijen die ontstaan in de stad. Het bezoek aan ROZ zette kortom, aan het denken over een meer integrale aanpak van wijkeconomie. Ook liggen er volgens ROZ nog heel mooie kansen in de sociale economie, c.q. hulpverlenende instellingen die iets betekenen voor de reguliere economie. ROZ ondersteunt dit type projecten met zakelijk advies. Tevens ontwikkelt ROZ projecten op gebied van duurzaamheid. Joop Wikkering: ‘Sluit aan bij het bestaande, er gebeurt veel. Ook ondernemers willen best als het gaat om duurzaamheid bijvoorbeeld, maar weten elkaar niet altijd te vinden. Laat mooie projecten in de stad zien.’ Op gebied van sociale en duurzame economie zou er nog een wereld te winnen zijn. Het advies van ROZ: Cluster projecten, vind niet steeds opnieuw het wiel uit, maar bouw routine en zichtbaarheid op.

terug