GroenLinks op werkbezoek

De fractie van GroenLinks gaat regelmatig op werkbezoek. GroenLinks bezoekt uiteenlopende organisaties en bedrijven in allerlei verschillende sectoren. Door ter plekke met de mensen op de werkvloer in gesprek te gaan wil de fractie de dagelijkse praktijk binnen de verschillende organisaties beter leren kennen.  Vanaf deze plek doet de fractie verslag van haar werkbezoeken.

GroenLinksleden die daar interesse in hebben zijn uitgenodigd om met de fractie mee te gaan. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op!

Vrijdag 27 mei 2011

Vrijdag 27 mei was de fractie op bezoek bij Zorgboerderij In 't Zadel in Boekelo. Toen de zorgboerderij vorig jaar in de problemen kwam door het stopzetten van de PGB-gelden  (persoonsgebonden budget) heeft de fractie beloofd een bezoek te brengen. Het PGB wordt hier heel waardevol ingezet. De stichting begeleidt mensen met een persoonlijkheidsstoornis, met psychosociale problemen en mensen met (ernstige) psychische- of verstandelijke beperkingen.
Lees hier het verslag

Vrijdag 11 maart 2011

Vrijdagochtend 11 maart waren de raadsleden van GroenLinks op bezoek bij Visschedijk Hoveniers. Het bedrijf heeft afspraken gemaakt met de gemeente om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten binnen hun reguliere bedrijfsvoering.
GroenLinks wilde graag meer weten over de inzet van uitkeringsgerechtigden bij Visschedijk. De fractieleden wilden graag weten wat er voor hen is opgezet en wat daarvan de opbrengst is. Gerwin Ordelmans, de directeur van Visschedijk Hoveniers, informeerde de fractieleden hierover.
Lees hier het verslag

Woensdag 17 november 2010

Woensdag 17 november waren de raadsleden van GroenLinks en enkele GroenLinks buurtbewoners op bezoek bij de wijkcoaches in de wijkpost Velve/Lindehof. Velve/Lindehof is een zogenaamde Vogelaarwijk, hierdoor is er extra geld om dicht bij de bewoners ondersteuning te bieden.
Lees hier het verslag

Vrijdag 8 oktober 2010

Vrijdagochtend 8 oktober waren de raadsleden van GroenLinks samen met leden van de werkgroep Zorg & Welzijn op bezoek bij Humanitas. Na een vriendelijke ontvangst door de locatie manager Corine Böhmers, kwam de organisatie ter sprake.
Humanitas omvat verschillende organisaties die actief zijn op gebied van maatschappelijke problematiek. De Humanistische grondslag  staat hierbij centraal.
Lees hier het verslag

Vrijdag 2 juli 2010

Vrijdag 2 juli waren de raadsleden van GroenLinks op bezoek bij afvalverwerkingsbedrijf Twence.
Twence verwerkt huishoudelijk- en bedrijfsafval uit Twente. Het afval wordt gescheiden, geschikt gemaakt voor hergebruik, gecomposteerd, verbrand of gestort. Ruim 90% van het aangeboden afval wordt omgezet in grondstoffen, bouwstoffen en energie. Het bedrijf maakt gebruik van de modernste technologieën op het gebied van afvalverwerking en heeft milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel staan.
GroenLinks wilde daar graag meer van weten. De raadsleden werden geïnformeerd over hoe de doelstellingen van Twence op het gebied van milieu en duurzaamheid er precies uitzien, o.a. op het gebied van nieuwe biobrandstoffen. Om goed te draaien heeft het bedrijf voldoende aanbod van afval nodig. GroenLinks wilde weten hoe zich dat verhoudt tot plannen om afvalreductie te stimuleren en wat de visie van Twence is op een mogelijk afnemend aanbod.
Naast een presentatie over toekomstplannen en doelstellingen van Twence kreeg GroenLinks een rondleiding door de afvalenergiecentrale.
Lees hier vragen van GroenLinks n.a.v. het werkbezoek

Vrijdag 11 december 2009

Op 11 december ging de fractie op werkbezoek bij de Scholingsboulevard. De fractie wilde, na alle commotie in het begin, graag weten hoe het er nu voorstond. De raadsleden kregen een rondleiding door één van de nieuwe gebouwen. Tijdens de rondleiding werden hun vragen over de scholingsboulevard beantwoord.
Lees hier het verslag

Vrijdag 3 april 2009

Op 3 april ging de fractie, samen met de werkgroep Zorg & Welzijn op werkbezoek bij Tactus.
GroenLinks heeft zich steeds erg ingezet voor een gebruikersruimte. De fractie en werkgroep hebben deze ruimte daarom bezocht.
Lees hier het verslag

Vrijdag 28 november 2008

Vrijdag 28 november ging de fractie op werkbezoek bij het ROZ Twente in Spinnerij Oosterveld. Het ROZ biedt informatie, advies, begeleiding en soms financiële ondersteuning aan startende ondernemers, ZZP-ers en ondernemers met vragen over hun bedrijfsvoering.
Lees hier het verslag.

Vrijdag 12 september 2008

De fractie bezocht vrijdag 12 september de Universiteit Twente. De raadsleden kregen uitleg over het functioneren van de UT als organisatie van leden van de Universitietsraad en Student Union. En ze werden rondgeleid over de universieteit en kregen uitleg over onderzoek naar het produceren van biologische brandstoffen uit biomassa.
Lees hier het verslag.

terug