Werkbezoek Tactus

De fractie van GroenLinks wil graag goed geïnformeerd zijn over wat er speelt in de stad. Zij heeft daarom, samen met de werkgroep zorg en welzijn, een werkbezoek op 3 april 2009 gebracht bij Tactus. GroenLinks heeft zich steeds erg ingezet voor een gebruikersruimte. De fractie en werkgroep hebben deze ook bezocht.

Als de leden van de fractie en de werkgroep zich voor het hek van het gebouw verzamelen komt er meteen een bewaakster om ons welkom te heten. De fietsen kunnen achter slot en wij kunnen door de poort. Ook een detectiepoortje moeten we passeren, maar deze wordt even voor ons uitgezet.
We worden ontvangen met thee en koffie en hier wordt natuurlijk meteen naar de beveiliging gevraagd. We staan verbaasd als niet de veiligheid van de werkers, maar de veiligheid van de cliënten aan de basis ligt van deze maatregelen. De cliënten voelen zich veel veiliger, nu ze weten dat er binnen geen wapens zijn, het geeft hen meer vrijheden. Het heeft ook tot gevolg dat de cliënten het aan de leiding melden, als er gevaar dreigt. Zo kan er worden ingegrepen en is er in het gebied voor werkers en cliënten goed te werken.
Tactus is onderdeel van Verslavingszorg Twente en er zijn verschillende circuits; Behandeling en begeleiding (cure), Verslavingsreclassering, Preventie en Sociale Verslavingszorg (care).
Preventie voor jongeren is een heel belangrijk onderdeel. Als jongeren op jonge leeftijd veel alcohol drinken in korte tijd, kan er een ernstige hersenbeschadiging optreden. Aan reële voorlichting aan jongeren én hun ouders wordt dan ook veel aandacht besteed. Ouders denken nog wel eens dat het geen kwaad kan hun jonge kinderen met alcohol te laten kennismaken. Tactus helpt hen uit de droom.
Voor kinderen van verslaafde ouders is ook een programma. Deze kinderen lopen meer risico de verslaafden van de toekomst te worden. Door intensieve aandacht wordt de visuele cirkel doorbroken en hebben zij een betere jeugd.
Sinds kort is er in Enschede een gebouw waar verslaafden kunnen wonen. Er is voldoende toezicht en de overlast in de buurt is nihil. De mensen die hier wonen zijn langdurig zorgafhankelijk en hebben problemen op meerdere levensgebieden. De doelstelling is om aan te sluiten bij de mogelijkheden van de cliënt. De zorg is niet (meer) gericht op verandering, maar op bestendiging. Bereiken dat deze mensen een zo goed mogelijke kwaliteit van leven hebben, een menswaardig bestaan.

Na de nodige informatie hebben we het gebouw en de aangebouwde gebruikersruimte gezien.
Er is ook een programma met verstrekken van medische heroïne. Cliënten moeten daarvoor driemaal daags komen. Zij moeten de dosis onder toezicht toedienen/innemen. Hiervoor zijn strakke regels, die niet voor iedereen haalbaar zijn. Wie zich hieraan niet kan houden moet uit het programma. Zij belanden veelal weer op straat. Voor hen die aan het programma mee (kunnen) doen, staat een beter leven te wachten. Zij hoeven niet meer de hele dag achter middelen aan en achter geld om de middelen te kopen. Hun gebruik is onder controle en zij hebben weer tijd voor zichzelf.
Voor de maatschappij is het een prettige ‘bijkomstigheid’, dat deze verstrekking de gemeenschap minder kost, dan een verslaafde op straat, die elke dag moet zien te ‘scoren’.

terug