Stroinkslanden Zuid werkt aan de toekomst

Vrijdag 11 april brachten we als fractie een bezoek aan Stroinkslanden Zuid. Een wijk waar op dit moment gewerkt wordt aan ambitieuze plannen, samengepakt onder de naam Stroinkslanden 2015. Van het BewonersTeamStroinkslanden hadden we een flink aantal tips gekregen over waar we langs konden fietsen en welke onderwerpen belangrijk zijn voor Stroinkslanden.
We begonnen het wijkbezoek op “Erve Stroink”, waar we hartelijk ontvangen werden door door het Middeleeuwse Genootschap Dragonheart, dat in de monumentale boerderij op “Erve Stroink” huist. Aan de Ronde Tafel kregen we uitleg over de plannen en aanpak voor Stroinkslanden door Wilmien Haverkamp, Remco van Hogen en Aaltjen Volbers van de gemeente en Angelique ten Wolde van De Woonplaats. Een rondleiding op het erf kan natuurlijk niet ontbreken, Jose en Martin vertellen enthousiast over wat er al is bereikt en welke plannen ze nog hebben. De wijkbewoners weten hen al goed te vinden, en elke woensdagmiddag vinden er activiteiten voor kinderen uit de wijk plaats. Een bijzondere plek.
Vervolgens stapten we op de fiets voor een tocht door de wijk, onder leiding van wijkagent Hans Jacobs en met Remco van Hogen. Eerst fietsten we een stukje langs de stadsrandzone en het Stroinksbos. Een van de projecten uit Stroinkslanden 2015 is het meer betrekken van het buitengebied bij de wijk, waaronder het Stroinksbos. Op dit moment is er ook een projectgroep bezig met het uitdenken van plannen, waarbij op verzoek van deze bewoners eerst ook de huidige toegankelijkheid (het bos is nat en drassig, het heeft ook wel de naam ‘poeltjesbos’) de aandacht krijgt.
Daarna fietsten we door naar het wijkcentrum en de scholen daarbij. Hier liggen kansen voor een mooie brede school, met misschien een kennisspinnerij. Het huidige wijkcentrum is al jaren oud en voldoet echt niet meer aan de eisen van deze tijd. Gebruikt wordt het nog wel, we vallen midden in een cursus ehbo. In de scholen is inmiddels al wel het nodige geinvesteerd. 
We fietsen verder door de wijk. Wat opvalt is het verschil in aanzicht van koop- en huurwoningen. Ook mag er nog wel het een en ander geinvesteerd worden in goede speelvoorzieningen.
We sluiten af bij het winkelcentrum. Een plek die eigenlijk ook op de nodige investeringen wacht, maar waar het niet lukt om in gezamenlijkheid afspraken te maken over bijv. het Keurmerk Veilig Ondernemen. De wijkagent vertelt over zijn zorgen over de jeugd, waar op dit moment te weinig aandacht voor is. Een aandachtspunt is de verhouding tussen jeugd die rondhangt en de ouderen die er pal naast wonen.
De plannen voor Stroinkslanden 2015 moeten nog defiinitief worden. In de stadsdeelcommissie Zuid is aangekondigd dat er in juni een presentatie van het plan komt. Meer informatie is te vinden op www.stroinkslanden.info

terug