GroenLinks op wijkbezoek in Pathmos

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op wijkbezoek. GroenLinks wil goed op de hoogte zijn en weten wat er speelt in de stad. Vrijdagmiddag 11 mei hebben de raadsleden van GroenLinks zich laten informeren door de wijkraad Pathmos en hebben ze het project 'Pathmos/Stevenfenne werkt!' bezocht.

GroenLinks is het werkbezoek begonnen bij wijkcentrum De Boei. Hier wordt de fractie door de wijkraad bijgepraat over het reilen en zeilen in de wijk. We praten over de zaken die de wijkraad het meest aan het hart ligt en komen daarbij al snel op de jonge wijkbewoners, van + 10 tot 12 jaar. Voor hen is er weinig te doen in de wijk, en zij gaan nog niet zo gemakkelijk de wijk uit. Uit verveling zijn ze geneigd om de boel af te breken en dat is niet de bedoeling.

Zij zouden graag over een eigen ruimte beschikken. Er staat veel leeg in de wijk, als zij een van die ruimtes zelf zouden kunnen inrichten en gebruiken, zou hun energie positief gebruikt kunnen worden. Er moet dan wel toezicht zijn, roken en gebruik van alcohol is op deze leeftijd heel verlokkelijk, grenzen hebben deze jongeren hard nodig. Veel van de leegstaande panden zijn in bezit van de Woonplaats, maar de woningstichting is nog niet geneigd voor een schappelijke prijs iets beschikbaar te stellen. Er zijn al wel contacten, maar die hebben nog niet tot resultaat geleid. Misschien kan GroenLinks zich inzetten om hierin iets te bereiken. Er zijn in de wijk veel vrijwilligers die hierin zeker een steentje willen bijdragen.

Vroeger was er een speeltuin in Pathmos, die is met de renovatie verdwenen Hij wordt erg gemist. Vlakbij is Robinia, de speeltuin in Acacia, met een groot speeltuingebouw. Dat is voor mensen uit Pathmos geen alternatief. De cultuur is daar heel anders, mensen uit Pathmos voelen zich daar niet thuis.

Ons bezoek valt vlak voor de meimarkt. Dit is een reuze gezellig gebeuren in de wijk, waar bijzonder veel animo voor is. [Het was ook dit jaar weer een reuze feest met heel veel bezoekers.]

De wijkraad is enthousiast over de wijkbudgetten, er zijn veel ideeën hoe dit te besteden. De wijk moet leefbaar blijven; geen rommel en goed tuinonderhoud zijn daar een onderdeel van. Ook hierin worden initiatieven ondernomen. Power is verplaatst naar buiten de wijk. De wijkraad (en de wijk) voelen zich hier niet erg bij betrokken. De Enschede-speld, die een van de wijkraadleden mocht ontvangen als waardering voor het vele werk, wordt als heel positief ervaren. Na nog opgemerkt te hebben dat goede communicatie over alles wat speelt in de wijk, heel belangrijk is, (er zijn heel veel ‘spelers’ in Pathmos) eindigen we het gesprek. Na de overhandiging van iets lekkers, nemen we afscheid.

Vervolgens laten de raadsleden zich informeren over het project 'Pathmos/Stevenfenne werkt!'. Doel van het project is duurzame participatie voor iedereen in Pathmos en Stevenfenne, in het bijzonder uitkeringsgerechtigden. Daarbij is het forceren van een generatiedoorbraak op gebied van uitkering een belangrijk punt. Ook is er een sterke focus op talentontwikkeling. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, de resultaten en hoe het nu verder zal gaan.

Bij dit project worden deelnemers opgezocht. Er is veel aandacht voor iedere individuele deelnemer en er wordt rekening gehouden met iemands beperkingen, maar er wordt vooral gekeken naar wat iemand kan. Dat en andere factoren maakt dat veel deelnemers na enige aarzelingen gemakkelijk en vanzelf komen. Voor lang niet iedereen is betaald werk haalbaar, maar als mensen in beweging komen en ‘meedoen’, is er al veel gewonnen. Zij zijn daardoor een heel ander voorbeeld voor hun kinderen, dan wanneer zij niets doen. Dit is m.n. heel belangrijk voor het tweede deel van het doel, zorgen dat de spiraal van generaties afhankelijk van een uitkering doorbroken wordt. Daarnaast krijgen de kinderen veel activiteiten aan geboden en is er ook een weekendschool in de wijk.

De directeur van de Bron, werkt voor een deel op school, voor een ander deel binnen het project 'Pathmos/Stevenfenne werkt!'. Hij merkt op dat er weliswaar geen zwarte scholen zijn in Enschede, maar wel scholen met veel kinderen die een slechte startpositie hebben. Waarvan de ouders soms de kinderen weinig motiveren en ook geen actief voorbeeld geven. Dit wil men met dit project doorbreken. Overigens krijgen scholen met deze kinderen, kinderen met een gewicht, veel extra geld zodat de klassen kleiner kunnen zijn en de kinderen meer aandacht kunnen krijgen.

Tot slot praat de fractie met een deelnemer aan het project. Ze is erg enthousiast. Ze komt uit een situatie met weinig opleiding. Tijdelijk was ze depressief en inactief. Door verbeterde medicatie kwam ze de depressie te boven en kon toen in het project instromen. Dat werkte prima en nu heeft ze zicht op een opleiding en een vaste baan.

Tiny Hannink

terug