Verrassend bezoek aan Glanerbrug

Afgelopen vrijdag 17 oktober gingen we op bezoek in Glanerbrug. We werden welkom geheten door de dorpsraad, die ons ook door Glanerbrug leidde.
Het bezoek startte bij De Hut, het jeugdhonk. Een van de jongerenwerkers van Alifa was aanwezig om iets te vertellen over de werkzaamheden.
Want jeugd verdient aandacht in Glanerbrug, en krijgt dat gelukkig ook steeds meer. Van echte probleemgroepen als er voorheen waren is nu geen sprake meer. Lastig is dat dit weer een tijdelijke locatie is voor een jeugdhonk, zo wordt steeds opnieuw de discussie gevoerd over waar deze moet komen. En dan wil bijna iedereen dat er een voorziening komt, maar liever niet voor hun deur.
Vanuit De Hut liepen we langs de locatie voor de Cruyff Court, en hoorden we meer over het project ‘samen naar buiten’, waar in verschillende werkgroepen bewoners uit de wijk nadenken over de inrichting van de ruimte rondom de Cruyff Court.
Vervolgens liepen we richting de grens met Duitsland, de plek waar bewoners nogal eens overlast ervaren van ‘drugstoerisme’. De hele groenzone is opgeknapt, en er ligt nu een prachtig wandelgebied. De dorpsraad hoopt op doortrekken richting Bultserve, en via het Redemptoristenpark. Dit park bezoeken we later, en is een onbekend, maar prachtig stukje groen.
Met de dorpsraad fietsen we naar de Ontdekkingsreizigersbuurt, naar Kaap de Goede Hoop. Een buurtflat, die ingericht is door bewoners. Vanuit hier worden initiatieven genomen, met de hoop om de samenhang in de buurt, en daarmee de leefbaarheid te versterken. Er wonen relatief veel eenoudergezinnen, met aanverwante problematiek. Onze wethouder vertelt enthousiast over de gesprekken met de wijkbewoners.
Dan wordt het even heel donker, en regent het dat het giet. Als het enigszins opklaart fietsen we snel door naar de Gronausestraat, waar we vernemen hoe het traject rondom de herinrichting Gronausestraat verloopt. Het wordt een inrichting die meer aan een erf doet denken, zodat dit een aantrekkelijke winkelstraat blijft.
We fietsen door naar het Arienszorgpalet aan de Dr. Stamstraat. Over de plannen voor nieuwbouw zijn de bewoners enthousiast, maar ook de omwonenden. We eindigen het bezoek in het dorpshuis. De dorpsraad gaat nog in op de groei van Glanerbrug door de omliggende wijken en wat dat betekent voor een dorp als Glanerbrug. We horen van de opbouwwerker over de verschillen die er zijn in Glanerbug per wijk, buurt en zelfs straat. Over de activiteiten die de scholen gezamenlijk organiseren, zelfs al voor het een brede school is. Wat de verminderde inzet van Alifa voor gevolgen heeft voor het welzijnswerk. Wat er voor samenwerkingsmogelijkheden liggen misschien ook wel met de kerken. Over de plannen voor de oude Muziekschool. Ook voor de fractieleden en overige leden die meewaren was het interessant en verrassend om te horen en zien wat er speelt in Glanerbrug.

terug