Fractie op bezoek in binnenstad van Enschede

Op 23 april was onze fractie op bezoek in de binnenstad. Wij hebben ons op de hoogte gesteld van een aantal actuele onderwerpen, zoals veiligheid, discriminatie, de taxi-richtlijnen, het nieuwe muziekkwartier en evenementen . Plaats van handeling was Atak, waar wij fantastisch werden ontvangen door Rinze van der Wal.
Die begon ons uitgebreid in te lichten over de dagelijkse gang van zaken bij Atak en de ervaringen in het nieuwe gebouw. Financieel, stelde van der Wal, heeft de gemeente te hoge verwachtingen van Atak. "Het kan nooit voor dit geld", en hij kon dat gemakkelijk aantonen door de Enschedese cijfers te vergelijken met verschillende andere poppodia in het land. Atak zelf presteert boven verwachting als we kijken naar de bezoekersaantallen. Ook zijn er nogal wat tegenvallers binnen het gebouw, die veel meer dan wij dachten, tijd en geld opslokken van de bewoners van ons Nationaal Muziekkwartier. Van der Wal liet ons toch wel schrikken met zijn verhaal, maar maakte ons ook nieuwsgierig. Het beeld dat er nog een paar kleine dingetjes aan het gebouw zouden moeten worden gedaan en dat de gemeente die met een restpotje allemaal zal oplossen, lijkt onjuist te zijn. Er is notabene een speciale afdeling in het muziekkwartier die de bouwvakkers in het gebouw de weg wijst en stuurt. Wij zullen hier op terug komen met vragen over toegankelijkheid, veiligheid en energieverbruik in het gebouw en de maatregelen van de gemeente.
Over veel is gesproken, maar het gesprek met stadsdeelmanagement, de wijkagent, artikel 1 en de VHSE over veiligheid en in het bijzonder discriminatie(gevoelens) onder jongeren, pik ik er uit. Ten aanzien van ons voorstel van enige tijd geleden, om een sms nummer in te stellen waar jongeren hun klacht over discriminatie naartoe kunnen sturen, leidde tot verschillende reacties. De VHSE voelde zich tekort gedaan vanwege alle inspanningen die o.a. binnen het panel deurbeleid worden verricht op dit gebied. Wij hebben daarop nogmaals uitgelegd dat wij het sms nummer als een sympathieke aanvulling zien op goed bestaand beleid, met name om de drempel om te melden te verlagen en ook een goed beeld te krijgen van gevoelens van discriminatie die tegenwoordig steeds meer spelen onder jongeren. Afhankelijk van de resultaten kunnen wij ons voorstellen, blijft het sms nummer gehandhaafd blijven en zouden er weinig klachten binnenkomen, dan kan het "experiment" onder klaroengeschal natuurlijk weer uit de lucht worden gehaald. Zo bezien kon het voorstel in ieder geval op instemming rekenen van artikel 1. Het was goed dat wij met elkaar de discussie gevoerd hebben en deze toelichting nog hebben kunnen geven. Alle deelnemers aan het bezoek, hartelijk bedankt. Rinze van der Wal in het bijzonder.

terug