Fractie GroenLinks gaat op wijkbezoek in Stadsveld

GroenLinks wil goed op de hoogte zijn en weten wat er speelt in alle uithoeken van de stad. Vrijdag 27 februari bracht de fractie daarom een bezoek aan de wijk Stadsveld. Ze heeft gekeken naar de nieuwbouwplannen, maar ook naar de sociale samenhang in de wijk.


Koffie bij speeltuin het Stadsveld

Het bezoek begon bij het woon- en zorgcentrum De Hatteler, waar Olav Kelder de fractieleden vertelde over verblijf in dit centrum. Dit zijn gewone woningen, bewoners kunnen hier een appartement huren. Dat kan zonder zorg, maar als men niet meer alles kan, met hulp van de thuiszorg. Zo lang mogelijk worden mensen hier gestimuleerd, om zelfstandig te blijven. In deze grote appartementen is dat ook goed mogelijk. Als het niet meer gaat kunnen bewoners een indicatie krijgen en komt zorg van het complex aan bod. Verhuizen is niet meer nodig. Alle zorg die nodig is, kan men leveren. Alleen als iemand een gevaar is voor zichzelf of medebewoners, wordt een andere woonplek gezocht. De fractie kreeg ook uitleg over de samenwerking van het woonzorgcomplex met de wijk en de brede school. Deze samenwerking loopt goed, tot plezier van bewoners, wijk en school.
Na een korte fietstocht, waarbij we langs de ‘Wolvecampschuurtjes’ aan de Elferinksweg kwamen, namen de raadsleden een kijkje bij speeltuin het Stadsveld. Na een moeilijke tijd is deze speeltuin prachtig opgeknapt en bruist het van activiteiten.
Marrianne van den Berg en Edwin Smits van het stadsdeelmanagement West brachten de fractie daarna langs het gebied aan de Akkerstraat. Hier konden de fractieleden met eigen ogen zien, waar een groot flatgebouw met winkel en parkeerkelder op de plek moet komen van het voormalige flatgebouw. Ook verdere inpassing van nieuwbouw in de wijk werd bekeken. De opbouw van de wijk doet wat rommelig aan, een visie op dit gebied kan meer eenheid brengen. Daarmee kun je een goed overzicht krijgen wat hier nog op stapel staat en heb je een kader waaraan je ontwikkelingen kan toetsen en faciliteren.
Het bezoek aan Stadsveld werd afgesloten bij speeltuin Robina, waar mevr. Pothast vertelde hoe het er hier momenteel voor staat. Het gebouw van Robinia nodigt uit tot rondhangen, maar gelukkig zijn de ergste problemen momenteel weer onder controle.
Een goede afsluiting van een zinvol bezoek. 


De 'Wolvecampschuurtjes'


Speeltuin Robinia

terug