Krachtwijk Velve-Lindenhof

Vrijdag 28 september waren we als fractie op bezoek in Velve-Lindenhof. Het was nog voor de bekendmaking dat het Rijk tot 2017 17 miljoen euro beschikbaar stelt voor het wijkactieplan wat er gemaakt is. In de Velve-Lindenhof is de herstructurering een hot-item. Dat merkten we ook op de verschillende lokaties die we bezochten. In de wijkpost werden we gastvrij onthaald door de wijkraad. Van de gemeente en De Woonplaats hoorden we hoe het met het wijkactieplan stond, en wat de belangrijkste onderwerpen daarin waren. Deze lopen als een rode draad door dit verslag.
Vervolgens vertelde de Woonplaats over de manier waarop ze bewoners betrekken bij de herstructurering. Veel mensen willen blijven in de wijk, maar dan wel in een nieuw huis. En dat tegen een huurprijs die wel wat hoger ligt dan de huidige, maar meestal onder de huursubsidiegrens blijft. Bijzonder is dat de huizen allemaal duurzaam gebouwd gaan worden, wat ook zal betekenen dat er op energie bespaard zal worden. Binnenkort zal een voorstel naar de bewoners gaan waarin dit allemaal duidelijk moet worden.Dat herstructurering voor veel onrust zorgt, hoorden we bij speeltuin ‘t Lindenhof. Er gaan toch mensen de wijk uit, o.a. vanwege de verhuistoelage. Onrust ook bij de scholen De Kubus en De Lipper, waar het leerlingenaantal gestaag terug loopt.  Beiden hopen dat het voorstel uit het wijkactieplan, het bevriezen van het aantal fte, het zal halen. Voor de kinderen uit de wijk is goed onderwijs erg belangrijk, en hebben investeringen de afgelopen jaren (o.a. brede school, vve en BASIS) hun nut bewezen. Het plan voor het Hart van de wijk, een clustering van voorzieningen, waaronder mogelijk de scholen, kan op bijval rekenen, met soms een voorbehoud wat betreft de ruimte die daar beschikbaar zal zijn. Vooral de wijkraad benadrukt dat het Hart van de wijk wat hen betreft het meest essentiele punt uit het wijkactieplan is. Waar deze gaat komen is nu nog niet bekend, men hoopt dat dit toch voor het einde van het jaar duidelijk is.

Al rondlopend valt op dat er de afgelopen jaren al wel veel verbeterd is aan de wijk, o.a. met buurt-in-actiegelden. Ook de commissie leefbaarheid en veiligheid, en de regelmatige wijkschouwen met bewoners en professionals uit de wijk zorgen ervoor dat verloedering geen kans krijgt. Ook de wijkagent wordt hier genoemd als een belangrijke factor, reden om te pleiten in het wijkactieplan om wijkagenten in opleiding hier praktijkervaring op te laten doen. Onderdeel van het wijkactieplan is ook de particuliere pandverbetering, die langzaam op gang komt. De wijkraad heeft hier al eerder haar zorgen over uitgesproken.
In de Velve-Lindenhof zijn mensen die er al vele jaren wonen, soms zelfs generaties lang. En alhoewel de sociale binding onder deze mensen vaak sterk is, wordt deze groep wel steeds kleiner en zijn de tijden natuurlijk ook veranderd. Met de wijkcoaches uit het wijkactieplan zal er naast aandacht voor werk en inkomen ook aandacht zijn voor zorg en onderwijs, of het doen van vrijwilligerswerk. Veel inwoners worden ouder, en er zijn ook veel een-ouder-gezinnen. Elkaar kennen en waar nodig een oogje in het zeil houden als noabers is dan belangrijk. Bij het bezoek aan buurthuis Galvani wordt des te meer duidelijk dat het Hart van de wijk, met een nieuwe wijkwelzijnsfunctie, echt nodig is. Ook over de nabije sporthal horen we dat deze sterk verouderd is. Allemaal kansen voor het oprapen. Naast de 17 miljoen van het Rijk investeren de woningcorporaties en de gemeente fors in Velve-Lindenhof. In totaal gaat het om meer dan 200 miljoen euro. GroenLinks is blij met deze inzet. Velve-Lindenhof kan het goed gebruiken. Velve-lindenhof is een levendige wijk, en dat moet het ook blijven. Zo sloten we ons eerste wijkbezoek af, wel wat later dan gepland. Maar ja, dat kan ook niet anders in de wijk waar volgens de opbouwwerker op dit moment het meest gebeurt, ook in positieve zin!

terug