Toch schot in vernieuwing Oost Boswinkel

Begin 2008 komt er duidelijkheid over de plannen voor een ingrijpende vernieuwing van Oost Boswinkel. Deze toezegging deed stadsdeelwethouder West, Myra Koomen, onlangs op vragen van GroenLinksraadslid René Tenkink.

De raadsfractie van GroenLinks bracht op vrijdag 30 november een wijkbezoek aan Oost Boswinkel. We hebben uitgebreid gesproken met de wijkraad, buurtbewoners en met vertegenwoordigers van woningcorporaties over de plannen voor een ingrijpende vernieuwing van Oost Boswinkel.
De woningcorporaties De Woonplaats en Ons Huis zijn druk in gesprek met de gemeente over aanpak en inhoud van die herstructurering. De wijkraad en de buurtbewoners zijn daar niet bij betrokken.
GroenLinks constateerde dat De Woonplaats, met ruim 300 woningen de grootste huiseigenaar in Oost Boswinkel, veel ambities heeft en ook tempo wil maken met uitvoering van de renovatieplannen. Gedacht werd aan eind 2008/begin 2009. Wij hoorden van de woordvoerder van Ons Huis (circa 200 woningen) dat deze woningcorporatie wil wachten met zijn aandeel in de vernieuwing tot 2015!
GroenLinks is verbaasd over deze zeer uiteenlopende opvattingen van de betrokken corporaties en over het feit dat de wijkraad tot nu toe geen gesprekspartner is van deze organisaties en van de gemeente.
Daarom sneed ik deze kwestie aan in de vergadering van de stadsdeelcommissie West op 4 december.
Wethouder Koomen erkende dat de woningcorporaties verschillende opvattingen hadden over de aanpak van de herstructurering van Oost Boswinkel. Maar ze vertelde dat de gemeente er op ambtelijk niveau uit is en binnenkort met een advies richting woningcorporaties gaat. De wethouder verwacht dat de directies van deze woningcorporaties in januari het groene licht geven. Een maand later worden de wijkraad, en de stadsdeelcommissie West op de hoogte gesteld.
Het is de bedoeling om volgend jaar de visie voor deze vernieuwingsoperatie concreet in te vullen en uit te werken. Daarbij is de wijkraad nadrukkelijk in beeld. Ook de bewoners van Oost Boswinkel worden geïnformeerd en betrokken bij de uitvoering.

terug