Wijkbezoek Horstlanden-Veldkamp

Op vrijdagmiddag 8 februari 2008 bracht de raadsfractie van GroenLinks een wijkbezoek aan Horstlanden-Veldkamp. De wijkraad is met de fractie de wijk ingegaan om een aantal ontwikkelingen te laten zien. Goede ontwikkelingen, maar ook ontwikkelingen waar zorgen over bestaan. Het bezoek eindigde in het Volkspark, waar de opzichter ons vertelde over de historie van het park.

Het bezoek aan Horstlanden-Veldkamp startte in de Sint Janschool, midden in de wijk. De heer Klement presenteerde hier de plannen die er liggen voor groene speelgelegenheid om deze school. Hard nodig, want uit de kaarten die de wijkraad ons van de wijk voorlegde bleek duidelijk dat er in Horstlanden-Veldkamp best wat ruimte voor speelgelegenheid bij kan. Ook is het schoolplein op dit moment een plek waar verschillende jongeren rondhangen en waar overlast van is. Met de nieuwe speelplaats wordt dit hopelijk opgelost.
Horstlanden-Veldkamp is een mooie wijk, dicht bij het centrum. Er gebeurt veel en hoewel er weinig verenigingen zoals sportclubs in de wijk zijn, organiseren de bewoners zelf veel. Op het gebied van cultuur bijvoorbeeld met Kunst inde Wijk, deelname aan Kunst in het Volkspark en ook met muziek is de wijk actief.
De wijkraad heeft ontwikkelingen in de wijk nauwgezet in kaart gebracht en voor de fractie werd dan ook goed duidelijk waar zich ook knelpunten voordoen. Uit de kaarten bleek duidelijk op hoeveel plekken er ontwikkelingen gaande zijn of gaan komen. Natuurlijk de nieuwbouw aan de Groene Bogen, maar ook op andere plaatsen zal worden gebouwd. Omdat de dure nieuwbouwwoningen in de Groene Bogen niet zo goed verkochten als was gedacht, zijn er verschillende aanpassingen in het plan gemaakt. Hiermee heeft GroenLinks geen probleem. Zorgen die GroenLinks wel deelt met de wijkraad zijn dat niet alle nieuwbouw even goed past bij de bestaande bebouwing, dat sommige verpauperde stukken niet worden aangepakt en dat er naar verhouding veel studentenwoningen worden gerealiseerd. Voor senioren daarentegen zijn er in de wijk nauwelijks woningen.
Het deel (sociale) huur, dat de wijk ook kent ziet er prachtig uit. Mevrouw Ter Mors van bewonersorganisatie “Het Tunneltje” (Sterkerstraat) liet ons foto’s zien van voor en na de restauratie van dit stukje Pathmos dat in Horstlanden-Veldkamp ligt. De huizen zijn leefbaarder en de buurt is enorm opgeknapt.
Na een kort flitsbezoek aan Ecocentrum Emma bereikten we het Volkspark. Bij hoge uitzondering mochten we hier met de fiets doorheen, normaal mag het park alleen te voet worden betreden. De opzichter, de heer De Roode, was al 42 jaar betrokken bij het onderhoud van het park, dat niet door de gemeente, maar door de Commissie van Beheer over het Volkspark wordt gedaan. Hij wist dan ook veel te vertellen over de bezoekers van het park, het onderhoud en de historie. Zeker met het zonnige weer heel aangenaam, het voorjaar konden we haast ruiken. Het bezoek eindigde in de Jaargetijden, waar we met zijn allen wat dronken en nog even met elkaar verder konden praten.

terug