Moties en amendementen GroenLinks 2013

 

Amendement sociaal bezuinigen (30-9-2013)

Amendement armoedebeleid (30-9-2013)

Motie gemeenteraad wil duidelijke keuzes (30-9-2013)


Motie geactualiseerd duurzaamheidsbeleid (30-9-2013)

Motie maatschappelijke stage moet blijven (30-9-2013)

Amendement behoud extra rijksmiddelen voor armoedebeleid (1-7-2013)

Amendement niet bezuinigen op duurzaamheid (1-7-2013)

 

Amendement eigen bijdrage garantverzorgdpakket Menzis (1-7-2013)

 

Motie meedoen (1-7-2013)

Motie Monumentenbeleid (1-7-2013)

 

Amendement week van de ontmoeting (1-7-2013)

Motie voor duurzame sportaccommodaties (24-6-2013)

 

Amendement Mooienhof: kruising Brinkstraat  (24-6-2013)

Motie doelmatigheid en doeltreffendheid meewegen (27-5-2013)

 

Motie Hegebeekweg (27-5-2013)

Motie Mantelzorg (27-5-2013)

Motie cultuurhistorische paragraaf (27-5-2013)

Motie keurmerk duurzaam ondernemen (15-4-2013)

 

Motie vuurwerkbeleid (15-4-2013)

 

Motie behoud publieke werkgelegenheid (25-3-2013)

 

Motie intentieovereenkomst Turks cultureel centrum (besluitvorming) (4-3-2013)

Amendement nieuwe kaders voor gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. (4-3-2013)

Motie Samenhangende ontwikkeling (4-3-2013)


Motie gemeenteraad vertegenwoordigd in ADT (4-3-2013)


Motie verstrekking Formulierenbrigade (28-1-2013)

 

 


Archief ingediende moties, amendementen en vragen