Motie Samenhangende ontwikkeling

De Raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 4 maart 2013 en besprekend het raadsvoorstel stuknummer 16518

Constaterende dat,
• de kadernota voor de aanbesteding niet voorziet in het scenario van geen biedingen en daardoor op 4 december 2012 een nieuwe situatie is ontstaan;
• het college in het raadsvoorstel aangeeft dat de overige deelplannen ontwikkeld zullen worden, indien de concessie voor de luchthaven niet wordt verleend;

Overwegende dat,
• de Raad in positie wil zijn bij de gebiedsontwikkeling van Luchthaven Twente e.o., ook als de concessie niet wordt verleend;
• indien de concessie niet wordt verleend, er een groot onderdeel uit structuurvisie B wegvalt;
• in dat geval de mogelijkheden van het totale gebied van Luchthaven Twente e.o. opnieuw in samenhang bekeken moeten worden, inclusief  het voormalige vliegveld;

Draagt het College op:
Een nieuw besluitvormingstraject te starten met de raad over de toekomst van Luchthaven Twente e.o., indien de concessie niet wordt verleend;

En gaat over tot de orde van de dag.

Motie ingediend door: GL, D66, SP
Motie verworpen

terug