Niemand aan de kant

Met sociale uitgangspunten een gemeente besturen, is een stuk lastiger geworden sinds het aantreden van het kabinet Rutte. Stevige bezuinigingen op onder meer de Wet Werk & Bijstand, de wajong, passend onderwijs, de zorg en inburgeringing, maken dat gemeenten hard moeten werken om te voorkomen dat zij die een extra steuntje nodig hebben, niet wegglijden. Armoede is in Enschede een groot en structureel probleem, waardoor gezinnen in een isolement kunnen raken en toekomstkansen voor kinderen verslechteren. Een stevig armoedebeleid is daarom noodzakelijk en GroenLinks wil hier zeker niet op bezuinigen. Ook maatschappelijke hulpverlening, preventief jeugdbeleid, taalbeleid en investeren in wijken, zijn zaken die in Enschede extra betekenis hebben. Daarnaast is door de economische crisis de werkgelegenheid verminderd, al decennialang een punt van zorg in Twente. GroenLinks maakt zich zorgen over de effecten van Haagse bezuinigingen in combinatie met een tekort aan banen. GroenLinks wil voorkomen dat meer mensen aan de kant komen te staan en daarom moet de gemeente blijvend investeren in mensen.