Vragen gesteld door GroenLinks 2013

 

Vragen keuzenota (13-9-2013)

Vragen kunstsubsidies n.a.v. artikel in de Roskam (28-5-2013)

 

Vragen m.b.t.  financiële 'kloof' in onderhandelingen luchthaven (27-5-2013)

Vragen over automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen (14-5-2013)

Vragen over gesprekken ADT en Dik Wessels in het kader van Luchthaven Twente (28-1-2013)

Vragen m.b.t. mogelijkheden voor beter armoedebeleid. (28-1-2013)

Vragen betreffende vuurwerkoverlast (7-1-2013)


Vragen GroenLinks m.b.t. Luchthaven Twente (13-1-2013)