Vragen over gesprekken ADT en Dik Wessels in het kader van Luchthaven Twente

Mondelinge vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 28 januari 2013

Afgelopen week berichtte het College over gesprekken tussen ADT en Dik Wessels in het kader van een onderhandse aanbesteding van Luchthaven Twente. GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:

1 In het persbericht van ADT staat ‘niet wezenlijk’ afwijken van de 
aanbestedingsvoorwaarden. Op welke manieren vindt het College afwijken van de 
kaders niet wezenlijk? Bent u bereid toe te zeggen ‘helemaal niet’ af 
te wijken van de kaders?
2 Is het College bereid toe te zeggen dat ADT geen juridisch bindende afspraken maakt met welke potentiële kandidaat ook, voordat de raad in februari heeft gesproken over 
het vervolgproces?
3 Kunt u aangeven waar het aanbestedingsrecht ruimte laat voor een onderhandse aanbesteding, terwijl Wessels niet tot de gekwalificeerde partijen behoort en de aanbesteding is mislukt?

Namens GroenLinks,

Jelle Kort

Beluister hier de antwoorden

terug