Nieuwsarchief 2005

14-12-2005 -

Extra geld voor armen als compensatie voor dure energie.

De gemeente Enschede krijgt ongeveer 400.00 euro extra voor de bijzondere bijstand. Dat geld moet worden verdeeld onder de armste inwoners. Het gaat om een compensatie van 35 euro per huishouden voor de energieprijzen die in 2006 flink stijgen. De regering heeft deze maatregel bedacht en de gemeente moet deze uitvoeren. Namens de GroenLinksfractie stelde René Tenkink hierover maandag 12 december vragen aan wethouder De Weger die verantwoordelijk is voor de bijstandsregelingen in onze stad.

lees meer

23-12-2005 -

Enschede klaagt Rijk aan door initiatief GroenLinks

Op initiatief van GroenLinks stapt de gemeente Enschede naar de rechter om een juridisch oordeel te vragen over de gedeeltelijke afschaffing van de onroerende zaakbelasting. Het College heeft Enschede aangemeld bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Samen met de VNG, Doetinchem, Sneek en Bunnik laat Enschede de ozb-maatregel toetsen aan Europese regels: het Europees Handvest voor locale autonomie. Een uitspraak wordt over ongeveer een half jaar verwacht.

lees meer

24-12-2005 -

Vraagtekens blijven bij problemen Stichting Actíva

Het College grijpt in bij de Stichting Actíva. Wat de oplossing voor de problemen is, blijft vaag. Wat er precies mis ging is ook niet helder. Namens GroenLinks heeft raadslid René Tenkink de problemen rond de Stichting Activa politiek aangekaart en vragen hierover gesteld aan het College. De antwoorden zijn niet geruststellend.

In Tubantia van zaterdag 24 december wordt een beeld geschetst van een organisatie die vele vraagtekens oproept. In dat artikel is wethouder Jeroen Goudt openhartiger dan in de antwoorden op de vragen van GroenLinks.

lees meer

13-12-2005 -

Enschede moet steun aan beleid Verdonk opzeggen

Enschede is een van de 80 Nederlandse gemeenten die in een brandbrief aan de tweede kamer hebben laten weten dat het kabinet nadrukkelijk gehouden moet worden aan de afspraken die minister Verdonk heeft gemaakt over het terugkeerbeleid van asielzoekers. GroenLinks vindt het niet meer dan logisch dat Enschede bij die 80 gemeenten hoort, maar denkt dat Enschede meer moet doen....

lees meer

01-12-2005 -

GroenLinks Enschede stelt kandidatenlijst vast

In een lange maar boeiende ledenvergadering heeft GroenLinks Enschede zowel het verkiezingsprogramma als de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 7 maart 2006 vastgesteld. Voor de kandidatenlijst was ruim drie uur nodig.

lees meer

19-12-2005 -

Spreekuur GroenLinks in wijkpost Alex op woensdag 21 december

GroenLinks houdt op woensdag 21 december een wijkspreekuur in Velve-Lindenhof. Dat wordt gehouden in de wijkpost Alex, Lipperkerkstraat 222. Raadslid René Tenkink is daar aanwezig van 14.00 tot 15.00 uur voor vragen, ideeën, opmerkingen en klachten van buurtbewoners.

lees meer

21-11-2005 -

Betere regionale afstemming bedrijventerreinen nodig

Plannen die Twentse gemeenten hebben voor vaak grote bedrijventerreinen moeten beter op elkaar afgestemd worden. Het is aan de provincie Overijssel om die regierol op korte termijn op zich te nemen. Dit antwoordde wethouder Helder van economische zaken op vragen van GroenLinks in de raadsvergadering van maandag 21 november. Aanleiding was het plan van Almelo om binnen haar grenzen in de komende 25 jaar maar liefst 280 hectare bedrijventerreinen te realiseren. Dit apart van het geplande Regionaal Bedrijven Terrein in Almelo Zuid dat nog eens 130 hectare omvat.

lees meer

10-11-2005 -

Goed en uniform locatiebeleid verenigingen in Enschede

GroenLinks hoort vaker over problemen die verenigingen hebben met de beschikbaarheid en betaalbaarheid van locaties en omdat vogelvereniging de Goudvink in Glanerbrug al een aantal jaren met de gemeente in onderhandeling is over een gechikte locatie stelt GroenLinks hierover in de stedelijke commissie een aantal vragen.

lees meer

15-11-2005 -

Wake voor slachtoffers Schipholbrand

Het Platform vluchtelingen en asielzoekers houdt in Enschede op donderdag 17 november een wake ter herdenking van de 11 slachtoffers van de Schipholbrand. Dat gebeurt op het Ei van Ko voor de ingang van het Stadhuis. Het Platform organiseert deze bijeenkomst op initiatief van GroenLinks. Iedereen kan zich aansluiten bij deze wake die om 19.45 uur begint. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen. Verder wordt een gedicht voorgedragen en steekt een collegelid een kaars aan.

lees meer

09-11-2005 -

Spreekuur GroenLinks 16 november a.s.

GroenLinks houdt op woensdag 16 november een wijkspreekuur in Velve-Lindenhof. Dat wordt gehouden in de wijkpost Alex, Lipperkerkstraat 222. Raadslid René Tenkink is daar aanwezig van 14.00 tot 15.00 uur voor vragen, ideeën, opmerkingen en klachten van buurtbewoners.

lees meer

19-10-2005 -

Raad moet zich niet bemoeien met verkiezingsprogramma's

De gemeenteraad heeft maandag 17 oktober een PvdA-motie aangenomen waarin publiekelijk afstand wordt genomen van het VVD-idee over relatiebemiddeling voor bijstandsgerechtigden. De GroenLinksfractie was het met inhoud en strekking van die motie eens, maar onthield zich bewust van stemming. Wij hadden principiële bezwaren tegen die raadsuitspraak via een motie, omdat de Raad zich niet moet bemoeien met een ontwerpverkiezingsprogramma, van welke politieke partij dan ook.

lees meer

30-10-2005 -

Je ei kwijt bij GroenLinks

Op 29-10-05 hield GroenLinks weer een actie met bakfiets en buizen op Ei van Ko.
Onder het motto: “Je kunt je ei kwijt bij GROENLINKS” kon het publiek haar mening geven over de volgende stellingen:

lees meer

13-10-2005 -

Rotterdamwet geen optie voor Enschede

Binnenkort zal de kamer de zogenaamde Rotterdamwet aannemen. GroenLinks vindt deze wet discriminerend en geen optie om ook in Enschede uit te voeren. Gelukkig denkt wethouder Bleker daar ook zo over, zo bleek onlangs na vragen in de stedelijke commissie.

lees meer

13-10-2005 -

Enschede wil koe terug in de wei

GROENLINKS-Enschede/Haaksbergen was op zaterdag 1 oktober duidelijk aanwezig in de binnenstad. Onder het motto: Je kunt je ei kwijt bij GroenLinks gaven veel belangstellenden hun mening over de stelling: De koe moet terug in de wei, daar willen we wel voor betalen! Over deze stelling ontstonden op het Ei van Ko leuke en interessante discussies met GroenLinksleden.

lees meer

02-06-2005 -

GroenLinks teleurgesteld over uitslag referendum

lees meer

14-01-2005 -

Onderzoek overheidssteun burgerluchthaven nodig

lees meer

14-01-2005 -

Zorgelijke leegstand kantoren vraagt om politieke actie

lees meer

22-01-2005 -

Bouw sociale koopwoningen geeft ruimte op sociale huurwoningmarkt

lees meer

17-01-2005 -

Liberalisering huren onaanvaardbaar

lees meer

27-01-2005 -

Bleker moet knelpunten sociale huurmarkt niet ontkennen en echt werk maken van doorstroming

lees meer

30-01-2005 -

GroenLinks: geen Muziekkwartier zonder Atak

lees meer

21-02-2005 -

Historische bomenrijen op tracé HOV-Noord

lees meer

21-02-2005 -

Acacia's aan Roomweg gewoon laten staan

lees meer

10-03-2005 -

Motie werkgelegenheid en Muziekkwartier succesvol!

lees meer

27-03-2005 -

Meer kinderen uit De Eschmarke naar basisscholen in Glanerbrug

lees meer

06-04-2005 -

Gemeente moet breedband-telecommunicatie blijven stimuleren

lees meer

14-04-2005 -

Debat ontwikkelingen Eschmarke op initiatief GroenLinks

lees meer

15-04-2005 -

Op weg naar de begroting wil GroenLinks bijsturen

lees meer

16-04-2005 -

"Strategische aankoop" in Twekkelo geen startsein voor aantasting groen buitengebied

lees meer

03-05-2005 -

Hufterhuizen geen oplossing voor problemen van mensen

lees meer

09-05-2005 -

11 Mei: workshop 'wat kramen we uit?'

lees meer

12-05-2005 -

Haaksbergen: GroenLinks, of laten we het zo?

lees meer

12-05-2005 -

24 mei: Debat over de Europese Grondwet

lees meer

13-05-2005 -

EU-Grondwet: 10 goede redenen om vóór te stemmen

lees meer

27-05-2005 -

Debat over de toekomst van Haaksbergen

lees meer

12-06-2005 -

Spreekuur GroenLinks wijkpost Alex woensdag 15 juni

lees meer

19-06-2005 -

GroenLinks vraagt aandacht voor Zwerfkattenprobleem

lees meer

28-06-2005 -

Gastateliers gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn

lees meer

02-07-2005 -

GroenLinks actief in lobby bijstandsgelden met redelijk resultaat

lees meer

07-07-2005 -

Je kunt je ei kwijt bij GroenLinks over de begroting

lees meer

07-07-2005 -

Inzet GroenLinks bij begroting voor beter sociaal en groen beleid

lees meer

18-07-2005 -

Spreekuur GroenLinks wijkpost Alex woensdag 20 juli

lees meer

30-08-2005 -

GroenLinks begint nieuw seizoen optimistisch met festival de Linkse Lente

lees meer

13-10-2005 -

Bestuursleden Gezocht!!!

In het voorjaar van 2006 zullen twee van de vijf bestuursleden van de afdeling statutair aftreden, en een derde bestuurslid heeft te kennen gegeven ook af te willen treden. Dat betekent dat we hard op zoek zijn naar kandidaten voor het nieuwe bestuur. Wij willen alle GroenLinks-leden dringend vragen om in overweging te nemen zich kandidaat te stellen. Vanzelfsprekend kost het bestuurswerk veel tijd, maar aan de andere kant is het uitdagend werk dat veel voldoening kan geven.

lees meer

Terug