ChristenUnie blind voor realiteit over cannabis

05-01-2006

GroenLinks voorstander van legalisering
In een opiniestuk in de Twentsche Courant Tubantia van 24 december jl. zette Tymon de Weger, lijsttrekker van de ChristenUnie in Enschede, het standpunt uiteen dat, wat de ChristenUnie betreft, coffeeshops gesloten moeten worden. Hij schrijft dit als reactie op uitingen van burgermeester Leers van Maastricht en de VVD-fractie in Arnhem dat de aanvoer en teelt van cannabisproducten juist gelegaliseerd zouden moeten worden om zo criminaliteit en overlast te verminderen.

De kerstboodschap van De Weger valt vast en zeker in goede aarde bij de behoudende achterban van de ChristenUnie, maar heeft niets te maken met de realiteit.

Want de realiteit is dat een grote groep Nederlanders regelmatig recreatief een blowtje rookt. Met gezond verstand en met mate. En dus zonder problemen van welke aard dan ook.

De ChristenUnie-voorman bedient zich van bangmakerij als het gaat om de risico’s van het cannabisgebruik.

De stelling van De Weger dat het gebruik van cannabisproducten en schizofrenie een relatie heeft klopt. Maar de relatie is een andere dan De Weger suggereert. Mensen krijgen geen schizofrenie van cannabisgebruik. Onder mensen met deze aandoening is het cannabisgebruik hoger, waarschijnlijk als zelfmedicatie. Voor andere aandoeningen, zoals bijvoorbeeld psychose, geldt dat enkel mensen met een aanleg voor deze aandoening ook daadwerkelijk last daarvan krijgen door cannabisgebruik. Als cannabis psychose zou kunnen veroorzaken bij mensen die dat zonder cannabisgebruik niet zouden krijgen, zou men gezien de populariteit van deze drug een grote toename van het aantal psychosen verwachten. Dit is echter niet het geval.

Volgens De Weger is cannabis verslavender dan alcohol. Alcohol is zowel lichamelijk als geestelijk verslavend, terwijl cannabis alleen geestelijk verslavend is. Alcoholverslaving zorgt voor een sterk verlangen naar drank en je hebt er steeds meer van nodig; de ontwenningsverschijnselen zijn sterk. Van cannabis heb je niet telkens meer nodig en zijn er pas milde onthoudingsverschijnselen als iemand al lange tijd geblowd heeft.

Alcohol en cannabis zijn kortom beide verslavend. Maar alcohol is, in tegenstelling tot hetgeen De Weger stelt, verslavender en bij overmatig gebruik schadelijker dan cannabis.

Ter illustratie: in 2003 klopten in Nederland 4.500 mensen aan voor hulp vanwege cannabisgebruik, terwijl in datzelfde jaar 27.000 cliënten behandeld werden voor een primair alcoholprobleem.

Toch stelt de ChristenUnie niet voor om de café’s in Enschede te sluiten.

Natuurlijk is het gebruik van cannabis niet gezond. Het roken van een joint is slechter voor je longen dan het roken van een gewone sigaret. Maar bij sigaretten, die we bijna op elke hoek van de straat kunnen kopen, laten we de keuze over aan de gebruiker zelf.

GroenLinks vindt dat een verbod op de verkoop van cannabis ver van de praktijk staat. Een algeheel verbod maakt honderdduizenden Nederlanders die nu wiet en hasj gebruiken, onnodig, tot criminelen. Alleen al dat zoveel mensen af en toe genot zoeken in een cannabisproduct, maakt het verbieden ervan ondenkbaar.

GroenLinks is voorstander van legalisering van cannabis. Het is toch ook een vreemde situatie dat coffeeshops wel (binnen bepaalde regels) softdrugs mogen bezitten, en het ook mogen verkopen, maar dat het inkopen van de softdrugs illegaal is. Hierdoor hebben we te maken met wijken waar wietplantages grote overlast veroorzaken. Daar moet een einde aan komen.

Bovendien is gelegaliseerde en gereguleerde teelt en aanvoer van cannabis ook beter voor de volksgezondheid. Illegaal gekweekte cannabis kan vervuild zijn met allerlei bestrijdings- en andere chemische middelen. De gezondheid kan hierdoor ernstig worden geschaad. Het gehalte aan THC, de werkzame stof, in cannabisproducten kan ook enorm variëren.

Bij gereguleerde productie kan een bijsluiter verplicht worden, waarin in ieder geval duidelijk gemaakt wordt hoeveel THC in het product zit, net als bij alcoholpercentages van alcoholische dranken. En bovendien kan gezorgd worden voor chemicaliën-vrije producten.

Betere kwaliteit, beter voor de gezondheid. Eigenlijk gewoon betere coffeeshops in Enschede. Dat is waar Enschede voor moet gaan.

Jelmer van der Zee (j.vd.zee@enschede.nl)

terug