Opinieartikel: Schoon milieu met groene stroom

19-02-2006

Nederland worstelt met het broeikasgas koolstofdioxide. In Kyoto heeft ook Nederland afgesproken minder van dat gas uit te stoten. Maar dat wil nog niet zo goed lukken. Staatssecretaris Van Geel (CDA) liet zondag in tv-programma Buitenhof weten dat hij denkt over het bouwen van een nieuwe kerncentrale in Nederland. Dat is het ene milieuprobleem oplossen met een nieuw milieuprobleem. GroenLinks kiest voor een duurzame oplossing: meer groene stroom.

Een van de grote milieuproblemen van deze tijd is het broeikaseffect, de opwarming van de aarde. Dit effect komt onder andere door de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door verbranding van de fossiele brandstoffen kolen, gas en olie voor energieopwekking. Nederland heeft samen met andere landen in het Kyoto-protocol afgesproken minder van het broeikasgas CO2 uit te gaan stoten. We moeten dus op zoek naar een alternatieve energiebron, zonder uitstoot van CO2.

Op het eerste gezicht lijkt kernenergie schoon en duurzaam. Maar kernenergie is niet CO2-neutraal, brengt risico’s met zich mee, is niet oneindig en zadelt toekomstige generaties op met zeer gevaarlijk radioactief afval. Er zijn dus goede redenen waarom Nederland heeft besloten te stoppen met kernenergie. Een herbezinning op deze beslissing, zoals Van Geel voorstelt, zal deze argumenten opnieuw naar voren brengen.

Van Geel wil de voor 2020 afgesproken vermindering van CO2-uitstoot graag realiseren. Een nobel streven dat met kernenergie niet gaat lukken. De bouw van een kerncentrale heeft heel wat voeten in de aarde. De voorbereidingen kosten jaren, in het snelle scenario kan niet eerder dan 2010 begonnen worden met de bouw. Een kerncentrale levert pas na circa 10 jaar net zoveel energie op als de bouw, transport en onderhoud en deconstructie kosten. Dan leven we al in 2020 en is er nog geen energiewinst gemaakt. Sterker nog: de bouw van een kerncentrale, het opwerken en transporteren van uranium en het afvoeren van radioactief afval veroorzaken uitstoot van CO2. Met een nieuwe kerncentrale valt dus voorlopig geen milieuwinst te halen.

Net als fossiele brandstoffen raakt Uranium, de grondstof voor kernenergie, een keer op. Kernenergie kan ook daarom geen oplossing zijn voor onze energiebehoefte voor de lange termijn.

Het is niet voor niets dat in het Kyoto-verdrag is afgesproken dat kernenergie niet mag worden ingezet als “schoon technologie project”. Als Van Geel de doelstellingen van Kyoto werkelijk wil halen, moet hij de oplossing zoeken in écht schone en duurzame energie.

De meest schone en onuitputtelijke energiebronnen zijn die van de zon en de wind. Met het bewolkte weer in Nederland is het moeilijk om genoeg rendement uit zonnecellen te halen, maar windenergie is voor ons platte land een uitstekende duurzame energiebron.

Het voordeel van windenergie is dat er geen sprake is van CO2-uitstoot, luchtverontreiniging of radioactief afval en er zijn geen grote risico’s aan verbonden. Binnen een jaar levert een windmolen al meer energie op dan de productie heeft gekost.

Als je goed over de voordelen nadenkt, is het vreemd dat er niet veel meer windmolenparken zijn in Nederland, zoals vlak over de grens in Duitsland wel het geval is. Dat is niet omdat het niet mogelijk is, maar omdat de economische randvoorwaarden (nog) niet gunstig zijn. De huidige regering, waar CDA-er Van Geel deel van uit maakt, heeft het investeren in windenergie onaantrekkelijker gemaakt. Op dit moment is de productie van windenergie duurder dan die van grijze stroom. Dat komt doordat in de productie van grijze stroom (uit fossiele brandstoffen) de milieukosten niet worden doorberekend. GroenLinks wil een serieuze eco-tax, zodat de productie van duurzame energie relatief goedkoper wordt dan die van grijze stroom. Dan zal er fors geïnvesteerd worden in windenergie en zal Nederland haar klimaatdoelstelling met werkelijk duurzame energie kunnen halen.

Milieustaatssecretaris Van Geel geeft toe dat het mogelijk is de klimaatdoelstelling met windenergie te halen, maar dan moeten er 20 keer zoveel windmolens komen. Van Geel zei in Buitenhof dat als het puntje bij het paaltje komt, echte keuzes gemaakt moeten worden.

GroenLinks maakt die keuze: voor écht schone en duurzame energie. GroenLinks Enschede heeft vrijdag een notitie gelanceerd om de productie van windenergie in Enschede mogelijk te maken.

Een beter milieu begint niet alleen bij jezelf, maar ook bij je eigen stad. GroenLinks kiest voor windmolens, ook in Enschede.

Daphne Dertien – van der Nagel, kandidaat raadslid (nr. 5) van GroenLinks Enschede

Jelmer van der Zee, fractievoorzitter en lijsttrekker van GroenLinks Enschede

Bovenstaand stuk werd op zaterdag 18 februari op de opiniepagina van TC Tubantia geplaatst.

terug