30-01-2007 -

Doe het licht uit voor een beter klimaat!

GroenLinks roept de bewoners van Enschede en omstreken op zich aan te sluiten bij de internationale Licht UIT-actie voor een beter klimaatbeleid op donderdag 1 februari.

lees meer

30-01-2007 -

Linkse Lounge vrijdag 9 februari

9 Februari is de eerste Linkse Lounge. De discussiebijeenkomst zal gaan over tolerantie en is georganiseerd in samenwerking met Stichting Democratische Organisaties (SDO). Aysel Sabahoglu van het Landelijk Bureau zal de avond inleiden en voorzitten.

lees meer

23-01-2007 -

Batavieren training zondag 28 januari

Zoals je eerder in een nieuwsbericht op deze site hebt kunnen lezen gaat GroenLinks mee te doen aan de Batavierenrace op 28 april. Op zondag 28 januari is de eerste gezamenlijke training voor de Batavierenrace. We nodigen iedereen uit hieraan deel te nemen!

lees meer

22-01-2007 -

GroenLinks stelt vragen over stichting B93 en andere ateliers

Tijdens de vergadering van de gezamenlijke stadsdeelcommissie Oost/Centrum vorige week 16 januari, is gesproken over de ontwikkelingsvisie Lipperkerkstraat. Onder andere het gebiedje ten noorden van de Lipperkerkstraat en net binnen de singel kwam hierin aan de orde. Het lijkt er op dat het ateliergebouw B93 zal verdwijnen, terwijl er toch juist zo veel ruimte aan kunstenaars zou worden gegeven binnen het plan.

lees meer

09-01-2007 -

Eerste kaders WMO meegegeven

Na een intensieve verkenningsperiode door de raad, vond op 11 december 2006 een eerste kaderstellend debat plaats over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Enschede.

lees meer

30-12-2006 -

GroenLinks wenst iedereen een goed en groen 2007!

Fractie, afdeling en wethouder van GroenLinks Enschede wensen u een feestelijk uiteinde van het oude jaar en een goede start van een nieuw jaar met veel goeds en groens.

lees meer

31-01-2007 -

GroenLinks-amendement voor duurzame inrichting verloren Usseler Es succesvol

Nu door de raad, bij referendum, is besloten dat de Usseler Es bebouwd wordt, is het voor GroenLinks zaak die bebouwing en inrichting op zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijke wijze te laten plaatsvinden. Het amendement dat GroenLinks hiervoor indiende op het besluit over het Programma van Eisen Usseler Es werd door de raad aangenomen.

lees meer

13-02-2007 -

Generaal Pardon

Het staat vast dat er een generaal pardon komt, gelukkig!!
Zoveel mensen zijn uit hun onzekerheid.
Maar als het besluit is genomen, betekent dat nog niet dat alle voorzieningen meteen geregeld zijn, daar kan nog veel tijd mee heen gaan. De gemeente Enschede heeft dat begrepen en voor gezinnen met kinderen onder de 18 jaar zijn er alvast maatregelen getroffen. Zij kunnen een beroep doen op de overbruggingsregeling, die het College heeft ingesteld.

lees meer

23-02-2007 -

GroenLinks voor Kunst en Cultuur

Wat is het Ei van Columbus op het gebied van Kunst en Cultuur? GroenLinks staat open voor nieuwe ideeen om Kunst en Cultuur voor iedereen bereikbaar te maken.
Aanstaande zaterdag 24 februari tussen 11 en 16 uur kunnen Enschedeërs hun ei kwijt bij GroenLinks op het Ei van Ko.

lees meer

02-03-2007 -

Enschede op weg naar klimaatneutrale stad

GroenLinks wil dat de gemeente Enschede al het mogelijke doet om op plaatselijk niveau een bijdrage te leveren aan het stoppen van de klimaatverandering. Daarom willen we dat de gemeente twee ambitieuze doelstellingen formuleert: Enschede in 2030 klimaatneutraal, te beginnen met een duurzame, gemeentelijke organisatie in 2015.

lees meer

06-03-2007 -

Vragen homohuwelijk

Een jaar geleden discussieerde raad over ambtenaren van de burgerlijke stand die gewetensbezwaren hebben bij het voltrekken van huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Een gezamenlijk initiatief van PvdA, GroenLinks, VVD en Liedtke/Cegerek om geen ambtenaren te (her)benoemen die zich bezwaard voelen om mensen van gelijk geslacht te trouwen, werd toen geparkeerd.

lees meer

09-03-2007 -

Gratis vertoning ‘An Inconvenient Truth’

Van 8 maart tot en met 4 april geeft de gemeente Enschede belangstellenden de kans om gratis de Oscarwinnende documentaire ‘An Inconvenient Truth’ te bekijken. Dit gebeurt naar aanleiding van eerder gestelde vragen van Mariska van Heijster. Zij riep de wethouder op om de film onder de aandacht van jongeren te brengen.

lees meer

20-03-2007 -

Riki Jonker (BEU) genomineerd voor Ab Harrewijn Prijs 2007

De Stichting Bundeling Enschedese Uitkeringsgerechtigden (BEU) is in de persoon van secretaris Riki Jonker genomineerd voor de Ab Harrewijn Prijs 2007. GroenLinks Enschede feliciteert Riki en de BEU van harte met deze eervolle voordracht. Het onderstreept het belang van een organisatie als de BEU die terecht ook landelijk aandacht krijgt.

lees meer

12-01-2007 -

Gezocht: Lopers voor de Batavieren race!!!

Beste GroenLinksers.
Dit jaar nemen we namens Dwars/GroenLinks deel aan de Batavieren race. Voor de mensen die dit fenomeen niet kennen een korte uitleg: Het laatste weekend van april (28 april) vindt ieder jaar de bata plaats. Dit is een estafetteloop die onder studenten zeer bekend en populair is. Bedoeling is dat met een groep deelnemers (25 man/vrouw) een parcours wordt afgelegd tussen Nijmegen en Enschede.

lees meer

03-04-2007 -

Poppodium ATAK verdient een goede start in het Muziekkwartier

Kort geleden konden we in de kranten lezen over dreigende faillissementen van poppodia na verhuizing naar mooie nieuwe gebouwen. Met een mooi nieuw gebouw ben je er niet, organisatie en programma moeten meegroeien en dat kost geld. Overheden hebben dit niet altijd over voor popmuziek, ook al is deze muzieksector erg populair en weet ze zo veel mensen voor cultuur te interesseren.

lees meer

10-04-2007 -

Manifest bezorgde GroenLinksers over koers, imago, partijcultuur

Een groep bezorgde GroenLinksers levert in een manifest kritiek op de huidige koers, het imago en de partijcultuur. Het manifest is bedoeld als fundament voor de discussie die uiteindelijk zal uitmonden in een nieuw beginselprogramma eind 2008.

lees meer

17-04-2007 -

Alarm over schrappen rijkssteun Twente/Enschede

De regering wil rijkssubsidies voor bedrijfsinvesteringen in de regio Twente schrappen. Daardoor dreigen Enschede en Twente miljoenen mis te lopen voor bevordering van de werkgelegenheid. GroenLinks luidt de noodklok. Raadslid René Tenkink heeft aan de bel getrokken in de stedelijke commissie en Tweede Kamerlid Kees Vendrik heeft minister Van der Hoeven om opheldering gevraagd.

lees meer

20-04-2007 -

Geslaagde aftrap in Deventer voor partijdiscussie over koers, imago en cultuur

Tijdens het laatste GroenLinkscongres in Utrecht vroegen de leden om een brede discussie over koers, imago en partijcultuur. Directe aanleiding vormde de opeenvolgende verkiezingsnederlagen. Het landelijk bestuur kwam snel in actie en organiseerde regionale bijeenkomsten op verschillende plekken in het land.

lees meer

20-04-2007 -

College werkt hard aan Enschede als duurzame, klimaatneutrale stad

De gemeente Enschede doet veel aan duurzaamheid en is hard op weg klimaatneutraal te worden. Het college is bereid er nog een schepje bovenop te doen. Zaken als energiebesparing en duurzaam energiegebruik krijgen een duidelijke plek in de Toekomstvisie Enschede 2015. Dit blijkt uit de antwoorden van B&W op vragen van de GroenLinksfractie over de bijdrage van de gemeente en de stad Enschede aan het terugdringen van de klimaatverandering.

lees meer

27-04-2007 -

Schrappen rijkssteun Twente/Enschede definitief

Twente en Enschede kunnen financiële rijkssteun voor grote bedrijfsinvesteringen vergeten. De Tweede Kamer steunt het voorstel van de regering om onze streek en stad van de Europese steunkaart te halen. Dat bleek woensdag 25 april jl. tijdens een spoeddebat in de kamercommissie economische zaken dat was aangevraagd door GroenLinks.

lees meer

04-05-2007 -

Batavierenrace: volgend jaar weer!

GroenLinks Enschede heeft afgelopen zaterdag 28 april meegelopen in de 35e Batavierenrace. Een enthousiast team is ’s nachts om 00:00 uur in Nijmegen vertrokken. De laatste lopers finishten onder luid applaus rond 18:00 uur op de sintelbaan op het terrein van de Universiteit Twente.

lees meer

04-05-2007 -

GroenLinks werkt een dag op de hei met EnHOe

Zaterdag 5 mei zal GroenLinks Enschede EnHOe helpen met het schoonmaken van een stuk heide op het landgoed Hof Espelo. EnHOe bestaat uit een groep vrijwilligers die regelmatig op zaterdag het bos in gaan om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Wethouder Jelmer van der Zee en fractievoorzitter Mariska van Heijster helpen hier zaterdag aan mee.

lees meer

22-05-2007 -

Brussel gunt de steden meer vrijheid dan Den Haag

De Nederlandse regering wil het bus-, tram- en metrovervoer in steden privatiseren en openbaar aanbesteden. GroenLinks vindt dat het binnenlandse openbaar vervoer buiten de vrije markt moet worden gehouden. De verordening personenvervoer, die het Europees Parlement 10 mei 2007 goedkeurde, biedt ruimte om het stedelijk openbaar vervoer in overheidshanden te houden.

lees meer

01-06-2007 -

Week van de Mondiale Voetafdruk in Enschede

De week van 4 t/m 8 juni wordt uitgeroepen tot de ‘week van de ecologische voetafdruk’. Alle inwoners van de gemeente worden opgeroepen om hun eigen ecologische voetafdruk te bepalen via de Quick Scan van www.voetenbank.nl. Je Voetafdruk vertelt je hoeveel beslag je met jouw (consumptie-) gedrag legt op de aarde.

lees meer

29-06-2007 -

College steunt GroenLinksvoorstel Auto Vrije Enschede Dag: doe mee!

Het College is bereid om mee te doen aan de Autovrije Dag op zondag 16 september a.s. en wil ook initiatieven voor dat evenement ondersteunen. B&W hebben dit geantwoord op vragen van GroenLinks.

lees meer

03-07-2007 -

GroenLinks scherpt Kadernota aan met voorstellen voor duurzaamheid en participatie

Op maandag 2 juli werd in de Raad de Kadernota “Kiezen voor Enschede” behandeld. GroenLinks is positief over deze nota; het is een goed stuk op hoofdlijnen waar veel ambitie uit spreekt. Met maarliefst drie voorstellen heeft GroenLinks de Kadernota nog wat aan kunnen scherpen, waardoor in elk geval duurzaamheid en participatie beter zijn ingebed.
Lees hier de voorstellen en de inbreng van GroenLinks:

lees meer

10-07-2007 -

Enschede moet meedoen aan energiebesparingsproject Essent

Het energiebedrijf Essent heeft een plan gemaakt voor een groot energiebesparingsproject. Gemeenten worden benaderd om mee te doen. GroenLinks vindt dat positief en wil dat Enschede zich aanmeldt. Daarover heeft raadslid René Tenkink vragen gesteld aan het College.

lees meer

04-09-2007 -

GroenLinks steekt de handen uit de mouwen

De fractie van GroenLinks Enschede steekt de komende periode de handen uit de mouwen. Vanaf deze maand gaan de raadsleden regelmatig op bezoek bij een maatschappelijke organisatie in de stad om vrijwilligerswerk te doen.

lees meer

10-09-2007 -

Oproep van Milieudefensie

Aanstaande woensdag 12 september stemt de Milieucommissie van het Europees Parlement over de toelating van landbouwgif. Via een actiewebsite kunt u de Nederlandse Europarlementariërs oproepen om te stemmen voor een verbod op risicovolle bestrijdingsmiddelen. Klik hier om naar de actiewebsite te gaan.

lees meer

11-09-2007 -

Linkse Lounge Toekomstvisie

Zoals jullie inmiddels weten organiseert de fractie van GroenLinks Enschede regelmatig discussieavonden onder de noemer Linkse Lounge. Woensdagavond 19 september organiseert de fractie een Linkse Lounge over de Toekomstvisie van Enschede.

lees meer

14-09-2007 -

Fietstocht langs braakliggende plekken tijdens Autovrije Enschede Dag op zondag 16 september

GroenLinks houdt op zondag 16 september een fietstocht door het centrum van Enschede langs locaties die al geruime tijd braakliggen en daardoor een rommelige en negatieve aanblik geven.

lees meer

20-09-2007 -

René Tenkink stopt als gemeenteraadslid en wordt griffier in Ommen

René Tenkink stopt per 1 januari 2008 als GroenLinks raadslid in Enschede. Op genoemde datum begint hij als raadsgriffier in de gemeente Ommen.

lees meer

25-09-2007 -

GroenLinksfractie op bezoek in Velve-Lindenhof

Op vrijdag 28 september zal de GroenLinksfractie een bezoek brengen aan de wijk Velve-Lindenhof. In Velve-Lindenhof vindt een herstructurering plaats. Ook is Velve-Lindenhof een van de Vogelaar-wijken: de wijken die extra aandacht en geld van het Rijk krijgen.

lees meer

28-09-2007 -

Enschede wint Landschapsprijs 2007

Wethouder Jelmer van der Zee werd gisteren op de contactdag voor gemeenten van Landschap Overijssel verrast door Dick Buursink, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Namens de jury overhandigde hij Van der Zee, als plaatsvervangend voorzitter, de plaquette en het bedrag van € 5.000,-. Het winnen van de Landschapsprijs is een erkenning van de inzet die Enschede al jarenlang pleegt voor een mooie groene stad en een geweldig buitengebied.

lees meer

12-10-2007 -

Linkse Lounge over wonen, zorg en welzijn

Woensdag 24 oktober 2007, 20.00-22.00 uur in De Posten (De Posten 135)
Als GroenLinks pleiten we voor leefbare buurten en wijken, waar mensen zelfstandig kunnen wonen. We kiezen voor kwaliteit van het leven, en voor keuzevrijheid. Maar hoe verhoudt zich dat tot zorg voor elkaar en solidariteit? Wat laten we aan de overheid, en wat aan de burgers zelf?

lees meer

17-10-2007 -

GroenLinks overhandigt eigen armoedenota aan wethouder Myra Koomen

De werkgroep Zorg en Welzijn van GroenLinks Enschede heeft vandaag, op de wereldarmoededag, haar eigen armoede nota aan mw. Myra Koomen, wethouder Werk & Inkomen, aangeboden.

lees meer

02-11-2007 -

Fractie GroenLinks steekt de handen uit de mouwen op Make a Difference Day

Vrijdag 2 en zaterdag 3 november zijn de landelijke MADD-dagen. Twee dagen waarop iedereen - jong en oud - als vrijwilliger aan de slag kan bij één van de vele organisaties die hieraan meedoen. Natuurlijk zetten ook de fractieleden van GroenLinks zich in als vrijwilligers bij een van de projecten in Enschede in het kader van MADD.

lees meer

06-11-2007 -

GroenLinks voert discussie politieke richting

GroenLinks Enschede discussieert woensdagavond van 20:15 tot 21:45 uur in De Wonne over de koers van de partij voor de komende jaren.

lees meer

06-11-2007 -

Tiny Hannink volgt René Tenkink op als raadslid voor GroenLinks

Zoals reeds aangekondigd stopt René Tenkink per 1 januari als GroenLinks raadslid in Enschede, vanwege zijn aanstelling als raadsgriffier in de gemeente Ommen. Inmiddels is duidelijk geworden dat René opgevolgd zal worden door Tiny Hannink.

lees meer

20-11-2007 -

Programmabegroting 2008-2012

GroenLinks kijkt met gemengde gevoelens terug op de behandeling van de programmabegroting voor 2008-2012 van vorige week. Hondenpoep en problemen hiermee kregen tijdens dit debat wel erg veel aandacht.

lees meer

23-11-2007 -

College kritisch over bouwplan kolencentrale Essent

Het college is kritisch over het plan van Essent om een kolencentrale te bouwen. Dat antwoorden B&W op schriftelijke vragen van de GroenLinksfractie.

lees meer

27-11-2007 -

Werkbezoek GroenLinks aan Oost Boswinkel

De raadsfractie van GroenLinks brengt op vrijdagmiddag 30 november een werkbezoek aan Oost Boswinkel. De raadsleden laten zich informeren over de woningen en de leefomgeving en over de sociale situatie van de wijk.

lees meer

11-12-2007 -

Toch schot in vernieuwing Oost Boswinkel

Begin 2008 komt er duidelijkheid over de plannen voor een ingrijpende vernieuwing van Oost Boswinkel. Deze toezegging deed stadsdeelwethouder West, Myra Koomen, onlangs op vragen van GroenLinksraadslid René Tenkink.

lees meer

21-12-2007 -

Afscheid René Tenkink: bedankt en tot ziens

Het zit erop. Het is gedaan met mijn raadswerk in Enschede. Afscheid nemen betekent een beetje sterven. In elk spreekwoord zit een kern van waarheid. Ik heb dan ook het gevoel een beetje dood te gaan…..

lees meer

Terug