18-01-2008 -

Mooiste plekjes van Enschede in Stadskantoor en Stadhuis

Vandaag opende GroenLinks wethouder Jelmer van der Zee op feestelijke wijze de fototentoonstelling ‘Enschede Buitensporig’ in het Stadskantoor. Onder het motto “Bekijk je wijk, beschrijf je wijk” werden alle burgers van Enschede opgeroepen om de meest bijzondere plekjes in onze stad op de foto te zetten, om deze later te kunnen verbinden tot een netwerk van Beleef- en beweegpaden.

lees meer

11-03-2008 -

GroenLinks steekt de handen uit de mouwen bij zorgboerderij De Viermarken

GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij een organisatie in de stad om vrijwilligerswerk te doen. Vrijdag 14 maart helpt GroenLinks mee bij zorgboerderij De Viermarken. De fractieleden van GroenLinks gaan er samen met een aantal actieve leden een ochtend aan de slag.

lees meer

01-02-2008 -

Fractie GroenLinks gaat op wijkbezoek in Horstlanden - Veldkamp

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op wijkbezoek. GroenLinks wil goed op de hoogte zijn en weten wat er speelt in alle uithoeken van de stad. Vrijdag 8 februari bezoekt de fractie de wijk Hostlanden – Veldkamp.

lees meer

15-02-2008 -

GroenLinks bezoekt Horstlanden-Veldkamp

Op vrijdagmiddag 8 februari 2008 bracht de raadsfractie van GroenLinks een wijkbezoek aan Horstlanden-Veldkamp. De wijkraad is met de fractie de wijk ingegaan om een aantal ontwikkelingen te laten zien. Goede ontwikkelingen, maar ook ontwikkelingen waar zorgen over bestaan. Het bezoek eindigde in het Volkspark, waar de opzichter ons vertelde over de historie van het park.

lees meer

22-02-2008 -

GroenLinks steekt de handen uit de mouwen bij EnHOe

GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij een organisatie in de stad om vrijwilligerswerk te doen. Zaterdag 23 februari helpt GroenLinks EnHOe tijdens een natuurwerkdag op de Lonnekerberg. EnHOe bestaat uit een groep vrijwilligers die regelmatig de natuur in gaan om daar onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

lees meer

04-03-2008 -

Vragen over zorg voor ouderen

Welke rol kan gemeente spelen bij de problemen in de ouderenzorg? Hoe komt het dat de ene organisatie voor ouderen, bijvoorbeeld De Posten, het wél goed lijkt te doen, terwijl de ander met grote schulden zit en mensen moet ontslaan? Wat kunnen we daar als gemeente aan doen?

lees meer

18-03-2008 -

GroenLinks steekt de handen uit de mouwen bij zorgboerderij De Viermarken

Vrijdag 14 maart was de GroenLinks fractie te gast bij zorgboerderij De Viermaken. De fractieleden en een aantal (bestuurs)leden bekeken de boerderij, namen greep en spade ter hand en gingen hard aan het werk.

lees meer

28-03-2008 -

2 Miljoen euro voor openstellen LuchtHaven Twente

Met verbazing hebben Statenfractie van GroenLinks Overijssel en de Twentse GroenLinks fracties kennis genomen van het feit dat provincie en gemeente Enschede 2 miljoen gaan besteden aan het voor drie jaar openstellen van Luchthaven Twente voor burgerluchtvaart.

lees meer

01-04-2008 -

Debat over duurzaam ondernemen

Op maandag 7 april is 's avonds om 20:00 uur in de bibliotheek te Hengelo een debat georganiseerd over duurzaam ondernemen. Wijnand Duyvendak, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, is één van de sprekers tijdens het debat. Het debat wordt voorgezeten door Henk Nijhof, voorzitter van GroenLinks.

lees meer

09-04-2008 -

Fractie GroenLinks gaat op wijkbezoek in Stroinkslanden-Zuid

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op wijkbezoek. GroenLinks wil goed op de hoogte zijn en weten wat er speelt in alle uithoeken van de stad. Vrijdag 11 april bezoekt de fractie de wijk Stroinkslanden-Zuid.

lees meer

25-04-2008 -

Kunstwerk van Theo Wolvecamp

In Stadsveld staan wat huizen uit de vijftigerjaren, die aan vernieuwing toe zijn. Niets bijzonders, zult u zeggen, her en der in Enschede wordt afgebroken en nieuw gebouwd. Bij deze huizen aan de Elferinksweg is er echter wel iets bijzonders aan de hand; de schuurtjes zijn voorzien van een kunstwerk van Theo Wolvecamp.

lees meer

25-04-2008 -

Eindelijk meer geld voor duurzaamheid en Atak

In afgelopen Raadsvergadering werd door de Raad de Nota Integrale Afweging besproken. Tijdens de discussie over de Programma Begroting van afgelopen najaar 2007 was de Raad nog niet bereid om budget toe te kennen op een aantal punten, waaronder duurzaamheid. Beslissingen hierover werden doorgeschoven naar de Integrale Afweging. Er was dus een hoop geld te verdelen.

lees meer

02-05-2008 -

GroenLinks steekt de handen uit de mouwen bij ‘t Bouwhuis

GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij een organisatie in de stad om vrijwilligerswerk te doen. Vrijdag 9 mei verzorgt de fractie van GroenLinks, door bemiddeling van Stichting Present, een ‘tuttelmiddag’ voor een groep mensen met een verstandelijke beperking op het Bouwhuis.

lees meer

06-06-2008 -

GroenLinks houdt van schone auto’s

Emmers, sponzen en (ecologische) autowaszeep, met deze attributen vroeg GroenLinks vrijdagochtend in de spits om aandacht voor alternatieve vervoersmiddelen of auto’s op schone brandstoffen: “schone auto’s” dus.

lees meer

13-06-2008 -

Handen af van Kinderopvang!

GroenLinks is een handtekeningenactie begonnen omdat het kabinet van plan is om te korten op de subsidie voor kinderopvang (de kinderopvangtoeslag). Voor GroenLinks is goede en goedkope kinderopvang een prioriteit. Wij willen dat iedereen zijn talenten kan benutten in een betaalde baan, maar op een ontspannen manier.

lees meer

26-08-2008 -

GroenLinks steekt de handen uit de mouwen bij de fietstaxidienst van Imagine!

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij organisaties in de stad om vrijwilligerswerk te doen. Vrijdagmiddag 29 augustus stapt de fractie in de fietstaxi’s van Imagine! en biedt Enschedeers een gratis ritje aan.

lees meer

20-06-2008 -

Vestiging bouwmarktformule Hornbach op de Usseler Es?

Via een brief heeft het college de raad op de hoogte gebracht van het besluit van B&W om de vestiging van de bouwmarktformule Hornbach op de Usseler Es, onder voorwaarden, mogelijk te maken. Het gaat om een locatie van ca. 5 ha. Wethouder, Jelmer van der Zee, is tegen evenals de fractie.

lees meer

27-06-2008 -

Groene en sociale ambities gaan voor!

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie werd de Kadernota behandeld. Met de voorstellen van GroenLinks, die door de coalitiepartners werden gesteund, wordt het bereiken van sociale en groene, duurzame doelen voortaan meegenomen bij de keuzes voor projecten. Groene en sociale projecten gaan dan voor vindt GroenLinks en voor die keuze liggen er straks meer argumenten op tafel.

lees meer

01-07-2008 -

Fijne vakantie allemaal!

Na de kadernota, participatievisie, buitenkans en andere voorstellen die afgelopen week nog werden behandeld gaat de raad de zomer in. Vroeg dit jaar, want de schoolvakanties vallen in het oosten heel vroeg. Fijn natuurlijk, want het is een drukke periode geweest.

lees meer

01-07-2008 -

GroenLinks Notitie Braakliggende Locaties

GroenLinks Enschede wil aan de vaak jaren bestaande verloederde en braakliggende plekken in de stad een betere bestemming geven . In 2007 is een groep van GroenLinks verschillende punten langs geweest in de stad en hebben geconstateerd dat verwaarloosde stukken grond een negatieve invloed hebben op de omgeving.

lees meer

01-07-2008 -

Debat over Jeugdzorg op 11 september

De werkgroep Zorg & Welzijn heeft zich verdiept in het Enschedese jeugdbeleid. Landelijk zijn er alarmerende verhalen over wachtlijsten in de jeugdzorg, over jeugd die teveel en op te vroege leeftijd alcohol drinkt, loverboys, enzovoort.

lees meer

19-08-2008 -

Popmuziek in Enschede Muziekstad

Donderdag 28 augustus organiseert GroenLinks een Linkse Lounge over de muziekvisie voor Enschede in Atak. U bent hierbij van harte uitgenodigd!
Op initiatief van GroenLinks komt er een muziekvisie met een uitvoeringsplan. Naast mogelijkheden voor amateurs, een breed aanbod en betaalbaarheid voor een breed publiek zal GroenLinks bij die visie veel aandacht aan popmuziek en ATAK besteden.

lees meer

29-08-2008 -

GroenLinks biedt bezoekers binnenstad gratis fietstaxiritje aan

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij organisaties in de stad om er als vrijwilliger aan de slag te gaan. Vrijdagmiddag 29 augustus stapte de fractie in de fietstaxi’s van Imagine! om in de binnenstad Enschedeërs een gratis ritje aan te bieden.

lees meer

08-09-2008 -

Kraken moet kunnen!

CDA, VVD en ChristenUnie hebben een initiatiefwetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer waarmee het kraken van leegstaande panden wordt verboden. GroenLinks is het hier niet mee eens, en denkt dat een eventueel verbod negatieve gevolgen voor gemeenten heeft. Vandaar dat de fractie vragen stelt aan het College hierover.

lees meer

08-09-2008 -

Ateliers Villa de Bank

Vorige week heeft de raad een brief gekregen van het bestuur van Stichting Villa de Bank. In deze brief geeft het bestuur aan het het nieuwe contract met de gemeente, naar aanleiding van het veranderde atelierbeleid, niet te kunnen ondertekenen; ondertekening betekent voor hen een groot financieel risico.

lees meer

15-09-2008 -

Werkbezoek GroenLinks aan Universiteit Twente

Op vrijdag 12 september is de GroenLinks fractie op werkbezoek geweest bij de Universiteit Twente.
Na het welkom kreeg de fractie een algemene inleiding over de universiteit. De UT noemt zichzelf een ondernemende universiteit, waar ontwikkeling en onderzoek een grote plaats innemen. De focus ligt op de technologische ontwikkelingen en de toepassing daarvan in de samenleving.

lees meer

23-09-2008 -

Doorstart Pubploeg snel mogelijk maken!

GroenLinks vraagt zich af, wanneer de Pubploeg, Preventie unit binnenstad, weer kan worden ingezet. Informeel heeft GroenLinks gehoord, heb dat er op de nacht van zaterdag op zondag een forse schermutseling geweest is. In het verleden is gebleken dat de Pubploeg effectief is en zo'n ploeg lijkt nodig te zijn gezien de incidenten.

lees meer

26-09-2008 -

Gewijzigde lijnvoering buslijnen 60, 61, en 62

Er zijn betreffende de gewijzigde lijnvoering klachten gekomen vanuit gemeenten in Noordoost Twente. Er worden in de binnenstad van Enschede 5 haltes niet meer aangedaan door deze bussen.

lees meer

26-09-2008 -

Vredeswake zondag 28 september

Zondag 28 september ’08 organiseert “Enschede voor Vrede” ter afsluiting van de vredesweek een 6 uurs vredeswake.
Plaats en tijd: Oude markt voor de Jacobuskerk van 12 tot 18 uur.
De opening van deze wake zal geschieden door de wethouder Jelmer van der Zee en daarna vinden er steeds afwisselende activiteiten plaats.

lees meer

24-10-2008 -

Kamerlid Tofik Dibi komt 25 oktober naar Enschede

Tofik Dibi, is een van de jongere leden van de 2e kamer en heeft in zijn Portefeuille: Integratie, Jeugd en Gezin, Onderwijs.
Tofik komt naar Winkelcentrum Zuid om met inwoners in gesprek te gaan, om van henzelf te horen hoe de situatie hier is. Jongeren krijgen in ‘Het Magneetje’ de mogelijkheid met hem te praten. De Twentse ‘tante ES’ zal Tofik met enige pittige vragen voorstellen aan de aanwezigen.

lees meer

30-09-2008 -

Cultuureducatie

GroenLinks heeft in het voorjaar schriftelijke vragen gesteld over cultuureducatie en de plannen van het rijk om hier zogenaamde combinatiefuncties voor in te zetten.

lees meer

30-09-2008 -

GroenLinks actief bij Dag van de Ouderen

De verenigde Naties hebben in 1990 1 oktober uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen. Deze dag is er om maatschappelijke problematiek rond ouderen in de samenleving onder de aandacht te brengen. GroenLinks wil hier aandacht aan besteden.

lees meer

07-10-2008 -

BijBomen met GroenLinks in Bolwerk

Donderdag 9 oktober vanaf 20:00 uur is de afdeling GroenLinks Enschede te vinden in café het Bolwerk. Onder de noemer BijBomen komen wethouder, fractie en bestuur naar het café en nodigen GroenLinks leden uit om ook aan te schuiven.

lees meer

10-10-2008 -

Mariska van Heijster met zwangerschapsverlof

Tijdens de Raad van 6 oktober werd Jelle Kort geïnstalleerd als vervangend raadslid voor GroenLinks fractievoorzitter Mariska van Heijster. Mariska is met zwangerschapsverlof tot 20 januari 2009. We wensen haar een hele fijne tijd en zien haar graag volgend jaar terug in de raad!

lees meer

17-11-2008 -

Kabinet wil vliegveld Twente behouden

GroenLinks vernam dat het kabinet besloten heeft dat de luchthaven open blijft. Voor GroenLinks is dit een nachtmerrie. En er zijn heel veel inwoners van Twente die dit een gemiste kans vinden, die dit terrein liever zonder luchthaven ingevuld hadden gezien. GroenLinks vraagt zich af hoe hard deze uitspraak van het kabinet is en welke gevolgen dit heeft voor het verdere proces.

lees meer

14-10-2008 -

Fractie GroenLinks gaat op bezoek in Glanerbrug

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op wijkbezoek. GroenLinks wil goed op de hoogte zijn en weten wat er speelt in alle uithoeken van de stad. Vrijdag 17 oktober brengen de fractie en GroenLinks wethouder Jelmer van der Zee een bezoek aan Glanerbrug, waar zij worden ontvangen en rondgeleid door de dorpsraad.

lees meer

28-10-2008 -

Tofik Dibi in gesprek met Enschedese jongeren

Op 25 oktober kwam Tofik Dibi naar Enschede. Tofik is het jongste GroenLinks-lid van de 2e kamer en heeft in zijn Portefeuille: Integratie, Jeugd en Gezin, Onderwijs. Hij kwam naar Enschede Zuid om met inwoners in gesprek te gaan, om van henzelf te horen hoe de situatie hier is. Jongeren kregen in ‘Het Magneetje’ de mogelijkheid met hem te praten.

lees meer

14-11-2008 -

Enschede wil Gesamtkunst, maar kunstenaars zijn in moeilijkheden!

GroenLinks constateert dat het nieuwe atelierbeleid van de gemeente problemen oplevert. Villa De Bank werd door de rechter in het gelijk gesteld en ook stichting de Werkhaven moet actie ondernemen, nu huurders aan de Borstelweg hun beklag doen en in de problemen komen.

lees meer

18-11-2008 -

GroenLinks steekt de handen uit de mouwen bij Atak

GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij een organisatie in de stad om vrijwilligerswerk te doen. Zaterdag 22 november helpt de fractie van GroenLinks bij Atak tijdens de opening van het Muziekkwartier.

lees meer

18-11-2008 -

GroenLinks opgelucht: plan zonder luchthaven nog niet van tafel

Het plan voor invulling van het vliegveldterrein zonder luchthaven, is nog niet van tafel. Dit antwoordde wethouder Helder op vragen van GroenLinks over de gevolgen van het besluit van het kabinet om in te zetten op een permanente openstelling van vliegveld Twente.

lees meer

02-12-2008 -

OV-chip haalbare kaart?

Veel van de connexxion bussen zijn inmiddels toegerust met OV-chipmogelijkheden. Het is de bedoeling dat in 2009 ook in de Regio Twente gebruik gemaakt gaat worden van de OV-chipkaart. In de Randstad leidt dit tot veel problemen.

lees meer

19-12-2008 -

Verwarmde terrassen tegen welke prijs?

Nu er een nieuw rookbeleid is, mag er o.a. in horecagelegenheden niet meer worden gerookt. Rokers gaan daarvoor nu veelal naar buiten en gebruiken het terras hiervoor.Nu het weer kouder wordt zie je steeds meer terrassen waar terrasverwarming geplaatst wordt.

lees meer

Terug