07-01-2011 -

Laat je groene hart spreken!

Er wordt door de huidige regering maar liefst 40 procent gekort op de budgetten voor natuur en landschap. De bezuinigingen betekenen onder andere geen nieuw groen rond nieuwe woonwijken en veel minder beheer en toezicht in natuurterreinen. Dat leidt ertoe dat planten- en diersoorten verdwijnen en terreinen veel minder toegankelijk worden voor bezoekers.

lees meer

07-01-2011 -

Omwonenden worden betrokken bij speciale evenementen

GroenLinks heeft bij het College met succes aandacht gevraagd voor de positie van omwonenden bij speciale evenementen. GroenLinks maakte zich hierover zorgen omdat het evenementenbeleid, naast de gewone evenementen met bijbehorende randvoorwaarden (tijdsduur, geluidssterkte, locatie), ruimte bood aan speciale evenementen zonder dat daarvoor enige voorwaarden in het beleid waren opgenomen.

lees meer

05-01-2011 -

Notitie GroenLinks: Groene banen voor Enschede!

Van alle steden in Nederland heeft de economische crisis Enschede het hardst getroffen. Er is te weinig werk in Enschede, de economische structuur is niet sterk en dat zorgt al heel lang voor problemen voor een grote groep inwoners. Dat daar hard aan gewerkt moet worden is geen nieuws. Maar hoe?

lees meer

21-01-2011 -

Zin in 2 maart – Provinciale Statenverkiezingen 2011

Op 2 maart staat er zoals bij iedere verkiezing, weer heel wat op het spel. GroenLinks wil in Overijssel meer natuurbescherming, duurzaam ruimtegebruik, duurzame landbouw, een eerlijke verdeling van voorzieningen, openbaar vervoer in plaats van asfalt en geen herstart van Luchthaven Twente. Zie verder www.groenlinksoverijssel.nl

lees meer

21-01-2011 -

Passage gebouw Volkspark toch geschrapt!

Aangenaam verrast was ik, toen ik woensdag in de krant las, dat het college de realisatie van “een gebouw in het Volkspark” uit het bestemmingsplan licht. Zo had ik dat de avond ervoor tijdens stadsdeelcommissie centrum niet begrepen. De vergadering nog maar eens nageluisterd en inderdaad: wij zouden een memo krijgen met nadere uitleg. Dat de passage met de uitgesproken ambitie om een markant gebouw in het Volkspark te realiseren wordt geschrapt uit de stukken, heeft de wethouder dinsdag niet gezegd.

lees meer

21-01-2011 -

Usseler Es niet nodig als bedrijventerrein

De netwerkstadgemeenten hebben een gezamenlijke bedrijventerreinennota opgesteld, waarin de verwachte vraag en het aanbod voor de komende jaren staat beschreven. GroenLinks prijst dit gezamenlijke initiatief en hoopt dat dit zal leiden tot een verregaande samenwerking. Wel plaatst GroenLinks grote vraagtekens bij de geraamde behoefte en concludeert GroenLinks, op basis van de in de visie getoonde cijfers, dat de Usseler Es niet nodig is als bedrijventerrein.

lees meer

21-01-2011 -

Zin in 2 maart – Verder met duurzaamheid in Enschede

Investeren in duurzaamheid is in veel andere gemeenten zeer succesvol en er komen steeds weer nieuwe ideeën bij. In Enschede mogen de ontwikkelingen niet tot stilstand komen, daarom zullen wij de boer op gaan met een actielijst, waarop o.a. onderstaande punten staan. In de vorige nieuwsbrief heeft onze fractie een notitie het licht doen zien: “Groene banen voor Enschede”. Deze actielijst vormt daarop een aanvulling.

lees meer

26-01-2011 -

Ludieke actie bij luchthaven Twente

GroenLinks heeft dinsdag 25 januari de waarheid over Luchthaven Twente ten grave gebracht. In een kistje zijn de 5 grootste leugens opgeborgen.

1. De luchthaven is kant en klaar, met een startbaan van 3 km
2. Er komen 1,2 miljoen passagiers
3. Het levert bijna 2800 banen op
4. Het kost de belastingbetaler geen cent
5. Omwonenden gaan erop vooruit qua geluidsoverlast

lees meer

28-01-2011 -

Aan de leden van GroenLinks Enschede/Haaksbergen

Gisteren heeft de Tweede Kamerfractie van onze partij een besluit genomen over de missie naar Afghanistan dat ons allen raakt. Als bestuur vinden we het belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan over hoe we hier mee omgaan. Dat is ook de insteek van het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie.

lees meer

02-02-2011 -

Kamerfractie het land in over 'Kunduz'

In de nacht van het Kamerdebat over de politiemissie naar Kunduz heeft de Kamerfractie het plan opgevat om de komende week het land in te gaan om te praten met de achterban. Inmiddels heeft heeft de fractie, in samenwerking met partijbestuur en enkele afdelingen een aantal bijeenkomsten gepland. Op die bijeenkomsten is er alle ruimte om vragen te stellen over het fractiebesluit en met elkaar te praten over de consequenties daarvan.

lees meer

02-02-2011 -

Wie helpt er mee om GroenLinks te laten winnen op 2 maart?

De Provinciale Statenverkiezingen komen er aan! Dat een goed resultaat voor ons heel belangrijk is weten we allemaal. In Daphne Dertien hebben we een hele goede lijsttrekker en ook de andere kandidaten (waarvan nog eens vier uit onze stad) zijn kanjers.

lees meer

09-02-2011 -

Mariska van Heijster, fractievoorzitter GroenLinks verlaat gemeenteraad

Op 14 februari aanstaande treedt Mariska van Heijster terug als raadslid en fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Enschede. Een onvermijdelijke verhuizing naar Nijmegen maakt een eind aan een periode van negen jaar raadswerk, een taak die ze met veel inzet én plezier verrichtte. Mariska wordt als raadslid opgevolgd door Tiny Hannink die al eerder lid was van de fractie. Jelle Kort, die vorig jaar de fractie kwam versterken, neemt de voorzittershamer van haar over.

lees meer

11-02-2011 -

Raadslid voor GroenLinks

Mariska van Heijster heeft de taken van de fractievoorzitter nu overgedragen aan Jelle Kort en zal de raad verlaten. Voor de fractie is dat heel jammer, ze verliezen een gedreven lid met veel kennis en ervaring. Intussen ben ik mij op gaan maken om weer plaats te nemen in de fractie. De ervaring van Mariska heb ik niet, maar ik hoop dat goed te maken met extra inzet en enthousiasme.

lees meer

11-02-2011 -

Het is ‘wintersale’, maar niet voor Luchthaven Twente vindt GroenLinks

Afgelopen woensdag hebben Provinciale Staten ingestemd met de procedure voor het vinden van een exploitant van de geplande luchthaven en bijbehorend bedrijventerrein van 60 hectare: de zogeheten kadernota. Hetzelfde doet de gemeenteraad naar alle waarschijnlijkheid aanstaande maandag.

lees meer

11-02-2011 -

Usseler Es en Vaneker: het móet anders

Afgelopen maandag vond de uitgestelde presentatie plaats van het onderzoek dat een viertal Saxon-studenten hebben gedaan naar een alternatieve invulling van de Usseler Es. Het onderzoek, met als ondertitel 'Het kan anders', toont een andere denkwijze hoe we met grootschalige projecten moeten omgaan, en sluit grotendeels aan bij onze eigen ideeën over de Es.

lees meer

11-02-2011 -

Debat Provinciale Statenverkiezingen 23 februari

FTDVT, HTIB Nederland, FORUM, SDO en TSO organiseren een debat voor de Provinciale Statenverkiezingen bij de SDO, Hoog en Droog 25 in Enschede. Het thema van het debat is: ‘Uitdagingen voor de provincie op het sociale, economische en maatschappelijke domein’.

lees meer

11-02-2011 -

GroenLinks Enschede-Haaksbergen in actie voor Openbaar Vervoer

Op Valentijnsdag, maandag 14 februari, zal GroenLinks Valentijnskaarten uitdelen aan mensen die reizen met het openbaar vervoer. Daarnaast krijgt iedere passagier een lekker mandarijntje. Met de actie wil GroenLinks de trouwe OV reiziger een hart onder de riem steken en tegelijkertijd aandacht vragen voor de positie van het openbaar vervoer. De actie vindt plaats bij het NS-station en het busstation in Enschede.

lees meer

11-03-2011 -

GroenLinks op werkbezoek bij Visschedijk

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op werkbezoek. GroenLinks wil goed op de hoogte zijn en weten wat er speelt in de stad. Vrijdagochtend 11 maart gaan de raadsleden van GroenLinks op bezoek bij Visschedijk Hoveniers.

lees meer

25-02-2011 -

Verkeersplan goed nieuws voor Twekkelo

Twekkelo is een prachtig gebied en dat moet het blijven. Helaas wordt de rust en de leefbaarheid nogal verstoord door auto- en vrachtverkeer dat hier niet moet zijn, maar het gebied wel verstoort. Hoog tijd voor een verkeersplan dat de rust in Twekkelo moet doen terugkeren.

lees meer

18-02-2011 -

GroenLinks spant groen lint voor Usseler Es

‘Niet nodig, dus niet doen’ dat is de reactie van GroenLinks Enschede op de plannen van de gemeente om van het noordelijk deel van de Usseler Es een bedrijventerrein te maken. Zaterdag 19 februari spant GroenLinks een groen lint voor de Usseler Es om aan te geven waar zij de grens leggen tussen bebouwing en natuur.

lees meer

25-02-2011 -

Het vergeten station

Op 18 november 2001 geopend, maar in alle jaren nauwelijks benut. Hoewel de heropening van de spoorlijn Enschede-Gronau een groot succes is, geldt dit niet voor het station de Eschmarke. Van de enkele duizenden reizigers die dagelijks tussen Enschede en Groanu reizen stappen er hier slechts een handvol in of uit. Station de Eschmarke is misschien wel het minst gebruikte station in Nederland.

lees meer

25-02-2011 -

GL: "Goede samenwerking maakt van Twence een succesvol duurzaam energiebedrijf"

Dat Twence in overheidshanden bleef en daardoor mogelijk een grotere bijdrage kan leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen, is door de Enschedese gemeenteraad zwaar bevochten. De afvalverwerking en de energieproductie in Twente zijn twee grote en belangrijke onderwerpen. GroenLinks betreurt het daarom dat er in de regio geen meerderheid is om de Twence aandelen collectief in bezit te nemen en op die manier, heel logisch eigenlijk, gezamenlijk sturing te geven aan de grote kansen die Twence aan de samenleving biedt.

lees meer

25-02-2011 -

Eindsprint campagne GroenLinks

Op zaterdag 26 februari 2011 staat GroenLinks van 12.00 tot 16.00 uur, met een verkiezingskraam op het Ei van Ko. Fractieleden en leden van GroenLinks zullen bezoekers te woord staan en vragen beantwoorden. Bezoekers kunnen zich laven aan een 'bekertje Jolande Sap'.

lees meer

02-03-2011 -

Groen Links bij EnHOe aan de slag op het Varviksveld

GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij een organisatie in de stad. Zaterdag 5 maart helpt GroenLinks EnHOe tijdens een natuurwerkdag op het Varviksveld. EnHOe bestaat uit een groep vrijwilligers die regelmatig de natuur in gaan om daar onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

lees meer

11-03-2011 -

Het stadserf kan spannender, leefbaarder en fietsvriendelijker

GroenLinks vindt al langer dat het stadserf fietsvriendelijker kan. Daarnaast kan het stadserf leefbaarder en spannender worden. Het fietsparkeren aan de randen van het stadserf, in kelders en langs de Oldenzaalsestraat, sluit niet aan bij de behoefte van veel fietsers om te parkeren dichtbij de plaats van bestemming. GroenLinks vindt dat dit moet kunnen: Dit voordeel ten opzichte van de automobilist, moet de fietser gegund worden op die plekken in de binnenstad waar daar ruimte voor is.

lees meer

11-03-2011 -

De huisvesting van ‘kwetsbare groepen’

De discussie over de huisvesting van groepen kwetsbare mensen is weer opgelaaid. Reden voor mij om eens goed in het onderwerp te duiken. B&W neemt binnenkort een besluit over huisvesting in de Vlierstraat en ook in stadsdeel West is al aangekondigd dat er uitgekeken wordt naar geschikte plekken. Groenlinks vindt dat ook mensen met een zwerfverleden of verslavingsproblematiek recht hebben op een plek in de stad. Dat moet wel met zorg worden omkleed.

lees meer

11-03-2011 -

GroenLinks steekt de thermometer er in: duurzaamheidsbeleid

In het beleid van de gemeente is in de vorige raadsperiode helder vastgelegd dat werk gemaakt moet worden van duurzaamheid. Het doel is 30% CO2 reductie in 2020. De gemeenteraad bedenkt allemaal fraaie doelstellingen maar vraagt lang niet altijd hoe het ermee staat. Onder het motto ‘GroenLinks steekt de thermometer er in’ wil GroenLinks het college de komende tijd controleren en aansporen.

lees meer

16-03-2011 -

GroenLinks stelt vragen over de ontwikkeling van het duurzaamheidsbeleid in Enschede

In het beleid van de gemeente is helder vastgelegd dat werk gemaakt moet worden van duurzaamheid. Het doel is 30% CO2 reductie in 2020. In de visie 'Nieuwe energie voor Enschede' zijn diverse doelstellingen geformuleerd.

lees meer

16-03-2011 -

GroenLinks Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis op werkbezoek in Enschede

GroenLinks Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis komt op maandag 21 maart op werkbezoek in Enschede, op uitnodiging van de Kamer van Koophandel. Hij gaat langs bij ondernemers in Roombeek en bezoekt multimediabedrijf Trimm. Om 15.00 uur geeft hij in Prismare een lezing over economie, duurzaamheid en economische structuurversterking op nationaal en lokaal niveau.

lees meer

23-03-2011 -

GroenLinks bezoekt werkende bijstandsgerechtigden bij Visschedijk Hoveniers

Sinds enkele jaren neemt het werken met behoud van de bijstandsuitkering, een steeds belangrijker plaats in bij het participatie- en reïntegratiebeleid van de gemeente. De fractie van GroenLinks wilde daarom graag kennismaken bij Visschedijk Hoveniers, waar momenteel een groep van zo’n veertig bijstandsgerechtigden wordt opgeleid en werkt.

lees meer

25-03-2011 -

Grote veranderingen t.a.v. de WMO

Het is al weer een jaar of drie geleden dat de Wmo, de wet maatschappelijke ondersteuning werd opgestart. Intussen is hier ervaring mee opgedaan en is aan de gemeenteraad een verordening WMO voorgelegd, waarin het compensatiebeginsel als uitgangspunt is genomen. Deze wordt 28 maart in de commissie besproken, waarna op 11 april de bespreking in de raad volgt.

lees meer

25-03-2011 -

Het Vaneker: verlies nemen of stug doorgaan?

Afgelopen dinsdag was er in de stadsdeelcommissie Noord een bijpraatsessie over het Vaneker. Hierin passeerden de verschillende plannen de revue en werd ook ingegaan op de gevoerde besluitvorming en de financiële situatie. Echter, de woningmarkt is niet meer hetzelfde als tien jaar geleden, toen men net was begonnen met de planvorming.

lees meer

06-04-2011 -

Vragen over de ‘Twentse’ werkloosheidsaanpak

Volgens Tubantia van 4 april 2011 zal de regio Twente op 5 april ’s avonds, tijdens het zogeheten Twente Dinner, aan de minister vragen om als proefgebied aangewezen te worden. Ruimere mogelijkheden voor ondernemers ten opzichte van de klassieke rol van gemeenten als uitkeringsverstrekker en huidige wettelijke voorschriften, zouden moeten leiden tot meer werkprojecten met inzet van uitkeringsgeld.

lees meer

08-04-2011 -

Functie begeleiding: verandering op komst

Nadat dit jaar de lichte begeleiding vanuit de AWBZ naar de gemeente is over geheveld en onder de WMO is gebracht, zal in de komende jaren de AWBZ-functie begeleiding volledig naar de gemeenten worden overgeheveld. Dit kan zeker voordelen hebben, omdat op deze manier de begeleiding ‘dicht bij huis’ gegeven kan worden.

lees meer

08-04-2011 -

Woonvisie: bouwen aan de toekomst

In de komende maanden wordt een nieuwe woonvisie opgesteld. Hierin geeft de gemeente aan met welke ambities en doelstellingen het woning(bouw)beleid wordt gevoerd. GroenLinks zal hierbij pleiten voor terughoudendheid, flexibiliteit en natuurlijk duurzaamheid.

lees meer

08-04-2011 -

GroenLinks wil reserves 2010 gebruiken om bezuinigingen Den Haag op te vangen

Uit de gemeenterekening 2010 blijkt dat de gemeente vorig jaar een goed financieel resultaat heeft behaald en het jaar afsluit met een positief saldo. Door een aantal onvoorziene voordelen resteert er onder de streep 13 miljoen euro, waarbij de geplande bezuinigingen vrijwel zijn gerealiseerd.

lees meer

06-04-2011 -

Landelijke manifestatie tegen kernenergie 16 april

Op zaterdag 16 april vindt een landelijke manifestatie plaats tegen nieuwe kerncentrales, onder het motto ‘Schoon genoeg van kernenergie’. Kom op die dag ook naar de Dam in Amsterdam, van 13 tot 16 uur. Dit is het moment. Laat je horen!

lees meer

20-04-2011 -

Paasmars 2011 - voor ontwapening en vrede

Op tweede paasdag organiseren Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad (VEDAN) in samenwerking met de landelijke Werkgroep Paasmars een Paasmars voor Ontwapening en Vrede. Op 26 april is het 25 jaar geleden dat de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl plaatsvond. Aansluitend aan de paasmars door Almelo worden slachtoffers van de nucliare rampen in Tsjernobyl en Fukushima herdacht.

lees meer

20-04-2011 -

Luchthaven: misschien geen bijdrage aan de exploitatie, wel aan niet-overheidstaken

De raadscommissie Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. van 13 april, was de eerste zonder Nico Mol. GroenLinks betreurt het zeer dat het voor hem niet langer mogelijk was vanuit de PvdA-fractie een kritische bijdrage te leveren aan deze commissie. Juist gezien zijn economische deskundigheid, is het opmerkelijk dat hij zich uit de commissie terugtrok.

lees meer

21-04-2011 -

Dak- en thuislozen met een verslaving aan de Vlierstraat

Verspreid over de stad komen er 10 woonlocaties voor mensen met een verslaving. Deze week stond op de agenda van Stadsdeelcommissie Zuid de woonlocatie aan de Vlierstraat. Hoewel de locatie voldoet aan de eisen, is er veel weerstand van de omgeving. GroenLinks vindt dat iedereen in deze stad een dak boven zijn hoofd moet hebben. Waar mogelijk moet dat een eigen plek zijn. Daarbij moet er terdege rekening gehouden worden met de veiligheid in de omgeving.

lees meer

21-04-2011 -

Verkeerscirculatie: gefaseerd knippen Molenstraat en Zuidlus

Een van de meest besproken onderwerpen momenteel is het verkeerscirculatieplan. De drie geboden opties: Zuidlus en Molenstraat in twee richtingen open houden, eenrichtingsverkeer maken of geheel knippen hebben elk hun voor en tegenstanders. GroenLinks is er voor om op termijn de Molenstraat en Zuidlus te knippen, maar vindt dat een dergelijk besluit gefaseerd moet worden ingevoerd, en er tegelijk moet worden geïnvesteerd in fiets en OV.

lees meer

20-04-2011 -

GroenLinks stelt vragen over voorbereiding op nucleaire ongevallen

Door de kernramp in Fukushima is ook in Nederland de discussie over kernenergie opnieuw opgelaaid. GroenLinks wil dat de overheid groene alternatieven voor energieproductie stimuleert en kernenergie volledig in de ban doet. Ook de gemeente Enschede kan aan die transitie een bijdrage leveren door een “kernenergievrije” gemeente te zijn.

lees meer

04-05-2011 -

"Geen strafbaarstelling illegaal verblijf" op initiatief van GroenLinks

Het kabinet wil illegaal verblijf van migranten strafbaar stellen. Een brede maatschappelijke coalitie heeft zich middels een petitie uitgesproken tegen de kabinetsplannen. GroenLinks wil dat ook het College van B&W van Enschede de petitie "Geen strafbaarstelling illegaal verblijf" ondertekenen.

lees meer

06-05-2011 -

GroenLinks wil dat gemeente Enschede akkoord met kabinet niet ondertekent

GroenLinks Enschede wil dat het College van B&W besluit niet te tekenen voor het akkoord met het kabinet over de onderkant van de arbeidsmarkt. Volgens GroenLinks fractievoorzitter Jelle Kort heeft juist het sociaal-economisch zwakke Enschede te vrezen van de circa 2 miljard euro aan bezuinigingen die in het onderhandelaarsakkoord zijn afgesproken door het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.

lees meer

20-05-2011 -

FC Twente gefeliciteerd!!

FC Twente, de voetbalclub waar Enschede zo trots op is, sloot deze week het speelseizoen af. De dames werden kampioen, de heren werden 2e in de competitie. Maar de heren hadden al de KNVB-beker en ook de Johan Cruijffschaal behaald. GroenLinks feliciteert FC Twente van harte.

lees meer

20-05-2011 -

Gebouwd op drijfzand?

Onlangs ontvingen we het nieuwe Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG). Een overzicht van de huidige stand van zaken en toekomstverwachtingen voor het gemeentelijk grondbedrijf. De crisis en ingestorte woningmarkt hebben hun sporen duidelijk nagelaten, waardoor de financiële risico's binnen diverse projecten aanzienlijk zijn.

lees meer

20-05-2011 -

Nieuwe generatie bijstandsafhankelijken voorkomen

GroenLinks kent van het huidige College de dromerige ambitieuze blik: de werkloosheidsvrije wijk is een mooi voorbeeld van hoe het fout kan gaan. GroenLinks wil meer analyse en onderbouwing en geen mooie praatjes maar successen. Een honderdje voor een wondertje, we hebben er daar genoeg van binnen deze gemeente.

lees meer

25-05-2011 -

GroenLinks steekt de handen uit de mouwen bij zorgboerderij In ‘t Zadel

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij een maatschappelijke organisatie in de stad om vrijwilligerswerk te doen. Vrijdagmiddag 27 mei gaan de raadsleden van GroenLinks op bezoek bij zorgboerderij In ‘t Zadel in Boekelo.

lees meer

01-06-2011 -

GroenLinks stelt vragen over demonstratie NVU

Zaterdag 28 mei was de demonstratie van de Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Enschede. Hierbij was een grote politiemacht ingezet van meer dan 200 man. Daarbij waren M.E. met stokken en schilden, politie te paard en een helikopter.

lees meer

03-06-2011 -

WWNV: Nieuwe generatie van bijstandsafhankelijken

Ondanks het verzet van gemeenten (ook Enschede) tegen het deel van het bestuursakkoord over de nieuwe Wet werken naar vermogen (WWNV), gaat de gemeente Enschede gewoon door met de voorbereidingen op de transformatie. Afgelopen week werd de Raad daarover bijgepraat. De voorbereidingen zijn niet onverstandig, want er zal toch wel iets van het bestuursakkoord terecht komen nietwaar?

lees meer

03-06-2011 -

Zonnepanelen op het RBT

Naast de tegenvallende woningverkoop, worden er vanwege de crisis ook minder bedrijfskavels verkocht. Voor het Regionaal Bedrijventerrein Twente worden de verwachtingen naar beneden bijgesteld, waardoor extra verlies moet worden ingecalculeerd. GroenLinks vindt dat ruimte efficiënt moet worden benut. Op het RBT moeten ook kleinere bedrijven terecht kunnen en langdurig braakliggende terreinen kunnen worden ingezet voor het opwekken van duurzame (zonne-)energie.

lees meer

03-06-2011 -

Beperking van het persoonsgebonden budget (pgb) met 90 %

Het bericht dat het PGB met 90 % wordt teruggebracht heeft veel onrust teweeggebracht. Alleen mensen die een verblijfsindicatie hebben, komen nog in aanmerking voor een PGB. Dit is omdat hierbij een PGB goedkoper is dan opname in een instelling. Voor alle anderen stopt de PGB, waarmee de eigen regie over hun zorg onmogelijk wordt. Een deel van deze mensen kan zorg krijgen in natura, maar daarover bestaat veel onduidelijkheid.

lees meer

23-06-2011 -

GroenLinks op wijkbezoek in Twekkelerveld

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op wijkbezoek. GroenLinks wil goed op de hoogte zijn en weten wat er speelt in de stad. Vrijdagmiddag 24 juni laten de raadsleden van GroenLinks zich informeren door de wijkraad Twekkelerveld en bezoeken ze sportvereniging Rigtersbleek.

lees meer

24-06-2011 -

Red het PGB

Kort geleden heeft de minister voor volksgezondheid laten weten dat het persoonsgebonden budget (PGB) uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) met 90 % gekort zal worden. Dat heeft veel onrust veroorzaakt bij gebruikers van het PGB en bij mensen die de verzorging geven en via het PGB daarvoor een vergoeding ontvangen. GroenLinks vindt het persoonsgebonden budget een prima manier om mensen zelf de regie over hun leven te geven doordat zijzelf zeggenschap hebben over de inkoop van hun zorg.

lees meer

24-06-2011 -

College blijft focussen op automobilist

In de verschillende verkeersplannen en onderzoeken die deze weken de revue passeren blijft de focus vooral liggen op het faciliteren van de automobilist. Van kleine ingrepen tot het aanleggen van geheel nieuwe ingrepen, allerlei opties komen daarbij langs. Echter, substantiële investeringen in fiets of openbaar vervoer worden niet genoemd. GroenLinks wil meer focus op de fiets en OV, te beginnen bij het verkeerscirculatieplan.

lees meer

24-06-2011 -

Vluchtelingenondersteuning blijft belangrijk

In een brief heeft het bondgenootschap vluchtelingen van de Raad van Kerken, College en Raad verzocht te zorgen dat er binnen Alifa 24 uur per week beschikbaar blijft voor deskundige ondersteuning van vluchtelingen. Aan deze oproep geeft wethouder Wallinga geen gehoor. GroenLinks vindt dat een tekortkoming.

lees meer

29-06-2011 -

Kappen in broedtijd

Vorige maand is er op de Usseler Es, op de locatie waar vroeger volkstuintjes waren, alle groen gekapt en gerooid. Dat er illegaal gestort afval wordt verwijderd, zoals de wethouder zegt, is prima. Maar kan daarbij het groen in de broedtijd niet gespaard worden?

lees meer

29-06-2011 -

GroenLinks op werkbezoek bij Werkplein

De fractie van GroenLinks Enschede gaat regelmatig op werkbezoek. GroenLinks wil goed op de hoogte zijn en weten wat er speelt in de stad. Vrijdagmiddag 1 juli gaan de raadsleden van GroenLinks op bezoek bij het Werkplein.

lees meer

29-06-2011 -

Jan Hogenboom is overleden

Op vrijdag 24 juni is Jan Hogenboom (6 augustus 1960) in zijn woonplaats Nijmegen overleden. Veel te vroeg en geheel onverwacht. Een grote schok, voor zijn gezin, familie, vrienden maar ook voor ons, zijn partijgenoten in Enschede. Jan was voorzitter van onze afdeling van 1999 tot 2006.

lees meer

08-07-2011 -

Vakdocenten muziek en kunst in het basisonderwijs

In voorbereiding op de behandeling van de kadernota (Enschede Kiest) volgende week, besloot ik een voorstel wat ik al had gemaakt toen ik Mariska verving in 2008, onder uit de la te halen. Toen niet ingediend, omdat andere fracties er niet over wilden beslissen tot een integraal afwegingsmoment: de kadernota. En toen die werd behandeld was Mariska alweer terug. Nu bij de kadernota 2012 dus alsnog mijn kans. De eerste stap is dan vaak opbellen met in dit geval een ambtenaresse die gaat over cultuurparticipatie.

lees meer

08-07-2011 -

Verstrikt in het Vaneker

Een week geleden werd het rekenkameronderzoek naar het Vaneker gepubliceerd. Het onderzoek leidde tot stevige conclusies: de gemeenteraad was onvolledig geïnformeerd en daardoor beperkt in haar controlerende taak. Echter, komende dinsdag wordt een besluit verwacht over het Bestemmingsplan voor de eerste fase.

lees meer

15-07-2011 -

Vragen over cliëntenstop bij Jarabee

Het bericht dat bij Jarabee een cliëntenstop wordt ingevoerd heeft de fractie van GroenLinks onaangenaam verrast. Enschede doet veel aan preventie als het gaat om de zorg voor kinderen. Al enige jaren terug is tripel P ingevoerd, de opleiding voor mensen die met kinderen omgaan. Deze opleiding moet zorgen dat de aanpak van kinderen positief is. Op den duur zou dat een vermindering van kinderen met problemen tot gevolg moeten hebben.

lees meer

24-08-2011 -

Vragen n.a.v. harde conclusies chemiebrand Moerdijk

De chemiebrand in de gemeente Moerdijk heeft bij die gemeente en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant belangrijke tekortkomingen blootgelegd. De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid en de Arbeidsinspectie hebben de nasleep van de brand onderzocht en gewichtige conclusies getrokken over onder meer de gebrekkige aandacht voor grote incidenten met gevaarlijke stoffen en brandbestrijding in de industriële omgeving.

lees meer

23-09-2011 -

Erfgoed van groot belang voor imago en identiteit

Afgelopen maandag, voorafgaand aan de stedelijke commissie, was er een rondetafelgesprek over monumenten en erfgoed. Raadsleden en betrokkenen spraken aan de hand van een aantal stellingen over monumenten- en erfgoedbeleid in Enschede. Ook de onlangs ingestelde adviescommissie voor cultuurhistorie was hierbij aanwezig.

lees meer

23-09-2011 -

Welzijn in Enschede, nu en in de komende jaren

Maandag 26 september wordt de kaderstelling wijkwelzijn 2012 – 2014 besproken in de raad. In de nota wordt in grote lijnen de visie op welzijn in Enschede gegeven. GroenLinks is het met veel grote lijnen wel eens, maar of het in de praktijk goed uitvalt, daar hebben we nog onze vraagtekens bij.

lees meer

23-09-2011 -

Behoud voorzieningen in de buurt

Komende maandag wordt de detailhandelsstructuurvisie in de gemeenteraad besproken. Voor veel partijen is de meubelboulevard het grote twistpunt. Wat GroenLinks betreft verdient ook een ander onderwerp de volle aandacht. Hoe zorgen we voor basisvoorzieningen 'in de buurt'?

lees meer

23-09-2011 -

Aanbesteding Luchthaven Twente niet op een glijdende schaal

Na het principebesluit over de vraag of er bij voorkeur een burgerluchthaven zou moeten komen op het terrein van de voormalige vliegbasis Twente en na de vaststelling van het kader voor de aanbesteding, is voor de gemeenteraad van Enschede en voor Provinciale Staten van Overijssel opnieuw een belangrijke fase in de besluitvorming aangebroken.

lees meer

07-10-2011 -

Investeren in de transitie van de jeugdzorg

De komende jaren zal de jeugdzorg, die nu nog onder verantwoordelijkheid van de provincie valt, over gaan naar de gemeentes. Daarbij zal 10% op de jeugdzorg bezuinigd moeten worden. GroenLinks vindt dat de zorg zo dicht mogelijk bij de gebruiker georganiseerd moet worden. Daarom kan ze deze transitie accepteren, hoewel ze met de bezuiniging niet gelukkig is. Bovendien is de transitie een enorme operatie. Wij zullen daarom de ontwikkelingen rondom deze transitie in de jeugdzorg nauwlettend volgen.

lees meer

07-10-2011 -

"De erfenis van een fietswethouder"

Als GroenLinkser pleit ik bij mobiliteitsonderwerpen veelvuldig voor het belang van de fietser. Sommige andere fracties zie ik daarbij wel eens instemmend knikken, maar de inhoudelijke steun blijft vaak beperkt. Ik was daarom ook blij verrast dat de PvdA de fietser heeft herontdekt, en hoop dat GroenLinks nu voldoende steun krijgt van de PvdA en andere partijen om te werken aan een fietsvriendelijk Enschede.

lees meer

07-10-2011 -

GroenLinks zeer teleurgesteld over discussie armoedebeleid

Het Rijk kort de gemeente op armoedebeleid. Gaat de gemeente Enschede deze korting compenseren of niet? De gemeenteraad heeft ’t voor het zeggen. Als je langdurig op het bestaansminimum moet leven, dat geldt voor duizenden Enschedeërs, houd je niet genoeg over om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft GroenLinks altijd gepleit voor stevig armoedebeleid en vinden we nu nodig de compensatie te regelen op de gemeentebegroting.

lees meer

30-11-2011 -

GroenLinks steekt samen met Stichting Present de handen uit de mouwen

GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij een organisatie in de stad om vrijwilligerswerk te doen. Op vrijdagmiddag 2 december bezoekt GroenLinks een vrouwenopvanghuis van Kadera, om kinderen die met hun moeders in het opvanghuis wonen een leuke middag te bezorgen. Een ‘klus’ die Stichting Present voor GroenLinks regelde.

lees meer

21-10-2011 -

GroenLinks tegen schaliegasboringen

Queensland Gas Company heeft van de minister van Economische Zaken een vergunning gekregen voor proefboringen naar steenkoolgas (of: schaliegas) in Oost-Nederland. Grote delen van Salland en Twente (ook Enschede) liggen binnen het concessiegebied voor proefboringen.

lees meer

21-10-2011 -

Heeft Voor- en Vroegschoolse Educatie voldoende effect?

In de Volkskrant van 5 oktober 2011 stond een artikel over Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Utrecht. Uit onderzoek bleek dat het niet uitmaakt voor de ontwikkeling van het kind of het wel of niet het Utrechtse VVE-programma volgt. In Enschede wordt er veel energie en geld gestoken in de VVE. GroenLinks wilde daarom weten hoe het in Enschede met het effect van VVE gesteld is. Daarom heb ik aan de ambtenaar die belast is met VVE gevraagd hoe het er in Enschede voor staat.

lees meer

21-10-2011 -

Enschede voelt Luchthaven Twente in de portemonnee

Het is klip en klaar dat ook als de Luchthaven Twente succesvol wordt aanbesteed, deze Enschede veel geld gaat kosten. Door marktomstandigheden is een sluitende grondexploitatie niet meer realistisch te verwachten, zeggen specialisten die dit voor het bestuur van ADT hebben onderzocht. Als gevolg daarvan moet de grondexploitatie als verliesgevend worden beschouwd en zal de bijdrage van het woningbouwdeel aan het luchthavendeel, niet meer mogelijk zijn of lager uitvallen.

lees meer

11-11-2011 -

Gemeenteraad gaat voor fiets en ruimtelijke kwaliteit

Naast het armoedebeleid, het belangrijkste punt voor GroenLinks bij de begrotingsbehandeling, wilden we ook een aantal kleinere accenten verleggen. Op het fysieke vlak gingen we voor budget voor de fiets, budget voor monumenten en het in stand houden van enkele ruimtelijke subsidies. Omdat ook andere fracties met soortgelijke voorstellen in hun hoofd liepen, konden we hier gezamenlijk en in grote meerderheid de Programmabegroting aanscherpen. GroenLinks is daar erg tevreden over.

lees meer

11-11-2011 -

Veilige oversteek naar de fietsbrug

Sinds kort is er een fietsbrug over de Auke Vleerstraat. Voor automobilisten is het een mooi kunststuk. Bovendien hoeven de verkeerslichten daar te plekke geen rekening meer met de fietsers te houden, dus zijn de auto’s er sneller door.

lees meer

11-11-2011 -

Passende eisen stellen bij aanbesteding Luchthaven Twente

Ook als je tegen de luchthavenontwikkeling bent, moet je kritisch kijken wat er gebeurt en meedenken over een verantwoord proces. Daarom zal GroenLinks aanstaande maandag, mede namens SP en D66, een motie indienen in de gemeenteraad met als doel de aanbesteding van de luchthaven voor de burger goedkoper te maken. We willen een minimum vereiste concessievergoeding vragen van de luchthavenexploitant, die een reële dekking is van de kosten en investeringen.

lees meer

11-11-2011 -

Begrotingsdebat kost armste inwoners 300,- Euro per jaar

Afgelopen maandag heeft de gemeenteraad de begroting behandeld en vastgesteld. Eén van de uitkomsten is dat de armste inwoners van Enschede vanaf 2012 300,- Euro per jaar moeten inleveren. Dat komt hard aan. Maar er was ook goed nieuws.

lees meer

25-11-2011 -

Jeugd onder de 16 jaar kan gemakkelijk aan alcohol komen

Verkoop van alcohol door jongeren onder de 16 is bij wet verboden. Een groot landelijk onderzoek van de U.T. heeft uitgewezen dat het voor jongeren onder de 16 jaar nog erg gemakkelijk is om alcohol te kopen. Groenlinks maakt zich daar zorgen over en heeft gekeken of daar door het college iets aan gedaan kan worden. Nu nog niet, maar in de toekomst wel als een nieuwe wet van kracht wordt.

lees meer

25-11-2011 -

Kiezen voor duurzame mobiliteit

Na een lange voorbereiding en talloze discussie- en informatiebijeenkomsten, wordt komende maandag het verkeerscirculatieplan (VCP) in de raadscommissie besproken. Aansluitend komt de financiering voor mobiliteitsprojecten aan de orde, met als onderliggend stuk de notitie "Kiezen voor duurzame bereikbaarheid". GroenLinks kan het voorgestelde beleid op veel punten steunen, maar ziet de nuances graag verlegd.

lees meer

25-11-2011 -

Wijkbudgetten, hoe pakken anderen dat aan?

De wijkraden in Enschede bezinnen zich over de nieuwe wijkbudgetten; hoe besteden we het geld? Hoe krijgen we ideeën die door een groot deel van de wijkbewoners worden gedragen? Hoe krijgen we alles op papier zonder dat we omkomen in de bureaucratie? GroenLinks vindt het heel belangrijk dat de plannen die gerealiseerd worden een groot draagvlak hebben bij de wijkbewoners. Eens kijken hoe het gaat in andere gemeenten!

lees meer

09-12-2011 -

GroenLinks op bezoek bij de vrouwenopvang

GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij een organisatie in de stad om vrijwilligerswerk te doen. Op vrijdagmiddag 2 december was GroenLinks bij een vrouwenopvanghuis van Kadera, om kinderen die met hun moeders in het opvanghuis wonen een leuke middag te bezorgen. Een ‘klus’ die Stichting Present voor GroenLinks regelde. Bij binnenkomst stond de koffie klaar. Een aantal dames wilde graag met ons in gesprek. Daarna kwam onze klus aan bod, chocoladeletters inpakken met de kinderen van het opvanghuis.

lees meer

09-12-2011 -

Plastic, papier of misschien wel allebei?

Afvalinzameling: Iedereen heeft er mee te maken en ook iedereen heeft er een mening over. Komende maandag zullen we als gemeenteraad de afvalbeleidsvisie vaststellen. Het college stelt voor om, naast de grijze en groene containers die de meeste huishoudens hebben staan, ook een blauwe container in te voeren voor het inzamelen van oud papier.

lees meer

09-12-2011 -

Redden wat er te redden valt in 2012

Dit is de laatste LinksVoor van 2011, een goed moment om wat terug te blikken. Een zware bezuinigingsronde, die sommige andere gemeentes dit jaar hebben gehad, was in Enschede niet nodig. Met name in de vorige collegeperiode heeft men goed vooruit gekeken, waardoor onze gemeente tot nu toe vrij goed bestand is tegen de huidige tijd. We kunnen daar tevreden mee zijn, maar er was ook slecht nieuws en Enschede komt daardoor langzaam ook in de zorgen terecht.

lees meer

14-12-2011 -

Meet-and-greet Linda Voortman

Op vrijdag 16 december komt GroenLinks Tweede Kamerlid Linda Voortman op bezoek in Enschede. Vrijdagmiddag is er van 15.00 tot 17.00 uur gelegenheid om met haar kennis te maken en te praten tijdens een ‘meet-and-greet’ bij antiquariaat met ontmoetingsruimte Kruimeltje aan de Zuiderhagen 35 in Enschede.

lees meer

14-12-2011 -

GroenLinks brengt taart naar het Citypastoraat

Van maandag 19 t/m zondag 25 december 2011 is het Pay it Forward-week. Het principe is eenvoudig: doe iets voor een ander en vraag hier niets voor terug, maar vraag hem of haar in plaats daarvan iets voor een derde persoon te betekenen. Zo rolt het balletje steeds verder en kan een sociale kettingreactie ontstaan. GroenLinks draagt daar graag een steentje aan bij!

lees meer

Terug