16-01-2013 -

Vragen m.b.t. Luchthaven Twente

Na berichtgeving van Tubantia zaterdag j.l. is grotendeels bekend geworden op welke manier de geprekwalificeerde partijen betrokken waren bij de aanbesteding van Luchthaven Twente en hoe door één van die partijen (namelijk Schiphol) werd gedacht over de economische haalbaarheid.

lees meer

18-01-2013 -

Kindcentrum, een goede ontwikkeling

GroenLinks vindt de ontwikkeling naar kindcentra positief. Centra waar kinderen van 0 -13 jaar terechtkunnen en waar, naast het basisonderwijs, ook peuterspeelzaalwerk en kinderopvang plaatsvindt. Getrek met kinderen van school naar voor- tussen- en naschoolse opvang hoort dan tot het verleden. Kinderen kunnen van het centrum naar school, dat in hetzelfde gebouw is of op loop- en zichtafstand. School en kinderopvang werken samen zodat er een doorlopende ontwikkel- en leerlijn ontstaat. Het college is met een voorstel gekomen en GroenLinks is hier blij mee.

lees meer

18-01-2013 -

Het jaar van de waarheid

2013 wordt een spannend jaar, zowel voor GroenLinks als voor de gemeente Enschede. Na de verkiezingsnederlaag van september zullen we als GroenLinks het vertrouwen van de kiezer terug zien te winnen. Maar ook in de gemeente moet hard worden gewerkt. Met een lege spaarpot, een voortdurende crisis en allerlei nieuwe taken die op ons af komen, wordt het een hele puzzel om het hoofd boven water te houden. 2013 zou hierin wel eens een cruciaal jaar kunnen worden. GroenLinks zal, in de lijn van onze tegenbegroting van november, blijven strijden voor een sociaal en financieel solide beleid zodat de gemeente en de zwakkeren in de samenleving de crisis zo goed mogelijk door kunnen komen.

lees meer

18-01-2013 -

Nog veel vragen na reactie van Schiphol op mislukte aanbesteding

Na berichtgeving van Tubantia zaterdag 14 januari, is grotendeels bekend geworden op welke manier de geprekwalificeerde partijen betrokken waren bij de aanbesteding van Luchthaven Twente en hoe door één van die partijen – namelijk Schiphol – werd gedacht over de economische haalbaarheid. D66, SP en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het College van B&W n.a.v. deze berichtgeving. Lees hier de beantwoording.

lees meer

18-01-2013 -

Politiek café met Linda Voortman

GroenLinks organiseert op 8 februari 2013 een politiek café met Tweede Kamerlid Linda Voortman. Ze is dan in haar geboortestad Enschede vanwege een werkbezoek. De bijeenkomst die in het teken zal staan van zorg en sociale zaken begint om 19.30u in de Fabrieksschool, Noorderhagen 13, Enschede. Iedereen is welkom, koffie en thee zijn gratis.

lees meer

08-02-2013 -

GroenLinks wil keurmerk duurzaam ondernemen in Enschede

Aanstaande maandagavond is iedereen welkom in het stadhuis om mee te praten over duurzaamheid. Voor GroenLinks is deze Opinie053 over duurzaamheid een mooie gelegenheid om ook zelf met een initiatief te komen. Consumenten en bedrijven zijn zich meer en meer bewust van het belang van duurzaamheid en willen hier bij hun keuzes rekening mee kunnen houden. Dit is echter niet altijd eenvoudig, want aan de buitenkant van een winkel of bedrijf is vaak niet te zien hoe hoog het betreffende bedrijf duurzaamheid in het vaandel heeft staan. In navolging van initiatieven in Utrecht en Eindhoven, wil GroenLinks dat Enschede een keurmerk duurzaam ondernemen gaat invoeren.

lees meer

08-02-2013 -

E-cursus 'Ben jij het nieuwe GroenLinks-gemeenteraadslid?'

De GroenLinks-Academie heeft een e-cursus ontwikkeld voor mensen die overwegen om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen: Ben jij het nieuwe GroenLinks-gemeenteraadslid? De cursus bestaat uit theorie en praktijk en heeft zo veel mogelijk een GroenLinks-invalshoek. Aan bod komen onder andere: wat doet een raadslid, welke vaardigheden heb je nodig en hoe breng je GroenLinks-idealen in de praktijk.

lees meer

13-02-2013 -

Oud GroenLinks-lid Enschede kandidaat landelijk bestuur

Op zaterdagmiddag 9 februari 2013 presenteerde GroenLinks haar vijftien kandidaten voor zeven bestuursfuncties. Eén van hen is Gertjan Kleinpaste, voorheen lid van onze afdeling, die kandidaat is voor de portefeuille Personeel & Organisatie.

lees meer

15-02-2013 -

Werkbezoek van Linda Voortman in Enschede

Op vrijdag 8 februari was het GroenLinks kamerlid Linda Voortman voor een werkbezoek in Enschede. Linda was ’s morgens bij de frontlijnsturing en bezocht ’s middags het zorgcentrum de Posten. ‘s Avonds was er een politiek café in de fabrieksschool, waar niet alleen GroenLinks leden, maar ook andere geïnteresseerden van harte welkom waren.

lees meer

15-02-2013 -

Duurzaamheid leeft maar financiering blijft veelal bottleneck

Afgelopen maandag was er in het stadhuis een Opinie053-bijeenkomst over duurzaamheid. Een avond waarop diverse burgers en bedrijven hun initiatieven tot verduurzaming toelichtten. Voorafgaand aan deze avond lanceerde GroenLinks het idee om in Enschede een keurmerk duurzaam ondernemen in te voeren, maar ook op de avond zelf leverde interessante inzichten op. Wat in ieder geval duidelijk werd is dat duurzaamheid als thema steeds meer leeft, zowel onder bewoners als bedrijven.

lees meer

15-02-2013 -

Luchthaven geen kwestie van willen is kunnen

GroenLinks vindt dat de mislukte aanbesteding en de gemeenteraad niet serieus worden genomen door het College van B&W. Nog voordat de politiek over de mislukte aanbesteding heeft kunnen oordelen ligt er al een overeenkomst met Dik Wessels. Tal van onafhankelijke wetenschappers hebben de politiek gewaarschuwd en nu zegt in het ADT-onderzoek naar de mislukte aanbesteding ook de markt: wij hebben geen bieding gedaan want de marktpotentie van een luchthaven in Twente is niet bewezen. De garantstellingen, het gratis gebruik en de staatssteun - GroenLinks vindt dat de politiek opnieuw moet bepalen of ze daar achter kan staan. De belastingbetaler loopt het risico voor vele tientallen miljoenen het schip in te gaan en ziet een zeer waardevol gebied verkwanseld.

lees meer

20-02-2013 -

GroenLinks met EnHOe aan de slag in het Aamsveen

GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij een organisatie in de stad. Zaterdag 23 februari helpen GroenLinksers EnHOe tijdens een natuurwerkdag in het Aamsveen. EnHOe bestaat uit een groep vrijwilligers die regelmatig de natuur in gaan om daar onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

lees meer

22-02-2013 -

Oproep demonstratieve Fukushima-herdenking zaterdag 9 maart

Op 10 maart 2011 voltrok zich een kernramp met grote gevolgen nabij het Japanse Fukushima. Het uranium dat in deze kerncentrales werd gebruikt is verrijkt door Urenco, dat inmiddels 25% van de totale wereldbehoefte aan verrijkt uranium produceert. Urenco heeft drie productiebedrijven waarvan de grootste in Almelo staat en een tweede, net aan de andere kant van de grens, in Gronau.

lees meer

01-03-2013 -

Er komt een WMO-raad

GroenLinks heeft sinds de WMO bestaat, gevraagd naar een WMO-raad. Want, hoewel de seniorenraad en de gehandicaptenraad prima werk leveren, omvatten zij lang niet alle velden en daarmee de cliënten die met de WMO te maken hebben. Bovendien is een WMO-raad een verplichting. GroenLinks is blij, dat er ook in Enschede een WMO-raad zal komen.

lees meer

01-03-2013 -

Anarchie op de volkstuin

Naar aanleiding van een discussie in de stadsdeelcommissie oost omtrent grote verschillen in regels tussen de verschillende volkstuincomplexen, heeft het college een nota volkstuinen opgesteld, waarin een aantal beleidsregels worden voorgesteld, waaronder een maximale hoogte van kassen en bergingen van 1 meter. GroenLinks is van mening dat de voorgestelde regels te streng en beperkend zijn, en vindt dat enige mate van anarchie op de volkstuin moet kunnen.

lees meer

01-03-2013 -

Raad moet positie afdwingen in vervolg gebiedsontwikkeling LHT

Toen in december 2012 bekend werd gemaakt dat er geen biedingen waren binnengekomen op de aanbesteding van de luchthaven, sprak ADT van een mislukte aanbesteding en voegde eraan toe dat onderzoek nodig zou zijn, voordat bepaald kon worden hoe verder te gaan. Vrijwel alle fracties hebben afgelopen maandag schande gesproken van het feit dat het college de raad vervolgens buitenspel heeft gezet door kennis te geven van de intentieovereenkomst met Wessels, zonder van raad een besluit te vragen over het vervolg na de mislukte aanbesteding.

lees meer

13-03-2013 -

GroenLinks Tweede Kamerlid en raadsfractie in actie tijdens NL Doet

GroenLinks steekt, net als voorgaande jaren, tijdens de vrijwilligersactie NL Doet op 15 en 16 maart de handen uit de mouwen. GroenLinks Tweede-Kamerlid Linda Voortman en raadsleden Jelle Kort en Tiny Hannink gaan zaterdag als vrijwilligers aan de slag in Boswinkel bij de jaarlijkse opschoondag. Tiny Hannink gaat daarnaast op vrijdag klussen in de tuin bij een van de huizen van Helmerzijde, onderdeel van Mediant.

lees meer

22-03-2013 -

Prostitutie met 18 jaar?

Of een 18-jarige al toe is aan prostitutie wordt breed betwijfeld. Maar het grootste probleem van legale prostitutie met 18 jaar is wel dat meisjes die slachtoffer worden van ‘loverboys’ zo moeilijk geholpen kunnen worden. Dat was de reden dat GroenLinks enkele jaren geleden, samen met anderen, een motie heeft ingediend waarin ze het college opdraagt bij het Rijk te pleiten voor het verhogen van de prostitutieleeftijd van 18 naar 21 jaar.

lees meer

22-03-2013 -

Nog een lange weg te gaan

Gisteren was er in de Grolsch Veste een inspiratiebijeenkomst onder de naam "Twente blijft fietsen". Vanuit allerlei richtingen werd fietsbeleid belicht. Diverse technische en maatschappelijke ontwikkelingen kwamen aan bod met daarnaast vele voorbeelden van dichtbij (MST, Den Bosch) en ver weg (Bogota, New York). Natuurlijk was er ruim aandacht voor het Enschedese fietsbeleid en de vorig jaar vastgestelde fietsvisie.

lees meer

22-03-2013 -

Meer Twentse samenwerking maar geen blinde ambitie

Volgende maand is er een bijeenkomst van Twentse colleges en gemeenteraden in Goor. Bij die gelegenheid wordt de toekomst van de Twentse samenwerking besproken en verkend. In de komende periode is er ruimte voor discussie en worden de verkiezingsprogramma's geschreven. We willen daar niet te veel op vooruit lopen, maar we gaan ook niet blanco de discussie voeren. Nut en noodzaak van meer regionale samenwerking staan voor GroenLinks als een paal boven water. Tegelijkertijd moeten lokale democratie en de menselijke maat voorop staan vinden wij. Daarom is Twentestad voor GroenLinks geen optie.

lees meer

12-04-2013 -

Jazzpodium de Tor

Jazzpodium de Tor, Podium voor jazz en geïmproviseerde muziek, is bekend in de wereld, maar onbekend voor veel Enschedeërs. Dat kan toch niet, dit vermaarde jazzpodium moet ook in Enschede goed bekend zijn. Op 5 april waren raadsleden uitgenodigd in de Tor en enkelen wisten het nauwelijks te vinden. Zelf ken ik het wel, maar kom er eigenlijk nauwelijks meer. Daar komt verandering in, ik heb meteen een jaarkaart gekocht.

lees meer

12-04-2013 -

Maatschappelijke stage moet blijven!

Sinds kort gaan alle derdejaars leerlingen van het voortgezet onderwijs 30 uur verplicht op stage. Vaak regelen de leerlingen dit zelfstandig, maar als er hulp bij nodig is krijgen zij die. De start was moeizaam, maar nadat er veel energie en geld is ingestoken loopt het nu als een trein. Helaas, in de bezuinigingsplannen van de regering staat dat er met ingang van het schooljaar 2015-2016 er geen financiering meer vanuit de overheid is en de verplichting er af gaat. GroenLinks betreurt dit erg en is bang dat daarmee deze prima stage weer gestopt wordt.

lees meer

12-04-2013 -

GroenLinks tegen opslag uraniumoxide in Gronau

Uit een artikel in de Volkskrant en ook via contacten over de grens, vernam GroenLinks van de voorgenomen grootschalige opslag van radioactief uraniumoxide in Gronau, zo'n drie kilometer over de grens. GroenLinks maakt zich grote zorgen over deze opslag, waarmee het aantal radioactieve activiteiten op een steenworp afstand van Enschede verder wordt uitgebreid. Ik was me op het thema aan het inlezen en bezig met de voorbereiding van mondelinge vragen voor de stedelijke commissie, toen het bericht langs kwam dat Burgerbelangen vragen over hetzelfde onderwerp had ingediend. GroenLinks is blij ook Burgerbelangen dit serieus neemt en wij dus niet de enige partij zijn die zich hierover grote zorgen maakt.

lees meer

12-04-2013 -

Grote vraagtekens bij ervaring en reputatie Reggeborgh/Aviapartner

GroenLinks heeft begrepen dat de gesprekken tussen ADT en Reggeborgh over de concessieovereenkomst, in de laatste fase zijn beland nu deze partij een intentie-overeenkomst heeft getekend met Aviapartner. Het consortium van genoemde twee partijen is volgens ADT gekwalificeerd voor de aanbesteding. De details m.b.t. de ervaring van Reggeborgh/Aviapartner zijn niet bekend gemaakt. Volgens GroenLinks is zeer de vraag of wordt voldaan aan de kwalificatie criteria. De beoogde exploitant moet bijvoorbeeld bewezen ervaring hebben met het aantrekken van vliegverkeer en zijn financiële solvabiliteit en goede reputatie onderbouwen.

lees meer

17-04-2013 -

Oproep Permanente Campagenecommisie Overijssel

Vanuit GroenLinks Overijssel is een permanente campagnecommissie (PCC) in het leven geroepen. Deze commissie is inmiddels met haar werkzaamheden begonnen. De commissie bestaat uit Elske Mooijman uit Hengelo en Suzanne Vrielink en Jacqueline Flink uit Enschede. De PCC wil aan de hand van een aantal GroenLinks thema’s regelmatig activiteiten gaan organiseren. Lijkt het je leuk om de PCC te versterken? Mail dan naar info@groenlinksenschede.nl.

lees meer

08-05-2013 -

Lezing Femke Halsema op 18 juni

Trendbureau Overijssel organiseert sinds 2009 de lezingencyclus 'De Wijzen in het Oosten'. Landelijke opinieleiders buigen zich elk vanuit hun eigen persoonlijke invalshoek over de toekomst van Oost Nederland. De volgende spreker is Femke Halsema. Zij geeft op 18 juni een lezing in het provinciehuis in Zwolle.

lees meer

17-05-2013 -

Zorgakkoord, maar een explosie naar vraag om zware zorg

Het rijk heeft een zorgakkoord gesloten met de sociale partners. Hierin zijn de zwaarste bezuinigingen verzacht. Maar het kwaad is al geschied; vorig jaar is een extra groot aantal mensen opgenomen in instellingen. In hoeverre hierin de angst heeft meegespeeld, om later niet meer te kunnen worden opgenomen, is niet bekend.

lees meer

17-05-2013 -

Maatschappelijke stage moet blijven!

Kort geleden schreef ik hierover in de LinksVoor en melde dat ik vragen zou stellen aan het college. Dat is inmiddels gebeurd en de antwoorden maken GroenLinks niet blij. Want hoewel het college zeker het belang van de stage onderschrijft, komt er geen zekerstelling om deze stages te behouden.

lees meer

17-05-2013 -

Reggeborgh en Aviapartner voldoen niet aan de eisen

Zoals bekend, nemen Enschede en Overijssel samen het leeuwendeel van het ondernemersrisico en minstens €16,2 miljoen van de investeringskosten voor hun rekening bij de ontwikkeling van Luchthaven Twente. Dit is misschien wel de belangrijkste reden dat de gemeenteraad, net als Provinciale Staten, in de kadernota voor de aanbesteding eisen heeft gesteld aan een eventuele toekomstige exploitant. Het drama is nu compleet, want na een aanbestedingstraject zonder kandidaten, voldoet nu het beoogde consortium voor een onderhandse aanbesteding niet aan de gestelde eisen. Dat betekent volgens GroenLinks dat de politiek moet ingrijpen: de onderhandse aanbesteding moet worden afgeblazen.

lees meer

31-05-2013 -

Dienstverlening NS en Connexxion

Tot eind juni veelal geen aansluiting tussen trein en bus.

In maart heb ik schriftelijke vragen aan het college gesteld over de dienstverlening van de NS en Connexxion. Een drietal thema's stonden daarin centraal: de mogelijke sluiting van de NS-loketten in Enschede, de sterk verouderde lijnenkaarten bij bushaltes en de slechte aansluiting tussen trein en bus.

lees meer

29-05-2013 -

Vragen kunstsubsidies n.a.v. artikel in de Roskam

De gemeente Enschede verstrekt kunstsubsidies in het algemeen aan organisaties en niet aan individuele kunstenaars. Dan is het cruciaal dat er binnen die organisaties integer wordt gewerkt en dat de kunst en de kunstenaars, niet uit het oog worden verloren. Op 26 april 2013 verscheen een kritisch artikel in De Roskam (Nirvi Mes, pp. 22-23), waarin wordt gesteld dat sommige managers in de Twentse kunstsector kans zien zich te verrijken.

lees meer

29-05-2013 -

Geloofwaardigheid van de politiek in het geding volgens GroenLinks

Woensdag 5 juni staat de geloofwaardigheid van de Enschedese gemeenteraad (opnieuw) op het spel. Dan moet de raad een besluit nemen over opnieuw €5 miljoen aan overheidsgeld voor de luchthaven.

lees meer

31-05-2013 -

Nog steeds geen windmolens in Enschede

GroenLinks wil al jarenlang windmolens in Enschede. In 2006 schreven we al een korte notitie waarin GroenLinks opriep om de mogelijkheid van Windmolens langs de Windmolenweg te onderzoeken. Sindsdien is er in college en raad meerdere keren over windmolens en -turbines gesproken, maar tot daden is het nog nauwelijks gekomen. Slechts een enkele turbine siert de Enschedese daken. Zicht op een ommekeer is er ook de komende jaren nog niet, want in bestemmingsplannen wordt geen ruimte voor windmolens opgenomen. GroenLinks betreurt dit en zal zich waar mogelijk inspannen om alsnog goede voorwaarden voor windenergie in Enschede te realiseren.

lees meer

31-05-2013 -

Transitie jeugdzorg

In 2015 moet de jeugdzorg van de provincie over gaan naar de gemeentes. Dat heeft grote voordelen, zoals de zorg dicht bij huis geven, dat kan veel bureaucratie voorkomen. Ook de samenwerking in de wijk met school en wijkteam kan een goede meerwaarde hebben. Maar er zijn ook nadelen. GroenLinks denkt dat de jeugdzorg bij de gemeente goed verzorgd zal kunnen worden, maar maakt zich zorgen over de complexe decentralisatie die ons nu te wachten staat. Want de zorg voor de jeugd moet zonder onderbreking worden voortgezet. Belangrijk is dat het kind, de jongere, hierbij op de eerste plaats komt.

lees meer

14-06-2013 -

De Wissel, praktijk onderwijs voor leerlingen die graag met de handen werken

De Wissel is een school voor voortgezet onderwijs, voor leerlingen die gemakkelijker met hun handen werken dan met hun hoofd. Zij zijn gebaat bij veel praktijk onderwijs en hun onderkomen moet daaraan voldoen. Er werden voor het voortgezet onderwijs drie grote UFO’s gebouwd en er kwam een nieuw gebouw voor het praktijkonderwijs van het Bonhoeffer, maar de Wissel bleef in haar oude onderkomen.

lees meer

14-06-2013 -

GroenLinks op bezoek bij bewonersbedrijf Beien, Bewoners initiatief Enschede Noord

Deze week ging de GroenLinks fractie op bezoek bij het bewonersbedrijf Beien. Niet om te horen waarop we moeten bezuinigen, maar om te horen hoe bewoners zelf het initiatief kunnen nemen.

lees meer

19-06-2013 -

Kiezen om te delen: Bram van Ojik in gesprek over werk en sociale zekerheid

Nederland is in crisis. De werkloosheid loopt op en door de bezuinigingen staat de sociale zekerheid onder druk. Deze tijd vraagt om nieuwe antwoorden. GroenLinks wil die antwoorden hebben: een duurzame visie op werk en sociale zekerheid. Onze politiek leider, Bram van Ojik, is samen met experts van binnen en buiten de partij bezig geweest om die visie te formuleren. Graag wil hij nu met jullie, GroenLinks-leden en andere belangstellenden in gesprek over de toekomst van werk en sociale zekerheid. Hoe kijken we naar de crisis? Wat gaan we doen om meer mensen aan het werk te krijgen? Wat is het groene antwoord van GroenLinks?

lees meer

08-07-2013 -

Gezocht: Bestuurders Water Natuurlijkvoor Waterschap Vechtstromen

Heeft u affiniteit met Water Natuurlijk en de wereld van waterschappen? Heeft u bestuurlijke ervaring en een groen/blauw netwerk? Bent u voor 5 jaar beschikbaar, enkele dagen per maand voor het Algemeen Bestuur of eventueel 3 dagen p/w voor een DB functie? De waterschappen Velt & Vecht en Regge & Dinkel vormen vanaf 1 januari 2014 het nieuwe waterschap Vechtstromen. Voor het bestuur van dit waterschap zoekt Water Natuurlijk gemotiveerde kandidaten met een groen/blauw hart en een brede kijk op waterschappen.

lees meer

Terug