Bezuinigen op het sociale domein?

20-09-2013

GroenLinks wil sociaal bezuinigen. Niet bezuinigen op mensen, maar op stenen is de vuistregel. Maar bij de grote hoeveelheid bezuinigingsvoorstellen voor 2015-2017, wordt ook het sociale domein genoemd door het College. GroenLinks wil hier heel zorgvuldig mee omgaan. In een stad waar veel sociale problemen en achterstanden zijn, zijn goede zorg en ondersteuning cruciaal. Uitgangspunt bij het sociale domein is preventie. Daarbij zijn mensen zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk en zelfredzaam. Maar als dat niet lukt, moet er steun uit de omgeving of van de overheid komen. GroenLinks vindt dat mensen niet in de steek gelaten mogen worden.

Als het werk beter georganiseerd kan worden ontstaan bezuinigingsmogelijkheden, maar dat moet duidelijk worden aangetoond. Aan dat aantonen, mankeert nogal wat. Verder is vaak niet duidelijk welke effecten bezuinigingsvoorstellen hebben. GroenLinks vindt dat het College die effecten duidelijk in beeld moet brengen. Kijken we bijvoorbeeld naar de wijkdiensten. De voor- en nadelen zijn niet in beeld. Daardoor kunnen we niet zien of dit model geschikt is om goede zorg te leveren.

Er zal in de toekomst meer een beroep gedaan worden op mantelzorgers, mensen die vrijwillig zorgen voor familie of buren en vrienden. Gevaar is dat zij overbelast worden, wat zeker voorkomen moet worden. Dankzij de mantelzorger wordt (soms vele jaren) voorkomen dat de patiënt moet worden opgenomen in een verpleeghuis. Daarmee is de samenleving heel veel goedkoper uit. Mag er voor deze mantelzorger dan af en toe respijtzorg zijn? Zorg die de mantelzorger even ontlast, het liefst gegeven door een professional! Of een weekendje er op uit, dat kan ook heel ontspannend zijn. De Stichting Informele Zorg (SIZ) Twente speelt hierin een grote rol, maar het geld dat de gemeente ontvangt voor mantelzorg gaat lang niet allemaal naar de SIZ.

De jeugdzorg gaat van de provincie over naar de gemeenten. De veertien Twentse gemeentes gaan hierin samenwerken, maar wat op gemeente niveau georganiseerd kan worden gebeurt hier.

Problemen zullen dan bij het wijkteam terecht komen. Hier zitten generalisten, mensen die van veel markten thuis zijn. Maar is er ook genoeg expertise voor de moeilijke zorg? De wethouder heeft toegezegd dat verwijzing naar de 2e lijn in ieder geval door professionals zal gebeuren, huisarts of praktijkondersteuners psychosociale hulp.

GroenLinks is van mening dat goede zorg aan, maar ook met onze inwoners, onontbeerlijk is. Op overlappingen en managementkosten kan misschien wel bezuinigd worden.

Tiny Hannink

terug