linksvoor                                 14  JUNI 2013
 

De Wissel, praktijk onderwijs voor leerlingen die graag met de handen werken

De Wissel is een school voor voortgezet onderwijs, voor leerlingen die gemakkelijker met hun handen werken dan met hun hoofd. Zij zijn gebaat bij veel praktijk onderwijs en hun onderkomen moet daaraan voldoen. Er werden voor het voortgezet onderwijs drie grote UFO’s gebouwd en er kwam een nieuw gebouw voor het praktijkonderwijs van het Bonhoeffer, maar de Wissel bleef in haar oude onderkomen.

Er is in de raad al verschillende keren gesproken over de huisvesting van de Wissel.  Ik ben eens gaan kijken hoe deze school erbij staat. Het schoolgebouw ligt in Stadsveld, een stil plekje tussen veel bebouwing. Ik werd met open armen ontvangen en hoorde dat de school al 15 jaar bezig is met zoeken naar een nieuw onderkomen. Vanaf 2004 staat er al geld gereserveerd, maar nog steeds is het niet tot nieuwbouw gekomen. 

Tiny Hannink (t.hannink@enschede.nl)

 

GroenLinks op bezoek bij bewonersbedrijf Beien, Bewoners initiatief Enschede Noord 

Deze week ging de GroenLinks fractie op bezoek bij het bewonersbedrijf Beien. Niet om te horen waarop we moeten bezuinigen, maar om te horen hoe bewoners zelf het initiatief kunnen nemen.

We werden ontvangen op de kinderboerderij Noord. De kinderboerderij ondersteunt het initiatief en treedt als gastheer op. De kinderboerderij heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en sluit naadloos aan bij dit bewonersbedrijf. Het bewoners bedrijf is een initiatief dat is opgezet nadat de gemeente in alle stadsdelen milieubewuste mensen heeft opgeroepen om bij elkaar te komen. Dit om te kijken of er gezamenlijk op milieu gebied iets op gang gebracht kon worden. Voor zover bij GroenLinks bekend is is dit het enige initiatief dat daaruit is voortgekomen.

Tiny Hannink (t.hannink@enschede.nl)
Robin Wessels (r.wessels@enschede.nl)

 

Over deze nieuwsbrief

Contactgegevens van de fractie en het afdelingsbestuur van GroenLinks Enschede zijn te vinden op onze site http://www.groenlinksenschede.nl/start/contact/.

Wilt u zich aanmelden voor een abonnement op LinksVoor, of u juist afmelden, doe dat dan door een mail te sturen naar info@groenlinksenschede.nl.

Reacties en suggesties voor de nieuwsbrief zijn ook welkom op dat adres.