linksvoor                                 17  MEI 2013
 

Reggeborgh en Aviapartner voldoen niet aan de eisen

Zoals bekend, nemen Enschede en Overijssel samen het leeuwendeel van het ondernemersrisico en minstens €16,2 miljoen van de investeringskosten voor hun rekening bij de ontwikkeling van Luchthaven Twente. Dit is misschien wel de belangrijkste reden dat de gemeenteraad, net als Provinciale Staten, in de kadernota voor de aanbesteding eisen heeft gesteld aan een eventuele toekomstige exploitant. Het drama is nu compleet, want na een aanbestedingstraject zonder kandidaten, voldoet nu het beoogde consortium voor een onderhandse aanbesteding niet aan de gestelde eisen. Dat betekent volgens GroenLinks dat de politiek moet ingrijpen: de onderhandse aanbesteding moet worden afgeblazen.

Jelle Kort (j.kort@enschede.nl)

 

Zorgakkoord, maar een explosie naar vraag om zware zorg

Het rijk heeft een zorgakkoord gesloten met de sociale partners. Hierin zijn de zwaarste bezuinigingen verzacht. Maar het kwaad is al geschied; vorig jaar is een extra groot aantal mensen opgenomen in instellingen. In hoeverre hierin de angst heeft meegespeeld, om later niet meer te kunnen worden opgenomen, is niet bekend.

GroenLinks is blij dat de grootste bezuinigingen van de baan zijn, maar de bezuinigingen die wel blijven, baren ons grote zorgen. Er blijft nog 40% staan van de bezuiniging op huishoudelijke hulp. Voor een stad als Enschede, waar de meeste mensen die een beroep doen op deze hulp een minimum inkomen hebben, een gigantisch bedrag.

Tiny Hannink (t.hannink@enschede.nl)

 

Maatschappelijke stage moet blijven!

Kort geleden schreef ik hierover in de LinksVoor en melde dat ik vragen zou stellen aan het college. Dat is inmiddels gebeurd en de antwoorden maken GroenLinks niet blij. Want hoewel het college zeker het belang van de stage onderschrijft, komt er geen zekerstelling om deze stages te behouden.

Het college schrijft dat zij de maatschappelijke stages zeer waardeert. Ze heeft een gemeenschappelijke stedelijke opzet van de maatschappelijke stages jarenlang gestimuleerd en is het met GroenLinks eens, dat stoppen met de stages kapitaalvernietiging is. Het college gaat er vanuit dat alle betrokkenen door zullen gaan met het organiseren van de stages. Maar in tijden van bezuiniging is het niet zeker dat dit gebeurt. Het college erkent dit.

Tiny Hannink (t.hannink@enschede.nl)

 

Oproep Permanente Campagenecommisie Overijssel  

Vanuit GroenLinks Overijssel is een permanente campagnecommissie (PCC) in het leven geroepen. De PCC wil aan de hand van een aantal GroenLinks thema’s regelmatig activiteiten gaan organiseren. Lijkt het je leuk om de PCC te versterken? Mail dan naar info@groenlinksenschede.nl.


 

Lezing Femke Halsema op 18 juni  

Trendbureau Overijssel organiseert sinds 2009 de lezingencyclus 'De Wijzen in het Oosten'. Landelijke opinieleiders buigen zich elk vanuit hun eigen persoonlijke invalshoek over de toekomst van Oost Nederland. De volgende spreker is Femke Halsema. Zij geeft op 18 juni een lezing in het provinciehuis in Zwolle.


 

Over deze nieuwsbrief

Contactgegevens van de fractie en het afdelingsbestuur van GroenLinks Enschede zijn te vinden op onze site http://www.groenlinksenschede.nl/start/contact/.

Wilt u zich aanmelden voor een abonnement op LinksVoor, of u juist afmelden, doe dat dan door een mail te sturen naar info@groenlinksenschede.nl.

Reacties en suggesties voor de nieuwsbrief zijn ook welkom op dat adres.