linksvoor                             18  JANUARI 2013
 

Politiek café met Linda Voortman   

GroenLinks organiseert op 8 februari 2013 een politiek café met Tweede Kamerlid Linda Voortman. Ze is dan in haar geboortestad Enschede vanwege een werkbezoek. De bijeenkomst die in het teken zal staan van zorg en sociale zaken begint om 19.30u in de Fabrieksschool, Noorderhagen 13, Enschede. Iedereen is welkom, koffie en thee zijn gratis.  
 

Nog veel vragen na reactie Schiphol op mislukte aanbesteding   

Na berichtgeving van Tubantia zaterdag 14 januari, is grotendeels bekend geworden op welke manier de geprekwalificeerde partijen betrokken waren bij de aanbesteding van Luchthaven Twente en hoe door één van die partijen – namelijk Schiphol – werd gedacht over de economische haalbaarheid. D66, SP en GroenLinks hebben vragen gesteld aan het College van B&W n.a.v. deze berichtgeving. Lees hier de beantwoording.

GroenLinks denkt dat ADT en onze bestuurders onterecht het beeld hebben gecreëerd dat er tijdens de aanbestedingsprocedure volop belangstelling was vanuit de markt om de luchthaven te exploiteren. Uit de reacties van de marktpartijen in Tubantia blijkt dat die belangstelling bij twee van de drie gekwalificeerde partijen niet of in beperkte mate aanwezig was. 

Jelle Kort (j.kort@enschede.nl)

 

Het jaar van de waarheid

2013 wordt een spannend jaar, zowel voor GroenLinks als voor de gemeente Enschede. Na de verkiezingsnederlaag van september zullen we als GroenLinks het vertrouwen van de kiezer terug zien te winnen. Maar ook in de gemeente moet hard worden gewerkt. Met een lege spaarpot, een voortdurende crisis en allerlei nieuwe taken die op ons af komen, wordt het een hele puzzel om het hoofd boven water te houden. 2013 zou hierin wel eens een cruciaal jaar kunnen worden. GroenLinks zal, in de lijn van onze tegenbegroting van november, blijven strijden voor een sociaal en financieel solide beleid zodat de gemeente en de zwakkeren in de samenleving de crisis zo goed mogelijk door kunnen komen.

Robin Wessels (r.wessels@enschede.nl)

 

Kindcentrum, een goede ontwikkeling  

GroenLinks vindt de ontwikkeling naar kindcentra positief. Centra waar kinderen van 0 -13 jaar terechtkunnen en waar, naast het basisonderwijs, ook peuterspeelzaalwerk en kinderopvang plaatsvindt. Getrek met kinderen van school naar voor- tussen- en naschoolse opvang hoort dan tot het verleden. Kinderen kunnen van het centrum naar school, dat in hetzelfde gebouw is of op loop- en zichtafstand. School en kinderopvang werken samen zodat er een doorlopende ontwikkel- en leerlijn ontstaat. Het college is met een voorstel gekomen en GroenLinks is hier blij mee.

De praktijk is natuurlijk weerbarstiger dan de ideeën in het hoofd en op papier. We zitten met twee verschillende soorten organisaties. De centra bestaan uit commerciële bedrijven, zoals kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (BSO), maar ook uit maatschappelijke organisaties zoals scholen en Alifa. Ook kan de kinderopvang kleinschalig geregeld zijn in gastouderopvang. Voor- en na schooltijd worden kinderen soms door familie, buren of vrienden opgevangen.

Tiny Hannink (t.hannink@enschede.nl)

 

Over deze nieuwsbrief

Contactgegevens van de fractie en het afdelingsbestuur van GroenLinks Enschede zijn te vinden op onze site http://www.groenlinksenschede.nl/start/contact/.

Wilt u zich aanmelden voor een abonnement op LinksVoor, of u juist afmelden, doe dat dan door een mail te sturen naar info@groenlinksenschede.nl.

Reacties en suggesties voor de nieuwsbrief zijn ook welkom op dat adres.