linksvoor                                 MAART 2013
 

Raad moet positie afdwingen in vervolg gebiedsontwikkeling LHT

Toen in december 2012 bekend werd gemaakt dat er geen biedingen waren binnengekomen op de aanbesteding van de luchthaven, sprak ADT van een mislukte aanbesteding en voegde eraan toe dat onderzoek nodig zou zijn, voordat bepaald kon worden hoe verder te gaan. Vrijwel alle fracties hebben afgelopen maandag schande gesproken van het feit dat het college de raad vervolgens buitenspel heeft gezet door kennis te geven van de intentieovereenkomst met Wessels, zonder van raad een besluit te vragen over het vervolg na de mislukte aanbesteding.

In december is afgesproken dat er geen onomkeerbare situaties zouden ontstaan, zolang de raad de nieuwe situatie niet had besproken. Het college breekt woord en dreigt verder te gaan zonder gemeenteraad. GroenLinks vindt dat in de komende raadsvergadering de coalitie de daad bij het woord moet voegen en een positie moet afdwingen in het vervolg van de gebiedsontwikkeling van het voormalige vliegveld. Waarom? Twee redenen.

Jelle Kort (j.kort@enschede.nl)

 

Anarchie op de volkstuin

Naar aanleiding van een discussie in de stadsdeelcommissie Oost omtrent grote verschillen in regels tussen de verschillende volkstuincomplexen, heeft het college een nota volkstuinen opgesteld, waarin een aantal beleidsregels worden voorgesteld, waaronder een maximale hoogte van kassen en bergingen van 1 meter. GroenLinks is van mening dat de voorgestelde regels te streng en beperkend zijn, en vindt dat enige mate van anarchie op de volkstuin moet kunnen.

Als reden om te kiezen voor deze strenge regels, geeft het college aan dat het visuele hinder wil voorkomen. Over welke visuele hinder heeft het college het dan? De volkstuincomplexen in Enschede liggen op relatief afgelegen plekken aan kleine wegen en zijn veelal omzoomd door struikgewas en bomen.

Robin Wessels (r.wessels@enschede.nl)

 

Er komt een WMO-raad  

GroenLinks heeft sinds de WMO bestaat, gevraagd naar een WMO-raad. Want, hoewel de seniorenraad en de gehandicaptenraad prima werk leveren, omvatten zij lang niet alle velden en daarmee de cliënten die met de WMO te maken hebben. Bovendien is een WMO-raad een verplichting. GroenLinks is blij, dat er ook in Enschede een WMO-raad  zal komen.

Hoe de WMO-raad er uit gaat zien is nog onderwerp van discussie. De gemeente heeft daarin een grote mate van vrijheid en verschillende gemeentes hebben dan ook  de meest verschillende uitvoeringen. Het eerste voorstel dat het college voorlegde kreeg  zoveel kritiek van de seniorenraad en de gehandicaptenraad dat het de gemeenteraad niet eens gehaald heeft. Nog voor dat het voorstel besproken was, werd het al terug getrokken. Nu ligt er een nieuw voorstel, dat er veel beter uitziet.

Tiny Hannink (t.hannink@enschede.nl)

 

Oproep demonstratieve Fukushima-herdenking zaterdag 9 maart  

GroenLinks Enschede roept, net als Groenen in Noordrijn-Westfalen, op om deel te nemen aan de demonstratieve Fukushima-herdenking op zaterdag 9 maart vanaf 13.00 uur bij de hoofdpoort van Urenco aan de Röntgenstraße in Gronau. De organisatie laat pendelbussen rijden vanaf het treinstation in Gronau. Vanaf Enschede rijdt elk half uur een trein naar Gronau. Neem vooral je GroenLinks- en antikernenergievlaggen en vaandels mee.

 

Help in Syrië, nu!  

Zaterdag 2 maart vanaf 17.00 uur in de St. Jacobuskerk (Oude Markt, Enschede)

Al bijna twee jaar woedt in Syrië een nietsontziende burgeroorlog. De afgelopen weken krijgt de internationale gemeenschap gelukkig steeds meer oog voor het lot van de gewone burgers die op grote schaal slachtoffer zijn van het geweld en de gevolgen daarvan. Aan alles is gebrek, maar internationale hulporganisaties kunnen de noodlijdende bevolking in Syrië niet bereiken. Die bevolking kan wel bereikt worden door kleinere initiatieven. Met de “Syria’s Request Hulpactie” wil een nog steeds groeiend aantal organisaties in en rond Enschede deze Syrische initiatieven onder de aandacht brengen en ook Enschedeërs en Twentenaren die niet uit Syrië afkomstig zijn vragen solidair te zijn met hun vele uit Syrië afkomstige stads- en streekgenoten. Op zaterdagmiddag 2 maart wordt informatie gegeven over de diverse initiatieven.

 

Over deze nieuwsbrief

Contactgegevens van de fractie en het afdelingsbestuur van GroenLinks Enschede zijn te vinden op onze site http://www.groenlinksenschede.nl/start/contact/.

Wilt u zich aanmelden voor een abonnement op LinksVoor, of u juist afmelden, doe dat dan door een mail te sturen naar info@groenlinksenschede.nl.

Reacties en suggesties voor de nieuwsbrief zijn ook welkom op dat adres.