linksvoor                                 22  MAART 2013
 

Meer Twentse samenwerking maar geen blinde ambitie

Volgende maand is er een bijeenkomst van Twentse colleges en gemeenteraden in Goor. Bij die gelegenheid wordt de toekomst van de Twentse samenwerking besproken en verkend. In de komende periode is er ruimte voor discussie en worden de verkiezingsprogramma's geschreven. We willen daar niet te veel op vooruit lopen, maar we gaan ook niet blanco de discussie voeren. Nut en noodzaak van meer regionale samenwerking staan voor GroenLinks als een paal boven water. Tegelijkertijd moeten lokale democratie en de menselijke maat voorop staan vinden wij. Daarom is Twentestad voor GroenLinks geen optie.

GroenLinks heeft vaak gepleit voor regionale samenwerking op gebied van met name woningbouw, kantoren en bedrijventerreinen. In de afgelopen jaren is die afstemming ook van de grond gekomen. Logischerwijs zoeken gemeenten elkaar in deze zware tijden op om expertise te delen, om samen de economie te stimuleren en tevens om antwoorden te vinden op de grote vraag waar het Rijk de gemeenten voor stelt: Hoe kunnen we veel meer taken doen (jeugdzorg, participatiewet, AWBZ) met relatief weinig geld? 

Jelle Kort (j.kort@enschede.nl)

 

Nog een lange weg te gaan

Gisteren was er in de Grolsch Veste een inspiratiebijeenkomst onder de naam "Twente blijft fietsen". Vanuit allerlei richtingen werd fietsbeleid belicht. Diverse technische en maatschappelijke ontwikkelingen kwamen aan bod met daarnaast vele voorbeelden van dichtbij (MST, Den Bosch) en ver weg (Bogota, New York). Natuurlijk was er ruim aandacht voor het Enschedese fietsbeleid en de vorig jaar vastgestelde fietsvisie.

Onze fietsvisie dient zelfs als inspiratiebron voor allerlei gemeenten in het land waar ook aan fietsbeleid wordt gewerkt. Enschede was dus even het middelpunt van fietsend Nederland en de stemming was opperbest. De gemeente stelt zich in alle euforie kandidaat voor de titel Fietsstad van 2014, maar vergeet daarbij dat de infrastructuur en voorzieningen voor de fietser nog lang niet op orde zijn. Er is nog een lange weg te gaan voordat Enschede zich met recht fietsstad mag noemen.

Robin Wessels (r.wessels@enschede.nl)

 

Prostitutie met 18 jaar?  

Of een 18-jarige al toe is aan prostitutie wordt breed betwijfeld. Maar het grootste probleem van legale prostitutie met 18 jaar is wel dat meisjes die slachtoffer worden van ‘loverboys’ zo moeilijk geholpen kunnen worden. Dat was de reden dat GroenLinks enkele jaren geleden, samen met anderen, een motie heeft ingediend waarin ze het college opdraagt bij het Rijk te pleiten voor het verhogen van de prostitutieleeftijd van 18 naar 21 jaar.

Intussen zijn er enkele jaren voorbij gegaan en onlangs konden we in de krant lezen dat in Amsterdam de minimumleeftijd van prostituees van 18 naar 21 jaar gaat. Een goede aanleiding om weer eens te informeren hoe het er in Enschede voorstaat. Want het is een gegeven dat prostitutie een hard bestaan is waar maar zelden in vrijheid voor wordt gekozen. Als mensen iets ouder zijn staan ze wellicht wat sterker bij het maken van hun keuze.

Tiny Hannink (t.hannink@enschede.nl)

 

GroenLinks Tweede Kamerlid en raadsfractie in actie tijdens NL Doet  

GroenLinks stak afgelopen zaterdag, net als voorgaande jaren, tijdens de vrijwilligersactie NL Doet de handen uit de mouwen. GroenLinks Tweede-Kamerlid Linda Voortman en raadsleden Robin Wessels en Tiny Hannink hielpen zaterdag buurtbewoners bij de jaarlijkse opschoondag in Boswinkel.


 

Over deze nieuwsbrief

Contactgegevens van de fractie en het afdelingsbestuur van GroenLinks Enschede zijn te vinden op onze site http://www.groenlinksenschede.nl/start/contact/.

Wilt u zich aanmelden voor een abonnement op LinksVoor, of u juist afmelden, doe dat dan door een mail te sturen naar info@groenlinksenschede.nl.

Reacties en suggesties voor de nieuwsbrief zijn ook welkom op dat adres.