linksvoor&                         NOVEMBER 2013

  GroenLinks Enschede heeft een eigen Facebook pagina.
  Like ons op Facebook!
   

  Begroting 2014-2017

  GroenLinks werkt constructief mee aan de bezuinigingsopgave die de gemeente Enschede moet invullen. Maar wel in het besef dat niet alleen de economische crisis en rijksbezuinigingen, maar ook te hoge ambities van de politiek in Enschede (o.a. Luchthaven Twente) zorgen voor de forse bezuinigen die nodig zijn. De lokale lasten voor burgers en bedrijven blijven mogelijk gelijk, maar kijk wel even wat deze coalitie allemaal moet wegbezuinigen. GroenLinks had graag gezien dat de politiek in het verleden wijzer was geweest, maar nu is het zaak om vooruit te kijken en sociaal te bezuinigen: Juist nu moeten mensen terug kunnen vallen op de gemeente.

  Jelle Kort (j.kort@enschede.nl)

   

  Stoppen met gif

  In alle debatten en voorstellen omtrent de gemeentelijke bezuinigingsopgave is het onderhoud openbare ruimte als kansrijke bezuinigingsoptie benoemd. De komende jaren zal er fors op onderhoud worden bespaard en moeten er dus keuzes worden gemaakt hoe deze bezuinigingen te realiseren. Naar aanleiding van deze discussies heeft GroenLinks geïnformeerd hoe het onderhoud nu wordt uitgevoerd en daarbij blijkt Enschede het zeer giftige chemische bestrijdingsmiddel RoundUp te gebruiken. GroenLinks was hierover onaangenaam verrast en zal daarom aanstaande maandag een motie indienen waarin we oproepen te stoppen met het gebruik van gif en zoveel mogelijk over te gaan op biologisch en natuurlijk beheer van de openbare ruimte.

  Robin Wessels (r.wessels@enschede.nl)

   

  Buurtbemiddeling kan van start!  

  Het is al weer een hele tijd geleden dat de buurtbemiddeling in het randprogramma van de raad kwam. Raadsleden waren enthousiast en een motie hierover kreeg de steun van de gehele raad.  Enschede voor Vrede heeft in de vredesweek een discussieavond gewijd aan buurtbemiddeling. Hier waren mensen aanwezig die lang en veel met buurtbemiddeling werken. Over de brede linie was dit met veel succes en voldoening. Alle aanwezige deskundigen waren het er over eens; ook voor Enschede kan buurtbemiddeling veel goeds brengen.

  Tiny Hannink (t.hannink@enschede.nl)

   

  Nieuws van de Statenfractie: Vieze energie

  Succes! Provinciale Staten hebben twee weken geleden een voorstel van ons gesteund waarmee ze de Schaliegasplannen van minister Kamp naar de prullenbak verwijst. Minister Kamp schrok wellicht zo erg dat zijn geboorteplaats Hengelo hiermee schaliegas-vrij is verklaard, dat hij meteen uitstel aankondigde. Hopelijk een eerste stap richting afstel! Vanzelfsprekend blijven we de komende periode het provinciebestuur aanmoedigen zich te verzetten tegen het uitvoeren van de VVD-schaliegasplannen. Een artikel hierover uit de Tubantia is hier te lezen.

   

  GroenLinks wil ook Enschede schaliegasvrij

  Onlangs heeft Hengelo zich als 100e gemeente in Nederland uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeente. Een prachtig resultaat waarmee nogmaals wordt benadrukt dat een fors deel van Nederland de kabinetsplannen om de mogelijkheden voor schaliegas te onderzoeken niet ziet zitten. Twee jaar geleden, op 7 november 2011, had de Enschedese GroenLinks-fractie al een motie klaarliggen waarin we het college opriepen geen medewerking te verlenen aan eventuele boringen op Enschedees grondgebied. Omdat het college toen aangaf onze zorgen omtrent schaliegas te delen en geen boringen in onze gemeente wilde laten uitvoeren hebben we de motie destijds niet in stemming gebracht.

  Robin Wessels (r.wessels@enschede.nl)

   

  Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering 4 december

  Woensdagavond 4 december worden door de Algemene Ledenvergadering het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 vastgesteld. Het bestuur wil alle leden van harte uitnodigen om bij deze vergadering aanwezig te zijn, laat je stem horen!
  Amendementen op het concept verkiezingsprogramma kunnen tot uiterlijk 15 november ingediend worden. Voor het indienen van amendementen of voor vragen hierover kun je mailen naar: info@groenlinksenschede.nl

  Locatie en tijd volgen nog met de officiële uitnodiging. Zet 4 december vast in je agenda!
    

   Twee petities waarvoor we je aandacht vragen:

   Petitie tegen de JSF:

   Het dreigt nu echt te gebeuren. De aanschaf van een peperduur Amerikaans gevechtsvliegtuig, de Joint Strike Fighter. Voor GroenLinks is het duidelijk: dat is geld over de balk smijten in tijden dat we ons dat zeker niet kunnen veroorloven.

   Petitie voor het behoud van maatschappelijke stages voor jongeren:

   Sinds 2008 lopen duizenden middelbare scholieren een Maatschappelijke Stage (MaS), waarin zij zich inzetten voor de maatschappij. Veel groepen in de samenleving zijn hierbij gebaat. Door hun betrokken inzet voelen jongeren zich meer verantwoordelijk voor hun omgeving. Jong geleerd is oud gedaan!
     

    Over deze nieuwsbrief

    Contactgegevens van de fractie en het afdelingsbestuur van GroenLinks Enschede zijn te vinden op onze site http://www.groenlinksenschede.nl/start/contact/.

    Wilt u zich aanmelden voor een abonnement op LinksVoor, of u juist afmelden, doe dat dan door een mail te sturen naar info@groenlinksenschede.nl.

    Reacties en suggesties voor de nieuwsbrief zijn ook welkom op dat adres.