linksvoor                         29  NOVEMBER 2013
 

Netwerkstad blijft geloven in resultaten uit het verleden

In de tijd dat Sinterklaas in het land is, is enig wensdenken altijd gebruikelijk. Enschede en de Netwerkstad doen hier met de actualisatie van de bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente volop aan mee. De Netwerkstad verwacht de komende jaren een aanzienlijk areaal aan bedrijventerreinen te kunnen ontwikkelen, en lijkt met die verwachting voorbij te gaan aan de veranderde economische realiteit.

Robin Wessels (r.wessels@enschede.nl)

 

Leerlingen vervoer toch naar zes kilometer  

Vorig jaar heeft GroenLinks, samen met de CU, een motie ingediend om te zorgen dat de kilometer grens niet naar de 6 km ging, maar er leerlingen vervoer zou zijn als de leerling verder dan 3 km van school woont. Deze motie kreeg een meerderheid. Vlak voor de zomer, op 1 juli, werd deze keuze nog eens bevestigd. Wat schetst onze verbazing dat deze bezuinigingsmaatregel weer bij de programma begroting stond. Weer deed GroenLinks, met enkele andere partijen, een poging de afstand voor leerlingen vervoer op 3 km te laten. Helaas, nu bleek de meerderheid van de raad tegen.

Tiny Hannink (t.hannink@enschede.nl)

 

Liberaal café over de zorg

Samen met VVD en D66 organiseert GroenLinks een reeks debatten onder de titel ‘liberaal café’. Hoewel GroenLinks de verzorgingsstaat niet wil afbreken en we in deze tijd goede sier kunnen maken met de jaren waarin onze partij zich verzette tegen het vrije markt denken en het pleidooi voor een ‘kleine overheid’, passen veel van onze standpunten uitstekend in de liberale traditie: GroenLinks staat op de bres voor een liberale democratie waarin de burger zelf zoveel mogelijk voor het zeggen heeft, voor burgerlijke vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting en is zich sinds Femke Halsema meer bewust van het feit dat het bevorderen van individuele mogelijkheden, behalve een socialistisch ideaal van gelijke kansen ook een vorm van ‘ontplooiingsliberalisme’ is.

Jelle Kort (j.kort@enschede.nl)

 

Transitie jeugdzorg  

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg in hun gemeente. Nu wordt dit nog verzorgd door de provincie. Bij de jeugdzorg gaat het niet alleen over veel heel kwetsbare kinderen, maar ook over heel veel geld. Een goede reden om hier heel zorgvuldig mee om te gaan.

In Twente werken 14 gemeentes samen. Het uitgangspunt is dat de ouders verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Wanneer ouders de opvoeding niet aan kunnen wordt eerst ingezet op versterken van eigen kracht. Als dat niet voldoende is wordt er steeds meer hulp ingezet tot zo nodig de opvoeding wordt overgenomen.

Tiny Hannink (t.hannink@enschede.nl)


  GroenLinks Enschede heeft een eigen Facebook pagina.
  Like ons op Facebook!
     

    Over deze nieuwsbrief

    Contactgegevens van de fractie en het afdelingsbestuur van GroenLinks Enschede zijn te vinden op onze site http://www.groenlinksenschede.nl/start/contact/.

    Wilt u zich aanmelden voor een abonnement op LinksVoor, of u juist afmelden, doe dat dan door een mail te sturen naar info@groenlinksenschede.nl.

    Reacties en suggesties voor de nieuwsbrief zijn ook welkom op dat adres.