Commissies


Een groot aantal activiteiten wordt binnen de afdeling uitgevoerd door diverse commissies. Hieronder volgt een overzicht.


Campagnecommissie


De campagnecommissie werd altijd ingesteld in de aanloop naar de verkiezingen (op alle niveaus). Om ook tussen de verkiezingen zichtbaar en aanspreekbaar te zijn is de permanentecampagnecommissie ingesteld. In de toekomst wordt dit de Kerncampagnecommissie, waaromheen iedere keer in de aanloop naar verkiezingen een uitgebreidere groep wordt gevormd.
De permanente campagne wordt onder meer vormgegeven met een maandelijkse actie onder het motto “Je kunt je ei kwijt bij GroenLinks”. Hierbij krijgen voorbijgangers de gelegenheid hun mening te geven over een stelling, en kunnen ze in discussie met de aanwezige GroenLinksers.


Debatcommissie


Deze commissie organiseert een aantal keren per jaar een openbaar debat over een actueel onderwerp. Als sprekers en forumleden worden naast lokale en landelijke politici ook deskundigen uit de praktijk en uit de wetenschap uitgenodigd. Dit heeft al vaak discussies op hoog niveau en op het scherpst van de snede opgeleverd.


Commissie Haaksbergen


In Haaksbergen heeft GroenLinks het laatste decennium niet meegedaan aan de verkiezingen. Om de activiteiten nieuw leven in te blazen is een commissie in het leven geroepen waarin leden uit zowel Haaksbergen als Enschede meedraaien. De afdeling Partijontwikkeling van het landelijk bureau staat ons daarbij bij met raad en daad.


Kandidatencommissie


Deze commissie, waarvan de samenstelling door de ALV wordt vastgesteld, werft kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen, doet een voorstel voor de kandidatenlijst aan de ALV en begeleidt de GroenLinkse raadsleden. Dit betekent dat haar functioneren na de verkiezingen niet ophoudt.


Programmacommissie


Deze ad hoc commissie stelt het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen samen. Deze commissie wordt ongeveer een jaar voor de verkiezingen ingesteld.