De fractie van GroenLinks verantwoordt zich...

Iedere vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kunt dan zeggen welke kant u vindt dat het uit moet gaan met Enschede. Maar gedurende die periode van vier jaar gebeurt er heel veel. GroenLinks vindt het belangrijk dat u weet wat er nu eigenlijk van die mooie verkiezingsbeloftes is geworden. Maar we willen graag ook open zijn over de besteding van het geld dat de fractie van de gemeente voor fractie-activiteiten ontvangt.

Ook de leden van GroenLinks willen graag weten wat er zoal gebeurd is de afgelopen tijd en wat de lijn is die de fractie uitstippelt. En daarom legt de fractie van GroenLinks jaarlijks verantwoording af in de ledenvergadering van de GroenLinks afdeling, maar ook voor u op deze website.

Fractiejaarverslag 2012

Verantwoording fractievergoeding 2012

Archief:

2011
2010

2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002