Korte geschiedenis


Als arbeidersstad heeft Enschede in de vorige eeuw altijd een relatief grote afdeling van de Communistische Partij van Nederland en haar voorgangers gehad. Mede door diverse afsplitsingen nam de aanhang van de CPN af. De Pacifistisch Socialistische Partij was in 1957 opgericht en had een redelijk stabiele aanhang van ca. twee procent van de kiezers. De in 1968 opgerichte Politieke Partij Radicalen haalde in 1972 7 zetels in de Tweede Kamer en nam met twee ministers deel aan het kabinet Den Uyl. Bij de volgende verkiezingen vielen ze terug naar twee zetels.
In de jaren ’80 waren de CPN, PSP en PPR landelijk ongeveer even groot en werd naar deze drie partijen verwezen als “Klein Links”. Er werden pogingen gedaan om samen te werken, maar deze strandden. Bij de Tweede-Kamerverkiezingen van 1986 verdween de CPN zelfs helemaal.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van datzelfde jaar werd in Enschede gepoogd alsnog een samenwerking tot stand te brengen. Toen de PSP afhaakte zijn de twee andere partijen doorgegaan en samen met een aantal oud-PSP-ers en partijlozen werd in 1985 Links Enschede opgericht. Met veel enthousiasme werden de verkiezingen voorbereid, maar de uitslag was teleurstellend: slechts een zetel, wat neerkwam op een verlies van een zetel, want CPN en PPR hadden daarvoor elk een zetel. Desondanks ging raadslid Thom Oorthuis enthousiast aan het werk als luis in de pels van de PvdA, die een absolute meerderheid van 20 zetels had, daarbij gesteund door een niet minder enthousiaste steunfractie.
In 1989 lukte het de drie klein linkse partijen om samen met de Evangelische Volkspartij en een aantal ongebonden personen GroenLinks op te richten. Landelijk viel de uitslag, zes zetels in de Tweede Kamer, wat tegen, maar bij de raadsverkiezingen van 1990 haalde GroenLinks, waarin Links Enschede inmiddels was opgegaan, drie zetels. De inzet van de fractie en de samenwerking werden beloond.
Van 1990 tot 1998 werd GroenLinks in de raad vertegenwoordigd door Thom Oorthuis (fractievoorzitter), Pauline Zomer en Hans van Eerden. Die laatste ging in 1998, als fractievoorzitter, verder met Kirsten Notten en Ahmet Yilmaz. Van Eerden en Notten traden eind 1999 en begin 2000 terug en werden vervangen door Anke Kolkman en Jelmer van der Zee. Later splitste raadslid Ahmet Yilmaz zich van GroenLinks af en ging als zelfstandige fractie door.
Vanaf 2002 zat GroenLinks wederom met drie vertegenwoordigers in de raad: Jelmer van der Zee (fractievoorzitter), Mariska van Heijster en Rene Tenkink. Voor deelname aan het college werd GroenLinks te groen bevonden, zodat de fractie weer in de oppositie zat.
Na de verkiezingen van 7 maart 2006 deed GroenLinks serieus mee in de collegeonderhandelingen. Vanaf 10 april 2006 zit GroenLinks voor het eerst in het college van Enschede, met PvdA en CDA. De fractie bestond uit Mariska van Heijster (fractievoorzitter), Marieke Arends en Tiny Hannink; wethouder was Jelmer van der Zee. Hij legde onder meer de basis voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en leverde als wethouder buitengebied een grote bijdrage aan landschaps- en natuurontwikkeling.
Na de verkiezingen van 3 maart 2010, verloren PvdA en CDA en kreeg GroenLinks als altijd drie zetels. De oude coalitie echter verloor de meerderheid. Aan de onderhandelingstafel bleek het standpunt van GroenLinks over Luchthaven Twente al snel een probleem voor de grootste partij, de PvdA. GroenLinks keerde dus niet terug in het college.
De nieuwe fractie werd aanvankelijk gevormd door Mariska van Heijster (fractievoorzitter), Jelle Kort en Robin Wessels. Begin 2010 verhuisde Mariska van Heijster naar Nijmegen en verliet de gemeenteraad. Haar zetel werd ingenomen door Tiny Hannink en Jelle Kort nam de rol van fractievoorzitter over.