Werkgroepen


Binnen GroenLinks Enschede bestaan momenteel drie inhoudelijke werkgroepen. Hiermee wordt de kennis en belangstelling die bij onze leden aanwezig is ingezet voor verbreding van kennis binnen de afdeling en ondersteuning van het raadswerk. De werkgroepen houden zich zelfstandig bezig met onderwerpen waarvoor politieke belangstelling is of zou moeten zijn. Dit alles met het doel om over deze onderwerpen informatie te verzamelen en uit te werken tot discussiestukken die kunnen dienen voor het bepalen van een beleidsvisie. Daarnaast kunnen de werkgroepen een bijdrage leveren aan verkiezingsprogramma’s.
Binnen iedere werkgroep is een persoon de coördinator. Zij of hij is verantwoordelijk voor het regelmatig bijeenkomen van de werkgroep en voor de communicatie met de fractie en het bestuur.
De bijeenkomsten van de werkgroepen zijn openbaar en vinden ongeveer eenmaal per maand plaats. Als daar aanleiding toe is worden ook deskundigen van buiten de partij uitgenodigd.
De werkgebieden van de werkgroepen zijn Zorg en Welzijn, Fysiek en Werk & Inkomen.

De coördinator voor de werkgroep Zorg & Welzijn is Anita Sempel (anita.sempel@gmail.com)  
De coördinator voor de werkgroep Fysiek is Paul Rebers (rebix@xs4all.nl)
De coördinator voor de werkgroep Werk & Inkomen is Cevdet Tuluk (cssa1@t-online.de)

Verslag bezoek werkgroep Fysiek aan HST Transportcentrum 2 Enschede