Op vrijdag 8 februari was het GroenLinks kamerlid Linda Voortman voor een werkbezoek in Enschede. Linda was ’s morgens bij de frontlijnsturing en bezocht ’s middags het zorgcentrum de Posten. ‘s Avonds was er een politiek café in de fabrieksschool, waar niet alleen GroenLinks leden, maar ook andere geïnteresseerden van harte welkom waren.

Het bezoek begon in het Stadskantoor waar we gastvrij ontvangen werden. Aan de hand van een presentatie werden we meegenomen in de wereld van de wijkcaoches. Eén gezin, één hulpverlener en één plan is het uitgangspunt. Hierdoor kan er veel geld en energie bespaard worden doordat een gezin dat hulp nodig heeft niet met veel verschillende hulpverleners van doen heeft. De wijkcoaches moeten generalisten zijn, die (bijna) ieder probleem aankunnen en het gezin hierin kan helpen. Organisaties die hierin meewerken, moeten zoveel vertrouwen hebben dat zij de medewerkers (ook van andere organisaties) mandaat geven om te handelen. Alleen bij speciale problematiek worden specialisten ingeschakeld, b.v. van Mediant of Tactus. Deze zitten in de tweede lijn en hebben een vast aanspreekpunt bij de wijkcoaches.

GroenLinks kreeg signalen dat de opleiding van de generalisten niet voor ieder voldoende was. Hier is aandacht voor; in maart begint een bijscholingscursus op maat en Saxion ontwikkelt een lesprogramma voor een opleiding speciaal gericht op mensen die dit werk willen gaan doen.

Boordevol informatie vertrokken we en na een lekkere lunch meldden we ons bij het zorgcentrum De Posten. Hier sloten nog enkele mensen van de werkgroep zorg en welzijn zich aan bij het werkbezoek. Na een hartelijke ontvangst gingen we eerst in gesprek met een delegatie van de Cliëntenraad. Zij deelden met ons hun zorgen over de gevolgen van het regeringsbeleid. Vervolgens bezochten we de dagopvang voor de Suryoye ouderen. Zij hadden zelf koekjes voor ons gebakken en onder het genot van koffie met koek vertelden zij ons hoe dankbaar zij zijn voor deze dagopvang. Deze eerste generatie Suryoye is naar Nederland gekomen om een nieuw bestaan op te bouwen. M.n. de vrouwen hebben daarbij nooit de taal geleerd. Dit in tegenstelling tot hun kinderen, die het Nederland vloeiend beheersen. De vrouwen zijn veelal weduwe en dreigen geïsoleerd te raken, zij kunnen niet met de buren praten, nog de krant lezen of televisie programma’s volgen. In de dagopvang vinden ze afleiding en kunnen ze hun eigen taal spreken. Opname in het zorgcentrum is een stap te ver, daar ligt een grote sociale barrière. Na een verslag over de huiskamer van de buurt kregen we een rondleiding door de directeur van De Posten, Willem Marcelis. Het bezoek werd afgesloten met een gesprek tussen de deelnemers waar heden en toekomst van de ouderenzorg aan bod kwamen.

Die avond organiseerde GroenLinks Enschede een politiek café in de fabrieksschool. De bijeenkomst stond in het teken van zorg en sociale zaken, onderwerpen waar je in deze tijd niet over uitgepraat raakt. Zorg op maat en de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten is het uitgangspunt van GroenLinks. Maar zoals het nu geregeld wordt, lijkt het daar helemaal niet op. GroenLinks zal zich hier in de Eerste en Tweede Kamer hard voor maken. De fractie in de gemeenteraad zet zich in om voor de kwetsbare groep kwaliteit van leven te bewerkstelligen.

Met een goed gevoel nam iedereen afscheid van elkaar.