GroenLinks Enschede gaat regelmatig op bezoek bij een organisatie in de stad. Zaterdag 23 februari helpen GroenLinksers EnHOe tijdens een natuurwerkdag in het Aamsveen. EnHOe bestaat uit een groep vrijwilligers die regelmatig de natuur in gaan om daar onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Het jaar 2012 was het jaar van de klauwieren. Vogels die tot deze groep behoren zijn o.a. de klapekster en de grauwe klauwier. Het aantal broedparen van de grauwe klauwier is in vergelijking met vroeger flink achteruit gegaan. De laatste jaren lijkt de grauwe klauwier echter weer terug te komen, in Twente zijn 7 broedparen vastgesteld.

EnHOe werkt volgens een plan van Mark Zekhuis, ecoloog van Landschap Overijssel, in het Aamsveen aan de verbetering van het biotoop van de grauwe klauwier. Zaterdag gaat de werkgroep langs een bosrand een overgang maken naar een bos/hakhout-perceel. Fractieleden en leden van GroenLinks Enschede helpen EnHOe daarbij.