Fractieleden

  • Jelle Kort

    Fractievoorzitter Portefeuille Bestuur & Middelen, Economie & werk, Dienstverlening Commissies Stadsdeel Centrum, Rekeningencommissie, Regioraad

  • Robin Wessels

    Portefeuille Stedelijke ontwikkeling, Leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid Commissies Stadsdeel Noord, Stadsdeel Oost, raadswerkgroep Duurzaamheid

  • Anita Sempel

    Portefeuille Zorg & Welzijn, Opgroeien & Ontwikkelen, Cultuur Commissies Stadsdeel West, Stadsdeel Zuid, Rekenkamercommissie

Amendement zwembad De Brug

Amendement ingediend in de raadsvergadering van 27 juni 2016
Amendement ingediend door GL, SP
Amendement verworpen

De raad van Enschede, bijeen op maandag 27 juni 2016, besprekende het raadsvoorstel “Taakstelling zwembaden en sportaccommodaties”,
 
Constaterende dat
 
• het college voorstelt zwembad De Brug per schooljaar 2017 – 2018 te sluiten.
• het college voorstelt het Sportbedrijf de opdracht te geven voor 1 januari 2018 met een visie te komen op Enschedese zwembaden (Waterproof Enschede) en het principebesluit te nemen te investeren in een nieuw zwembad.
• met de sluiting van zwembad De Brug het zwemwater in Enschede onder de gebruikelijke vuistregel van 1m2 per 100 inwoners komt te liggen.
 
Overwegende dat
 
• het niet verstandig is te beslissen een zwembad te sluiten alvorens er een onderbouwd voorstel ligt over een nieuw te bouwen zwembad.
 
Besluit
 
beslispunt 3 van het raadsvoorstel te veranderen in: “Om uiteindelijk een kwaliteitsimpuls te geven aan het zwemwater en te voldoen aan de financiële opgave in te stemmen met:
- het Sportbedrijf de opdracht te geven voor 1 januari 2018 met een visie te komen op Enschedese zwembaden (Waterproof Enschede)
 
Draagt het college op
 
Na 1 januari 2018 met een voorstel te komen over het nieuw te bouwen zwembad en  sluiting van zwembad De Brug.

Recente tweets

JelleKort RT @GroenLinks053: GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 15 december 2017 - #groenlinks #enschede #nietschreeuwenmaarpraten https://t…
11hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 GroenLinks Enschede Nieuwsbrief LinksVoor 15 december 2017 - #groenlinks #enschede #nietschreeuwenmaarpraten https://t.co/QILkbeshps
20hreplyretweetfavorite
JelleKort Burgemeester zal zich naar aanleiding van de stadsdialoog vuurwerk maximaal inzetten voor vuurwerkvrije zones #Enschede
GroenLinks053 RT @suzanne_GL: Bij #AOLeefomgeving vraagt @groenlinks ook aandacht voor #BeerputNederland. Hoeveel invloed hebben vervuilende bedrijven op…
GroenLinks053 37e Congres GroenLinks. Schrijf het alvast in je agenda: op zondag 25 februari 2018 vindt het 37e congres van Groen… https://t.co/5ApbaPc5Kr
AnitaSempel RT @suzanne_GL: Na alle ontbossing die ik in Indonesië heb gezien, ben ik blij dat Nederland zich nu hard gaat maken voor een stop op #palm
AnitaSempel RT @PaulHindriks: All human beings are born free and equal in dignity and rights. Treat them so, always, and demand others do too. #HumanR
AnitaSempel Ook ik maak me zorgen over onnodige bureaucratie in de Jeugdzorg. "5 redenen waarom het inkoopcircus bij de jeugdzo… https://t.co/Hr7gKdqpBP
AnitaSempel Op naar een heel mooi resultaat! https://t.co/deiDs8pMHe
RobinWessels75 Erg blij met mooie tweede plek op de lijst van #GroenLinks #Enschede. Ook de komende vier jaar zal ik in #raad053 v… https://t.co/weEFR9lcDr
AnitaSempel RT @tubantia: Zo ziet global warming eruit: uitgemergelde ijsbeer zoekt met laatste kracht voedsel https://t.co/RVZCNy2LOu
AnitaSempel Nog een paar dagen wachten en we eten oesterzwammen van eigen koffiedik! #rotterzwam #aanrechtagrariërhttps://t.co/1VBnYNEw0M

Volg ons!

   

Geschreven door Anita

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.