Fractieleden

  • Jelle Kort

    Fractievoorzitter Portefeuille Bestuur & Middelen, Economie & werk, Dienstverlening Commissies Stadsdeel Centrum, Rekeningencommissie, Regioraad

  • Robin Wessels

    Portefeuille Stedelijke ontwikkeling, Leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid Commissies Stadsdeel Noord, Stadsdeel Oost, raadswerkgroep Duurzaamheid

  • Anita Sempel

    Portefeuille Zorg & Welzijn, Opgroeien & Ontwikkelen, Cultuur Commissies Stadsdeel West, Stadsdeel Zuid, Rekenkamercommissie

Amendement zwembad De Brug

Amendement ingediend in de raadsvergadering van 27 juni 2016
Amendement ingediend door GL, SP
Amendement verworpen

De raad van Enschede, bijeen op maandag 27 juni 2016, besprekende het raadsvoorstel “Taakstelling zwembaden en sportaccommodaties”,
 
Constaterende dat
 
• het college voorstelt zwembad De Brug per schooljaar 2017 – 2018 te sluiten.
• het college voorstelt het Sportbedrijf de opdracht te geven voor 1 januari 2018 met een visie te komen op Enschedese zwembaden (Waterproof Enschede) en het principebesluit te nemen te investeren in een nieuw zwembad.
• met de sluiting van zwembad De Brug het zwemwater in Enschede onder de gebruikelijke vuistregel van 1m2 per 100 inwoners komt te liggen.
 
Overwegende dat
 
• het niet verstandig is te beslissen een zwembad te sluiten alvorens er een onderbouwd voorstel ligt over een nieuw te bouwen zwembad.
 
Besluit
 
beslispunt 3 van het raadsvoorstel te veranderen in: “Om uiteindelijk een kwaliteitsimpuls te geven aan het zwemwater en te voldoen aan de financiële opgave in te stemmen met:
- het Sportbedrijf de opdracht te geven voor 1 januari 2018 met een visie te komen op Enschedese zwembaden (Waterproof Enschede)
 
Draagt het college op
 
Na 1 januari 2018 met een voorstel te komen over het nieuw te bouwen zwembad en  sluiting van zwembad De Brug.

Recente tweets

AnitaSempel Mooi initiatief van Foodwatch! "Maak groente en fruit niet duurder maar btw-vrij!" https://t.co/6xmvG0TxRx
AnitaSempel RT @jesseklaver: Met Rutte III neemt de ongelijkheid toe. De rijkste 25% gaat er veel meer op vooruit dan de gewone Nederlander.
AnitaSempel RT @CorinneEllemeet: Verreweg het grootste deel van de ouderen met zorgvraag woont thuis. Zij komen er wel erg bekaaid vanaf in #regeerakko
AnitaSempel RT @vogelnieuws: Iedereen kan iets doen om de huismus te helpen. Tips! https://t.co/NLDR6iLrth
AnitaSempel @RoyBruinsma @GroenLinks053 @burgerbelangen @pvdaenschede Openhouden de Brug is nooit ons doel geweest. Maar ik beg… https://t.co/QorVKPnmJG
GroenLinks053 RT @groenlinks: Eerste berichten over regeerakkoord stemmen niet hoopvol. Maar het kán anders. Samen kunnen we de koers veranderen: https:/…
GroenLinks053 RT @AnitaSempel: Blij met steun vanuit #raad053 voor ons amendement nader onderzk duurzaamheid en recreatief zwemmen bij bouw nieuw zwembad…
AnitaSempel RT @JelleKort: @AnitaSempel zorgt dat duurzaamheid nieuwe zwembad beter wordt bekeken. Bezetting krijgt second opinion: een zwembad is voor…
JelleKort Nuchtere @RobinWessels75 keurt bestemmingsplan moskee goed. #raad053
JelleKort @AnitaSempel zorgt dat duurzaamheid nieuwe zwembad beter wordt bekeken. Bezetting krijgt second opinion: een zwembad is voor iedereen.
AnitaSempel Blij met steun vanuit #raad053 voor ons amendement nader onderzk duurzaamheid en recreatief zwemmen bij bouw nieuw zwembad. @GroenLinks053

Volg ons!

 

Geschreven door Anita

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.