Fractieleden

  • Jelle Kort

    Fractievoorzitter   Portefeuille Bestuur & Middelen, Economie & werk, Dienstverlening Commissies Stadsdeel Centrum, Rekeningencommissie, Regioraad

  • Robin Wessels

      Portefeuille Stedelijke ontwikkeling, Leefomgeving, Mobiliteit, Duurzaamheid Commissies Stadsdeel Noord, Stadsdeel Oost, raadswerkgroep Duurzaamheid

  • Anita Sempel

      Portefeuille Zorg & Welzijn, Opgroeien & Ontwikkelen, Cultuur Commissies Stadsdeel West, Stadsdeel Zuid, Rekenkamercommissie

Amendement zwembad De Brug

Amendement ingediend in de raadsvergadering van 27 juni 2016
Amendement ingediend door GL, SP
Amendement verworpen

De raad van Enschede, bijeen op maandag 27 juni 2016, besprekende het raadsvoorstel “Taakstelling zwembaden en sportaccommodaties”,
 
Constaterende dat
 
• het college voorstelt zwembad De Brug per schooljaar 2017 – 2018 te sluiten.
• het college voorstelt het Sportbedrijf de opdracht te geven voor 1 januari 2018 met een visie te komen op Enschedese zwembaden (Waterproof Enschede) en het principebesluit te nemen te investeren in een nieuw zwembad.
• met de sluiting van zwembad De Brug het zwemwater in Enschede onder de gebruikelijke vuistregel van 1m2 per 100 inwoners komt te liggen.
 
Overwegende dat
 
• het niet verstandig is te beslissen een zwembad te sluiten alvorens er een onderbouwd voorstel ligt over een nieuw te bouwen zwembad.
 
Besluit
 
beslispunt 3 van het raadsvoorstel te veranderen in: “Om uiteindelijk een kwaliteitsimpuls te geven aan het zwemwater en te voldoen aan de financiële opgave in te stemmen met:
- het Sportbedrijf de opdracht te geven voor 1 januari 2018 met een visie te komen op Enschedese zwembaden (Waterproof Enschede)
 
Draagt het college op
 
Na 1 januari 2018 met een voorstel te komen over het nieuw te bouwen zwembad en  sluiting van zwembad De Brug.

Recente tweets

GroenLinks053 Artikel uit de #LinksVoor van vandaag: GroenLinks blijft groen en sociaal #groenlinks #enschede https://t.co/0ZLOuNXVpv
15hreplyretweetfavorite
GroenLinks053 RT @rivm: Het blijft warm de komende dagen:extra zorg voor ouderen en zieken Het hitteplan is geactiveerd in midden en zuid NL https://t.co
GroenLinks053 RT @CorinneEllemeet: In Enschede. Bedankt voor de warme 😁 ontvangst @GroenLinks053 ! https://t.co/sMERwhjz21
AnitaSempel RT @CorinneEllemeet: In Enschede. Bedankt voor de warme 😁 ontvangst @GroenLinks053 ! https://t.co/sMERwhjz21
GroenLinks053 RT @WarrisGL: GroenLinks wil meer ondersteuning voor boeren die Bio willen gaan, ook in Oss. https://t.co/R367BAvKpL via @trouw
GroenLinks053 RT @SE053: Vandaag start de aanleg van de fietsstraat in Usselerweg, gedeelte tussen de Pathmossingel en de Dr. Kosterstr/Buitenweg, t/m 30…
GroenLinks053 Alvast een warm welkom 😀☀️ https://t.co/7mYOVvlIqd
GroenLinks053 RT @CorinneEllemeet: Blij! Kamer steunt GroenLinks-plan mantelzorg https://t.co/7HqzzzxSk3

Volg ons!

 

Geschreven door Anita

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.