Enschede is voor mensen met een fysieke, auditieve of visuele beperking een goed toegankelijke stad. Maar het kan altijd beter en daarom is de BTB Commissie, als commissie van de Wmo-Raad actief. GroenLinks vindt bereikbaarheid, ook voor mensen met een beperking heel belangrijk. Daarom was ik als raadslid, maar waren ook verschillende leden van GroenLinks, bijvoorbeeld van de werkgroep zorg en welzijn, aanwezig bij het randprogramma van de BTB Commissie.

 De BTB Commissie houdt zich bezig met bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen en openbare ruimten. Zij bestaat vooral uit mensen met verschillende soorten handicaps die (ervarings) deskundig zijn.
In Enschede is veel aandacht voor bereikbaarheid, maar het gaat ook nog wel eens mis. Vooral na een verbouwing of verandering, bijvoorbeeld zoiets kleins als van een gewoon toilet een eco toilet maken. Daarin wordt liever een stoffen handdoek gehangen in plaats van papieren handdoeken. Maar voor mensen met een fysieke beperking is het vaak niet mogelijk deze te gebruiken.
Ook bij nieuwbouw is het soms moeilijk. Niet iedere aannemer is bereid een lid van de commissie te laten meekijken. Dan kan het gebeuren dat er op de tekening wel aandacht is voor de bereikbaarheid van mensen met een (o.a. fysieke) beperking, maar dat het in de praktijk van de uitvoering mis gaat. Dan is er wel een invalidentoilet, maar een elektrische rolstoel heeft geen plek genoeg.
Ook evenementen in de stad veroorzaken nogal eens obstakels door extra drempels, of kabels en draden die beschermd moeten worden. Er zijn kabelgoten waar rolstoelen en scootmobielen goed overheen kunnen. Maar lang niet altijd worden deze gebruikt. Het is vaak geen onwil, maar men denkt er eenvoudigweg niet aan om hier rekening mee te houden.
Dan heb ik het nog niet over het openbare invaliden toilet bij de oude markt. Deze soap heeft al wel 10 jaar geduurd, menig politieke partij heeft zich er voor ingezet, maar nog is het niet mogelijk dat iedereen met een pasje van de regiotaxi hier gebruik van kan maken. Een andere schrijnende situatie vond ik beschreven in het verslag van de vergadering van de Gehandicaptenraad. Er heeft een iemand drie kwartier opgesloten gezeten in dit toilet, omdat de gehandicapte niet van binnenuit de deur kon openen door een technische onvolkomenheid.

In Enschede is een website, www.enschede.nl/toegankelijk, waarop men kan zien waar mensen met een fysieke beperking goed terecht kunnen. De website is nog in een begin stadium, maar zal steeds verder uitgebreid worden. Dan kunnen ook mensen van buiten de stad zien waar zij ondanks een beperking, toch ‘uit de voeten’ kunnen.
GroenLinks vindt het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met mensen met een beperking, zodat zij ook zoveel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving, ten behoeve van hun eigen welzijn en van de maatschappij.