LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

GroenLinks heeft vaak haar zorg uit gesproken als er weer eens bezuinigd moet worden op welzijn, cultuur of sport. Eerst voor miljoenen gebouwen neer zetten en vervolgens geen geld meer hebben om goede dingen met de gebouwen te doen. Dit keer was in stadsdeel West het wijkwelzijnswerk onderwerp van de discussie.

 

De gemeenteraad heeft het welzijnswerk een financiële taakstelling opgelegd. De commissieleden van stadsdeel West gingen met betrokken instanties en bewoners in gesprek over de consequenties van deze taakstelling.
Alifa beheert het Wijkcentrum `t Ni-je Terphoes. Alifa stelde in deze discussie dat zij, als gevolg van de bezuinigingen, het beheer niet langer op zich kan nemen. De organisatie zou hoogstens nog enkele ruimtes hier kunnen huren. Ze hadden al met andere partijen gepraat om het beheer over te nemen, maar tot nu toe was het niet gelukt hier een instantie of iemand voor te vinden. Het gebouw is eigendom van de bouwcorporatie, Alifa gebruikt het voor tal van activiteiten. Deze activiteiten zouden hiermee moeten stoppen.
In dit gebouw zit een ruimte met computers. Hiervan maakt een vaste groep mensen met een verstandelijke beperking gebruik. Veel van hen zijn meervoudig gehandicapt. Al zo’n 10 jaar hebben deze mensen samen een club. Zij worden begeleid door vrijwilligers en ook het vervoer gebeurt door vrijwilligers. Deze groep is in de loop der jaren erg aan elkaar en aan de activiteit verknocht geraakt. Zij leggen veelal moeilijk contact en zelfstandig kunnen zij al helemaal niet naar een activiteit komen. De computerclub is voor hen heel belangrijk en voor de meesten is dit het enige uitje in de week.
Voor hen zou het een ramp zijn als dit niet meer door zou kunnen gaan.
Daarnaast is er de eet-soos, ook al vele jaren een succesnummer. Zestien vrijwilligers zetten zich iedere week weer in om voor weinig geld een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Er is een mooie flinke keuken waar goed gekookt kan worden, ook voor een wat grotere groep. Er is ruimte voor gezelligheid, voor de mensen die komen eten, maar ook voor de vrijwilligers.
Daarnaast zijn er tal van andere activiteiten, van wijkraad, tot kinderactiveiten, van jaarafsluiting tot het jaarlijkse wijkfeest. Ook de stadsdeelcommissie vergadert er af en toe.
En kijk eens in de toekomst. Steeds meer moeten de wijkbewoners zelf gaan doen. Tal van vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de wijk, vol overgave en enthousiasme. Zij zetten zich in voor het welzijn van hun medewijkbewoners, en varen daar zelf ook wel bij. Daar moeten dan wel faciliteiten voor zijn.
Het Ni-je Terphoes is hier speciaal voor gebouwd en nog maar 7 jaar oud. Het heeft een grote kelder, waar jongeren naar hartelust lawaai kunnen maken, zonder dat ze de gebruikers boven hinderen.
Dit gebouw niet meer gebruiken voor de wijk is te gek voor woorden en regelrechte kapitaalvernietiging.
Gelukkig is GroenLinks niet de enige die hier zo over denkt. De stadsdeelmanager zal met alle betrokkenen in gesprek gaan en ik heb er alle vertrouwen in dat hij hier een goede oplossing voor zal vinden. Aan de vrijwilligers zal het niet liggen.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.