LinksVoor

De LinksVoor is de electronische nieuwsbrief van de gemeenteraadsfractie. Deze komt 1 à 2 keer per maand uit. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar info@groenlinksenschede.nl

Hieronder vindt u de meest recente artikelen die voor de LinksVoor zijn geschreven.

Deze week kregen de ouders van de VMBO-leerlingen van het Bonhoeffer en Het Stedelijk Lyceum te horen dat vanaf het schooljaar 2015-2016 de leerlingen hun opleiding kunnen afmaken op de school waar zij beginnen. De ‘knip’ in het VMBO wordt opgeheven. Daarmee komt er een eind aan een onderwijsconcept, waar heel veel van verwacht werd, maar uiteindelijk de leerlingen niets mee gewonnen hebben.

 

De Scholingsboulevard was voor ouders en leerlingen nooit de ideale school die de directie voor ogen had. Vanaf het begin was er veel weerstand en toen bleek dat het eerste jaar met de roosters en de veiligheid veel mis was, gingen veel leerlingen naar andere scholen. Het was de bedoeling dat leerlingen van het VMBO-kader en –basis, op dezelfde school zouden doorstromen naar het MBO. Ook van dit voornemen kwam weinig terecht. Voor de meeste vervolg opleidingen moeten de leerlingen naar een andere locatie of naar Almelo of Hengelo.

Toch waren de doelen voor de scholingsboulevard prima. De leerlingen zouden breed opgeleid worden, doordat alle kader en basis leerlingen op één school zitten, kan er opleiding naar maat geleverd worden. Ook het streven naar minder schoolverlaters en de juiste keuze maken voor het vervolgonderwijs, is prima. De wens dat iedere jongere pas van school gaat als hij/zij een startkwalificatie heeft en de opleiding goed aansluit bij het werkveld is een heel goed streven.

Maar het ging steeds maar niet goed op de scholingsboulevard. Er waren te weinig leerlingen en er kwamen forse schulden. De gebouwen bleken niet optimaal voor het onderwijs, er moest meteen al veel verbouwd worden. En toen er eind vorig jaar weer een ernstig financieel tekort was, werd besloten de samenwerking van de scholen te ontbinden. Het ROC nam een UFO in gebruik, het VMBO-T één en de derde kwam in gebruik bij het VMBO-kader en –basis. Weer was er een dure verbouwing nodig in deze nieuwe gebouwen. Het schooljaar is nog maar nauwelijks van start als er al gesproken wordt over het opheffen van ‘de knip’. Als de school van de inspectie het predikaat ‘zeer zwak’ krijgt is de beslissing genomen. Of het aangekondigde onderzoek hiernaar ook heeft plaats gevonden blijft onduidelijk.

Alle VMBO-kader en –basis leerlingen zullen in de toekomst in de UFO’s hun opleiding krijgen, terwijl de VMBO-T leerlingen, de vroegere Mavo, op daartoe aangewezen locaties blijven. Dat de knip eruit gaat vindt GroenLinks positief, maar had dat niet meteen bij de verandering van gebruik van de UFO’s gekund, zodat de dure verbouwing (waar de gemeente en dus de gemeenschap aan mee betaald heeft) meteen toegespitst zou zijn op het andere gebruik?

Grote zorgen maakt GroenLinks zich over het gegeven dat er tijdens de verandering niet genoeg bevoegde docenten zijn. Ook de onduidelijkheid op welke locaties de VMBO-T  leerlingen terecht kunnen vindt GroenLinks zeer onwenselijk. Nu al hoor ik van ouders dat ze er niet over denken om hun kind het volgend jaar, voor het derde VMBO-T jaar naar de scholingsboulevard te sturen. Ze zoeken wel een andere oplossing. Komen de UFO’s weer half leeg te staan?

En hoe zal het gaan met de leerlingen die op de basisschool getest zijn voor het beroepsgericht onderwijs, maar laatbloeiers blijken? Het is nu al zo moeilijk om op te stromen, naar een hoger niveau. Wordt dat niet helemaal onmogelijk als de leerlingen op verschillende scholen zitten? Extra aandacht zal hiervoor zeker nodig zijn.

Agenda

Werkgroep Zorg & Welzijn
di 23 jan, 19.30 - Stadhuis

Fractieoverleg
wo 24 jan, 19.30 - Stadhuis

Werkgroep Fysiek
di 25 jan, 20.00 - Stadhuis

Huis-aan-Huisactie
za 27 jan, 13.00 tot 15.00 - Enschede
aanmelden bij: Brechje Maréchal

(Extra) Provinciale ledenvergadering
GroenLinks Overijssel

wo 31 jan, 19.45 - Het Centrum, Nijverdal

Meetup: Geen uitbreiding vliegveld Lelystad
met Jesse Klaver & Suzanne Kröger
di 6 feb, zaal open vanaf 19.00
aanvang 20.00 - 21.30 - Hedon, Zwolle

Een vrij land - Femke Halsema
do 15 feb, 20.30 - De Kleine Willem
Kaarten koop je hier

37e Congres GroenLinks
zo 25 feb, gehele dag
Topsportcentrum Rotterdam

 

 

 

 

 

Volg ons!

   

Archief

Op onze vernieuwde website zijn alle artikelen, moties, nieuwsberichten e.d. vanaf januari 2013 geplaatst.
Artikelen, moties en andere inhoud uit 2012 en eerder zijn te vinden op de gearchiveerde versie van onze oude website.