Met de keuzenota doet het college een aantal forse bezuinigingsvoorstellen voor de periode 2015 tot 2017. Het college lijkt daarbij vooral haar pijlen te hebben gericht op bezuinigingen in het sociaal-culturele vlak. Met name armoedebeleid wordt fors getroffen. GroenLinks ziet echter, veel meer dan het college, ruimte om in het fysieke vlak te bezuinigen zodat veel bezuinigingen op sociale thema's kunnen worden voorkomen.

Het college wil de komende periode nog steeds fors investeren in grootstedelijke projecten. Naast de vele miljoenen die in de luchthaven zijn en worden gestopt wil het college nog steeds de NOEK, noordelijke ontsluiting, aanleggen in ons buitengebied. GroenLinks is altijd tegen deze geldverslindende projecten geweest en vind het kwalijk dat het college, in deze financieel zware tijd, geen enkele kanttekening bij deze investeringen plaatst.

Ook zijn er nog aanzienlijke budgetten gereserveerd voor de ontwikkeling van onder meer de Stadsweide en Spoorzone. Wat GroenLinks betreft wordt onderzocht welke stedelijke projecten in de ijskast kunnen zodat reserves kunnen worden ingezet als buffer om een deel van de bezuinigingen over de komende periode mee op te vangen. Wanneer de economie weer aantrekt en de gemeente er financieel weer een stuk beter voor staat, kunnen dergelijke plannen weer uit de lade worden getrokken.

Een aanzienlijk deel van het budget van het programma leefomgeving gaat op aan het onderhoud van de openbare ruimte. Er is de afgelopen jaren al meermaals bezuinigd op onderhoud en de meningen over de kwaliteit hiervan zijn in de stad sterk verdeeld. GroenLinks is echter van mening dat in delen van parken en plantsoenen een veel natuurlijker beheer kan worden gevoerd. Door minder intensief te maaien en wilde planten en kruiden meer te laten groeien, ontstaat er een betere leefomgeving voor kleine dieren en insecten, waaronder bijen en hommels.

Een andere grote kostenpost binnen leefomgeving is handhaving. Voor de vakantie heeft de raad besloten leges voor allerlei gemeentelijke diensten meer kostendekkend te maken. GroenLinks zou graag zien dat, vanuit het principe 'de vervuiler betaalt', de kosten van handhaving meer op de overtreders kunnen worden verhaald.

GroenLinks roept het college op om bij het opstellen van de programmabegroting meer te bezuinigen op fysieke onderwerpen en juist de sociale thema's zoals armoedebeleid te ontzien. Wanneer dit in de begroting onvoldoende tot uiting komt zal GroenLinks met aanvullende voorstellen komen.